Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne
Miljösamverkan Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne Hemsida 28 april 2011 Temadag SMHF

2 Miljösamverkan Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen i Skåne län
, tel. 040/ Bo Persson, Kommunförbundet Skåne , tel 28 april 2011 Temadag SMHF

3 Medverkande Styrgrupp Projektledning
Elisabeth Hellmo, Länsstyrelsen, ordförande Maria Albin, Arbets- och miljömedicinska kliniken Dave Borg, Malmö stad Ola Gustafsson, Länsstyrelsen Ulla Ingers, Helsingborg stad Charlotta Kamaterou, Länsstyrelsen Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun Projektledare Göran Jansson, Länsstyrelsen Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Kansli Länsstyrelsen i Skåne län Kommunförbundet Skåne Projektledning Bo Persson, Kommunförbundet Skåne Göran Jansson, Länsstyrelsen Björn Berséus, Lunds kommun Tommy Danielsson, Kristianstads kommun Ida Persson, Hörby kommun Helena Holmgren, Söderåsens miljöförbund Rickard Sandberg, Ystad- Österlensregionens miljöförbund Christina Rosengren, Malmö stad Jeanette Schlaucher, Lomma kommun Arbetsgrupper Personal på kommunernas miljökontor och länsstyrelsens miljöavdelning

4 Arbetssätt Verksamhetsplaner 2-åriga
Styrgruppen bestämmer miljömålsinriktning Projektledningsgruppen föreslår projekt Kommunerna röstar om vilka projekt som är av störst intresse Detaljerade projektbeställningar utarbetas Kommunerna och länsstyrelserna ombeds bemanna projektarbetsgrupperna

5 Vad har gjorts! Enskilda avlopp Fastbränsleeldning Legionella
Målstyrd tillsyn PCB i byggnader Utfasning av farliga ämnen Utsläpp av växthusgaser Avfall Egenkontroll för fastighetsägare Djurskyddskontroll Kemikaliekontroll enligt Reach Vattenskyddsområden Vägtrafikbuller Hållbart resande Tillsyn av golfbanor Miljökvalitetsnorm partiklar

6

7

8

9

10 Pågår Förorenad mark Kemikalikontroll enligt Reach Växtnäringsläckage
Vattenskyddsområden Vattendirektivet Manual för bygglovsgranskning Kontroll av märkning av livsmedel

11 På gång ( ) Fordonsbranschen – åkerier, bilverkstäder, fordonstvättar Beredskapsfrågor vid kemikalieolyckor Livsmedel, mobila verksamheter Kemikaliekontroll enligt Reach Tillsyn frisörer Utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) från industrin


Ladda ner ppt "Skånes 33 kommuner – Länsstyrelsen – Kommunförbundet Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser