Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialog om miljöhänsyn Seminarium 6. Dialog om miljöhänsyn - Mål ­Ökad samsyn om sektorsansvaret ­Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialog om miljöhänsyn Seminarium 6. Dialog om miljöhänsyn - Mål ­Ökad samsyn om sektorsansvaret ­Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn."— Presentationens avskrift:

1 Dialog om miljöhänsyn Seminarium 6

2 Dialog om miljöhänsyn - Mål ­Ökad samsyn om sektorsansvaret ­Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn ­Väl kända lagkrav för miljöhänsyn ­Uppföljningssystem som kan utgöra grund för en fortsatt utvecklings- och lärprocess

3 Färdplan Dialog om miljöhänsyn

4 Dialog om miljöhänsyn 2013 Övergripande process JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov Seminarium 27 feb Utskick remiss 19 Mars Remissvar inkomna till Skogsstyrelsen 31 Maj Återsamla arbetsgrupperna för hantering av remissvar Juni Ledningsbeslut Skogsstyrelsen - Uppföljning - Målbilder - Sektorsansvar Aug - Sep Styrelsebeslut FoA § 30 SvL 6 okt Utvärdering av arbetssättet Apr - Maj

5 Syftet med dagen ­Ge en bild av resultaten från dialogen inför remissförfarandet ­Diskutera fortsatt process under våren sommaren och efter det att dialog om miljöhänsyn är avslutat

6 Program 10.00 – 10.20Inledning Bensträckare Lokal 1Lokal 2 10.25 – 11.15 Översyn FoA 30 § SvLUppföljning Bensträckare 11.25 – 12.15Friluftsliv och rekreation Hänsynskrävande Biotoper Lunch 13.00 – 13.50Sjöar och vattendragKulturmiljöer Bensträckare Lokal 1 14.00 – 14:50Syntes från partsöverläggningarna Eftermiddagsfika 15.20 – 16.00Sammanfattande diskussion och uppsummering

7

8 Dialog om miljöhänsyn utgår från sektorsansvaret ­Delat ansvar mellan myndigheter och näring ­I det skogspolitiska sammanhanget menas med näring markägare och skogsbrukare ­Skogsvårdslagen utgör en miniminivå men för att uppfylla skogspolitiken förutsätts att skogsägarna i genomsnitt har högre ambitioner ­Avser såväl det skogspolitiska miljö- som produktionsmålet

9 Sektorsansvaret – näringens ansvar ­Kärnan i sektorsansvaret är näringens ansvar att medverka till ekologisk anpassning av sin verksamhet i syfte att uppfylla miljömålen ­Här ingår planering av markanvändningen och miljöanpassning av brukningsmetoder ­Innebär även ett ansvar att tillfoga sig den kunskap och engagera den sakkunskap som behövs för att tillgodose naturvårdens intressen


Ladda ner ppt "Dialog om miljöhänsyn Seminarium 6. Dialog om miljöhänsyn - Mål ­Ökad samsyn om sektorsansvaret ­Utvecklade sätt att beskriva målbilder för bra miljöhänsyn."

Liknande presentationer


Google-annonser