Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman,"— Presentationens avskrift:

1 Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman, Generaldirektör Skogsstyrelsen Sten Frohm, Skogsdirektör LRF Målbilderna i praktisk användning Hur Norra Skogsägarna tagit målbilderna ut i skogen Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna Arbetsgruppernas uppdrag och förutsättningar Samverkansgruppen för målbildsförvaltningen Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen Mats Blomberg, Södra 11.30-12.15 Lunch Arbetsgruppernas första möten Naturvård, Lokal Bellman Mark och vatten, Lokal Carl Michael Kulturmiljöer, Lokal Ulla Friluftsliv och rekreation, Lokal Fredman 15.30 avslut och fika

2 Arbetsgruppernas uppdrag och förutsättningar Stockholm 2015-03-26 Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn Oskar Forsberg, SkogsstyrelsenMats Blomberg, Södra

3 Målbilder för god miljöhänsyn Syfte Skapa samsyn om vilken miljöhänsyn som behövs och skogssektorn förväntas genomföra för att bidra till att nå det skogspolitiska miljömålet och näraliggande nationella politiska mål

4 Målbilder för god miljöhänsyn  Miljöhänsyn vid skogliga åtgärder  I första hand fokus på traditionellt trakthyggesbruk i den brukade delen av skogslandskapet  Spegla lämplig hänsyn utifrån sektorsansvaret och varierande förutsättningar  Vara tydliga och lättanvända vid praktiskt skogsbruk  Leda till bättre och effektivare miljöhänsyn

5 Förvaltandet av målbilderna  Görs i skogen och ute i skogssektorns alla organisationer  Fortsatt utveckling av målbilderna och hur de kommuniceras leds av målbildsförvaltningens samverkansgrupp  Kartlägga utvecklingsbehov  Årlig arbetsplan

6 Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn Oskar. Forsberg, Skogsstyrelsen (ordf.) Ola Kårén, SCA Skog Börje Pettersson, Bergvik Johanna Fintling, LRF Mats Blomberg, Södra Leif Green, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket Arbetsgruppsledarna Malin Andersson, naturvård Elisabet Andersson, mark och vatten Göran Lund, kulturmiljö Sofia Blomquist, friluftsliv och rekreation  Utveckla formen för målbilderna och hur de kommuniceras  Förvaltningsstrategi  Användarhandledning  Anordna nationella sammankomster  Samordna och stödja arbetsgrupperna

7 Hur en målbild tas fram Årlig arbetsplan Arbetsgrupper utses Transparent arbetsprocess Publicering Implementering

8 Tidplan målbildsutveckling 2015 26 marsUppstartsträff SeptemberÖppet målbildsseminarium NovemberFörsta omgången nya/reviderade målbilder på remiss DecemberFärdigställande av nya/reviderade målbilder 2016Arbetet fortsätter med utveckling av de mer krävande målbilderna

9 Arbetsgruppernas uppdrag  Se över alla målbilder avseende felaktigheter och detaljförändringar  Göra de större revideringar och kompletteringar som pekas ut i arbetsplanen  Fånga in utvecklingsbehov

10 Naturvård  Målbilden för Kantzon mot våtmark ses över  Målbilden för Träd och buskar med naturvärden utvecklas  Stormfällningsproblematik i hänsynskrävande biotoper  Ta fram förslag på hur behov av regionalisering och storleksgränser skulle kunna hanteras.  Ny målbild för äldre sandtallskogar med påtagligt inslag av mycket gamla träd Arbetsgruppen för naturvård Malin Andersson (gruppledare) Thomas Husing, Skogsstyrelsen Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen Gustaf Aulén, Södra Gunnar Lindén, LRF Tony Axelsson, Vida skog Stefan Bleckert, Sveaskog Martin Schmalholz, Stora Enso Anna Cabrajic, SCA Hanna Staland, Bergvik Stina Moberg, Holmen Morgan Johansson, Ornitologiska föreningen Lena Gustafsson, SLU Line Djupström, Skogforsk

11 Mark och vatten  Nya målbilder för skyddsdikning och dikesrensning  Körskadepolicyn revideras och tas in som målbild Arbetsgruppen för mark och vatten Elisabet Andersson (gruppledare) Mariana Jussila, Skogsstyrelsen Anja Lomander, Skogsstyrelsen Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna Mats Blomberg, Södra Tony Axelsson, Vida skog Börje Pettersson, Bergvik Per Simonsson, SCA Markus Lundgren, Sportfiskarna Elin Sunesdotter, SMF Skogsentreprenörerna Eva Ring, Skogforsk Jakob Bergengren, Lst Jönköping Per Olsson, HaV

12 Kulturmiljö  Yttäckande kulturmiljöer  Kulturstubbar  … Arbetsgruppen för kulturmiljöer Göran Lundh (gruppledare) Mattias Persson, Skogsstyrelsen Karin Johansson, Skogsstyrelsen Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna Tomas Rahm, Södra Anna Kolmert Boström, Stora Enso Linda Eriksson, Skogsindustrierna Mats Nilsson, Holmen Marlene Lindén, Sveaskog Tomas Kuhmunen, Sametinget Elin Sunesdotter, SMF Skogsentreprenörerna Leif Gren, Riksantikvarieämbetet Magnus Reuterdahl, Länsstyrelsen Östergötland

