Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europas mest innovativa region 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europas mest innovativa region 2020"— Presentationens avskrift:

1 Europas mest innovativa region 2020

2 Sverige består av Skåne och norr därom liggande fäbodar!

3 Skånes 33 kommuner 33 kommuner och 4 delregioner

4 Partnerskapet för landsbygdsprogrammet
LRF Länsstyrelsen Leader Skogsstyrelsen SLU Alnarp Kommunförbundet Region Skåne

5 Plattformen för Grönt Företagande
Näringsliv Skåne LRF Malmö Högskola SLU Alnarp Länsstyrelsen Idéburen sektor Leader Svalöv, Kristianstad, Ystad, Vellinge Idéburen sektor = Ideella organisationer, Intresseorganisationer mellan offentlig och privat sektor

6 Regionalt Serviceprogram för Skåne
Bibehållen tillgång till basal service Innovativ upphandling Entreprenörskap och företagande Förbättrad leverans och transport Kommersiell service och service på nytt sätt

7 Skånes unika möjligheter
Landsbygdens betydelse för utveckling, tillväxt och sysselsättning Glesbygd – landsbygd Koppling stad/land – täta miljöer/glesa miljöer Korta avstånd Samarbetsvilja Från levande landsbygd till sjudande landsbygd

8 Projekt och aktiviteter
Levande landsbygd – ökad tillgänglighet och service Mentorsprogram för landsbygdsföretagare Gränsmöjligheter för företag i Öresundsregionen Nya perspektiv - LRF Grön omsorg Plattform för utveckling av besöksnäringen Innovativa lösningar för offentlig upphandling Biogas Syd

9 Resurser och möjligheter
Parter Nätverk Region Skåne Tillväxtverket Kommuner Leader Strukturfonder EU-projekt Landsbygdsprogrammet Parter - Generöst samarbete. Regionen är en neutral part, ingen egen vinning Kommuner – viktiga att ha med, kan vara piloter föratt ta tillvara projekt Struturfonder – Bra nätverk Tillväxtverket – Viktigt med gott samarbete, nätverk, kompetens, pengar Leader – underifrån perspektiv, lokalt initiativ Penta Helix – Privat Näringsliv, Offentlig sektor, Akademi, Id´´eburen sektor, enskild individ För samhällets utmaning – Hitta gemensamma lösningar

10 Tack för att ni lyssnade!
Ewa Marie Rellman Företagarcoach tel:


Ladda ner ppt "Europas mest innovativa region 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser