Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Töreboda - Nässjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Töreboda - Nässjö."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Töreboda - Nässjö

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Töreboda-Nässjö samt Nässjö-Töreboda. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 374 st Antal insamlade enkäter: 338 st Svarsfrekvens: 90,4% Bortfall: 9,6% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 76 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är nöjda med informationens tydlighet på stationen men framförallt ombord på tåget. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Värdena för hur enkelt det är att resa med bagage ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än förra året. Resenärerna anser att det är mycket bekväma sittplatser ombord och har förbättrats sedan förra året. Temperaturen ombord på tågen anses vara mycket behaglig och har förbättrats sen 2009. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade och informationen från personalen ombord anses vara utomordentligt bra. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå, fast det är en nedgång från förra året. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna bättre tidhållning (18%), lägre priser (16%) och fler avgångar (12%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 27 ”Sänka priserna.” ”Skulle finnas bistro eller någon sorts kiosk.” ”Fler tåg på denna sträcka samt ett extra tåg från Skövde runt 20-tiden. Eftersom jag pendlar till och från jobbet skulle det också behövas fler tåg på helger då butiker i Skövde öppnar 10-20 vardagar, 22 (mataffärer), 10-17 lördagar, 11-17 söndagar.” ”Hålla tiderna.” ”Att tåget är bättre städat.” ”Bakåtfällda sittplatser.” ”Reglera temperatur. Bättre ventilation.” ”Bättre information vid förseningar.” ”Alltid fungerande toaletter.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Töreboda - Nässjö 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Töreboda - Nässjö."

Liknande presentationer


Google-annonser