13 Friluftsliv och rekreation  Befintliga målbilder ses över  Ta fram förslag på hur förutsättningarna för måluppfyllelse kan förbättras, avgränsningar  Ny målbild för samråd och dialog Arbetsgruppen friluftsliv och rekreation Sofia Blomquist (gruppledare) Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen Karin Ask, Skogsstyrelsen Åsa Öhman, Mellanskog Mats Blomberg, Södra Karin Fällman, Sveaskog Magnus Andersson, SCA Caroline Rotpfeffer, Billerudkorsnäs Lotta Möller, Skogssällskapet Göran Andersson, Friluftsfrämjandet Eje Andersson, Orienteringsförbundet Kurt Svedros, Riksförbundet Hälsofrämjandet Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket Per Hallerstig, Lst Jönköping Liselott Eriksson, Nacka kommun Miljökommunikatör (önskas)

14 Gemensamt ägande är nyckeln till framgång för målbilderna Arbetsgrupperna kan bidra genom öppenhet och transparens  Öppna minnesanteckningar  Öppet seminarium i september  Nya målbildsförslag på remiss  Aktivt sprida kännedom om målbilderna och målbildsarbetet

15 Öppenhet och tillit nycklar till framgång för arbetsgrupperna  Öppenhet om det man själv tänker och för andras perspektiv  Tillit till att övriga deltagare lyssnar och inte missbrukar det man säger utanför gruppen Sociala medier  Uppmuntras för att sprida kännedom om målbildsarbetet  Inget bra val för interna diskussioner

16 Deltagande organisationer förbinder sig inte på något sätt att ställa sig bakom målbilderna eller ens att ta ställning till dem Förväntningar på dig  Aktivt och konstruktivt hjälpa till att driva målbildsarbetet framåt  Bidra med din kompetens och erfarenhet  Stå för dina egna kostnader  I din egen organisation diskutera målbildsarbetet och sprida kännedom om målbilderna  Vara en ambassadör för målbilderna

17 Eftermiddagen 11.30-12.15 Lunch Arbetsgruppernas första möten Naturvård, Lokal Bellman Mark och vatten, Lokal Carl Michael Kulturmiljöer, Lokal Ulla Friluftsliv och rekreation, Lokal Fredman 15.30 avslut och fika

18 Arbetsgrupper Samverkansgruppen för förvaltning av målbilder för god miljöhänsyn Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen (ordf.) Ola Kårén, SCA Skog Börje Pettersson, Bergvik Johanna Fintling, LRF Mats Blomberg, Södra Leif Green, Riksantikvarieämbetet Per Olsson, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket Naturvård Malin Andersson (gruppledare), Skogsstyrelsen Thomas Husing, Skogsstyrelsen Jan Bengtsson, Skogsstyrelsen Gustaf Aulén, Södra Gunnar Lindén, LRF Tony Axelsson, Vida skog Stefan Bleckert, Sveaskog Martin Schmalholz, Stora Enso Anna Cabrajic, SCA Hanna Staland, Bergvik Stina Moberg, Holmen Ove Nystrand, Karlstad stift Morgan Johansson, Ornitologiska föreningen Lena Gustafsson, SLU Line Djupström, Skogforsk Mark och vatten Elisabet Andersson (gruppledare), Skogsstyrelsen Mariana Jussila, Skogsstyrelsen Anja Lomander, Skogsstyrelsen Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna Mats Blomberg, Södra Tony Axelsson, Vida skog Börje Pettersson, Bergvik Per Simonsson, SCA Markus Lundgren, Sportfiskarna Elin Sunesdotter, SMF Skogsentreprenörerna Eva Ring, Skogforsk Jakob Bergengren, Lst Jönköping Per Olsson, HaV Kulturmiljöer Göran Lundh (gruppledare), Skogsstyrelsen Mattias Persson, Skogsstyrelsen Karin Johansson, Skogsstyrelsen Jonas Eriksson, Norra Skogsägarna Tomas Rahm, Södra Anna Kolmert Boström, Stora Enso Linda Eriksson, Skogsindustrierna Mats Nilsson, Holmen Marlene Lindén, Sveaskog Tomas Kuhmunen, Sametinget Elin Sunesdotter, SMF Skogsentreprenörerna Leif Gren, Riksantikvarieämbetet Magnus Reuterdahl, Länsstyrelsen Östergötland Friluftsliv och rekreation Sofia Blomquist (gruppledare), Skogsstyrelsen Oskar Forsberg, Skogsstyrelsen Karin Ask, Skogsstyrelsen Åsa Öhman, Mellanskog Mats Blomberg, Södra Karin Fällman, Sveaskog Magnus Andersson, SCA Caroline Rotpfeffer, Billerudkorsnäs Lotta Möller, Skogssällskapet Göran Andersson, Friluftsfrämjandet Eje Andersson, Orienteringsförbundet Kurt Svedros, Riksförbundet Hälsofrämjandet Ulrika Karlsson, Naturvårdsverket Per Hallerstig, Lst Jönköping Liselott Eriksson, Nacka kommun Målbilderna för god miljöhänsyn: http://www.skogsstyrelsen.se/miljohansyn


Ladda ner ppt "Uppstartsträff för arbetsgrupper för utveckling av målbilder för god miljöhänsyn Stockholm 2015-03-26 Målbilderna i ett större sammanhang Monika Stridsman,"

Liknande presentationer


Google-annonser