Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄTESBJUDNING eVA PERSSON 2015-02-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄTESBJUDNING eVA PERSSON 2015-02-24."— Presentationens avskrift:

1 SÄTESBJUDNING eVA PERSSON

2 Sätesfrekvens 3-4% i fullgången graviditetslängd (av enkelbörder)
Vanligare vid duplex (TVII) Prematurer vanligare ca. 12%. Ju tidigare dessto vanligare Rent säte 2/3

3 Olika varianter på sätesbjudningar
Ren sätesbjudning Fullständig fot-sätesbjudning Ofullständig fot-sätesbjudning Enkel fotbjudning Dubbel fotbjudning

4

5 Riskfaktorer - Prematuritet - Multipara - Uterusanomalier- myom, polyp,uterusbicornis - Placenta i ena uterushörnet - Intrauterin tillväxthämning - Poly- och oligohydramnion - Fostermissbildningar - fetala anomalier – hydrocefalus - Bäckenträngsel - Tidigare säte (som i sin tur kan bero på någon av de andra faktorerna) - Placenta praevia

6 Diagnos YP – balloterande huvud
Ultraljud – ej meningsfullt förrän efter v. 36 Vaginalundersökning under pågående förlossning

7 Handläggning Sök en orsak till sätesändläget Yttre vändning
Fastställ bästa förlossningssätt

8 Kontraindikationer Misstanke om partiell ablatio redan före
Tidigare ablatio Preeklampsi (ökad risk för ablatio) Intrauterin tillväxthämning (placentainsufficiens) Oligohydramnios

9 Yttre vändning Ultraljud för att fastställa det AKTUELLA läget Viss snittberedskap Ev. Bricanyl (vanligt) Information CTG före Rygg/lätt sidoläge Framstupa ”vollt” vanligast CTG efter Eventuellt ultraljud efter

10

11 Vaginal förlossning/sectio?
Bäckenträngsel (bäckenmätning) Macrosomi Vad kan accepteras? (ultraljud) Prematuritet Var går gränsen? Fotbjudning Hyperextension av fosterhuvudet Fetala anomalier

12 Risker med vaginal sätesförlossning
Tidig hinnbristning Navelsträngsprolaps Värksvaghet under öppningsskedet Värksvaghet under utdrivningskedet Uppslagna armar Svårigheter med att förlösa huvudet Asfyxi Sectio Sätet täpper inte till i bäckenet på samma sätt – risk navelsträngsprolaps – undvik amniotomi. Oftare komplicerade varabla decelerationer p.g.a. Att navelsträngen kläms – ökad risk för asfyxi Prematur förlossning och fotbjudning – cervix kanske inte är tillräckligt öppen när huvudet ska igenom. Märk skillnade i tid på huvudbjudning och sätesbjudning för huvudets framfödande. Studie i Lancet 2000 ändrade lite på kartan. Studien har sedan kritiserats mycket.

13 Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial Lancet Volume 356, No. 9239, p 121 platser i 26 länder, 2088 sätesförlossningar

14 Socialstyrelsens statistik 2013 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

15 Det allra viktigaste är
ERFAREN PERSONAL Moment 22. Om man ska få erfarenhet så måste man förlösa. Det kommer alltid att födas vaginala säte – hur gör vi då om ingen kan?

16 Vaginal sätesförlossning När??
Spontant värkarbete Graviditetsvecka till 41+6 Uppskattad fostervikt inte mer än 4kg Ingen hyperextension i fostrets nacke Ingen dubbel fotbjudning inga kontraindikationer f.ö. Det finns personal med kompetens! Det är kvinnans önskan

17 Röntgenologisk bäckenmätning
Sagittal ingång > 11,5 cm Summa utgångsdiameter > 32,5 cm OBS! Värdet av bra värkar och god progress

18 Barnmorskeinformation
Samma möjligheter till smärtlindring Många personer på rummet ???? Gynläge i utdrivningsskedet ???? Eventuellt oxytocindropp i slutet Ganska mycket CTG, kontinuerligt???

19 Öppningsskedet Gå igenom förlossningsförloppet, träna gärna Löfset på docka. Läs igenom lokala PM. Informera kollegor. Klargör vem som förlöser! Mekoniumavgång tidigt. Detta beror på att fosterkroppen pressas samman och behöver inte tyda på asfyxi Kontinuerlig CTG övervakning rekommenderas från öppningskedets aktiva del EJ tidig amniotomi ”Normal” smärtlindring Ta fram extra utrustning som ska finnas. Bukduk, lkm för infiltration, perineotomisax, tång, oxytocininfusion

20 Utdrivningskedet 1. Ha oxytocindropp tillhands för att få bra värkar i slutet 2. Ha kollega som kan utföra tryck på barnets huvud (fundus) i samband med framfödandet 3. Eventuellt perineotomi (alltid på barnets ryggsida) 4. Hands off 5. Hands off 6. Hands off 7. Hands off 8. Löfsets manöver Vi ska träna på detta. Perineotomi, inte alltid, beror på omföderska etc. Om man gör det, infiltrera på vanligt sätt (solfjäder) och sedan klippa på barnets ryggsida oavsett höger eller vänster. Fundustryck för att motverk deflektion av fosterhuvudet. Hands off till bröstbenen syns (armhålorna). Sätet ”knickar”

21 Förlösa med Löfsets manöver
- Höj rotera och sänk - Ta ut den övre armen - Höj rotera och sänk - Ta ut den andra armen - Sänk fosterkroppen så mycket det går - Eventuellt manuellt utförskaffande av huvudet med Veit-Smellie-Mauriceaus manöver (obs medhjälpares roll) - Lyft (runda) hela barnet upp på mammas buk - Tång kan användas på efterföljande huvud

22 Ta tag med tummarna på barnets skinkor ochpek och långfinger på barnets lår (obs. Ej buk) Använd bukduk för att få tag Höj, mer än på bilden Ok Höj mer än på bilden Samma här.

23 VSM och fundustryck Obs när barnet kommer ut så är oftast benen ordentligt uppslagna och detkan dröja några dagar innan det lägger sig. Ett ”sätesbarn” har också en annrlund huvudform mot det toppiga vi är vana vid.

24 Upprätt sätesförlossning smidigt – varför görs det inte oftare?


Ladda ner ppt "SÄTESBJUDNING eVA PERSSON 2015-02-24."

Liknande presentationer


Google-annonser