Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 3 AVE: Aerodynamik Lättkonstruktioner MWL (Teknisk akustik) Spårfordon Fordonsdynamik Neuronik Optimeringslära och systemteori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 3 AVE: Aerodynamik Lättkonstruktioner MWL (Teknisk akustik) Spårfordon Fordonsdynamik Neuronik Optimeringslära och systemteori."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2

3 3 AVE: Aerodynamik Lättkonstruktioner MWL (Teknisk akustik) Spårfordon Fordonsdynamik Neuronik Optimeringslära och systemteori

4 4 Mål Inom fordonskonstruktion utföra forskning, inriktat på ”ECO”-nomiska and ”ECO”-logiska – ECO 2 – aspekter för att spara material- och energiresurser och reducera utsläpp, genom fordonsforskning inom områdena strukturmekanik, ljud och vibrationer, fordonsdynamik, aerodynamik och biomekanik med avseende på livscykelkostnad, passagerar- och förarkomfort, energikonsumtion, materialval, handling egenskaper, funktionalitet, säkerhet och tillförlitlighet.

5 5 Vision År 2016 har ett forskningscenter i världsklass etablerats som fokuserar på tekniska lösningar som leder till förbättrad prestanda, tillförlitlighet och säkerhet; med en reducerad påverkan på miljön, en balanserad kostnad och bibehållen komfort i väg- och spårfordon.

6 6 Tekniksprång

7 7 Projekt inom ECO 2 Ta hänsyn till ekologiska och ekonomiska aspekter – ECO 2 criteria Minst två fordonslag – Multi-vehicle Minst två ingenjörsämnen – Multi-disciplinary

8 8 Projekt inom ECO 2 Ta hänsyn till ekologiska och ekonomiska aspekter – ECO 2 criteria Minst två fordonslag – Multi-vehicle Minst två ingenjörsämnen – Multi-disciplinary Möjliggöra: Tekniksprång och hållbar utveckling

9 9 Virtuella fordon Baseras på: Fordonsspecifika konstruktionskriterier 10 års horisont Anta motorer som används om 10 år

10 10 Virtuella fordon - Forskningsmetod - Syfte: Förstärka synergierna mellan olika fordonstyper Förstärka den multidisciplinära aspekten Förstärka samspelet mellan fordonskonstruktion och ECO 2 - aspekterna Förstärka informationsflödet mellan olika forsontyper och discipliner Verktyg för industrin att förmedla vad de vill att forskningen inom fordonskonstruktion ska fokusera på De virtuella fordonen är ett verktyg för att uppnå målet med Centret

11 11 Virtuella fordon Projektförslag Pågående projekt Avslutade projekt

12 12 Föreståndare AMG Ledningsgruppen Annika Susann Pelle Mats Jenny Gunilla

13 13 Organisation … Figure 5. Proposed organization of the Centre. Internationell utvärderingskomittée Styrelse CCG – Centre Coordination Group (Föreståndare, AMG, TM, EM) Föreståndare AMG – Ledningsgrupp (Assistant Manager Group) Styrgrupp Projekt

14 14 Sidvindsstabilitet Förbättrad design för väg- och spårfordon map dynamisk sidvind. Kommer förbättra möjligheten till lättare fordon, som i sin tur reducerar energiförbrukningen och luftföroreningar. KTH, Bombardier, Saab, Scania, Banverket, Vägverket

15 15 Konstruktion av karosspaneler som integrerar två eller fler av följande funktioner/komponenter: yttre lastbärande struktur, akustiskt skikt (både strukturell dämpning och ljudtransmission), inre ytskikt. Reducerad kostnad, förkortad ihopsättningstid, reducerad totalvikt med bibehållna målfunktioner Till att börja med fokuserar projektet på personbilsapplikationer men en utökning till att även inkludera bussar/lastbilar/tåg diskuteras. Multifunktionella karosspaneler KTH, Saab, A2 Acoustics, Polytec, Bombardier

16 16 Mål: Öka kunskapen kring hur fjädringssystem ska utvecklas (med bibehållen komfort och handling) för att minska den ofjädrade massan, rullmotsåndet, däck slitage, strukturburet ljud, vibrationer, fjädringsväg och/eller däckstorlek. ECO 2 Suspension design KTH, Volvo CE, Volvo 3P, Bombardier

17 17 Uppstartade delprojekt: Suspension system design for optimal performance regarding transmission of structure-borne sound without any penalties in handling and riding comfort Design issues for reduced suspension travel and smaller wheels - sammanfatta vad som gjorts inom området hittills Product verification within suspension design ECO 2 Suspension design KTH, Volvo CE, Volvo 3P, Bombardier

18 18 Pågående projekt: P1. Crosswind stability and unsteady aerodynamics in vehicle design P2. Multifunctional body panels P3. ECO 2 Suspension design Virtual Vehicle II Exjobb; Reduction of traffic noise and vehicle drag by under body sheilding, ----------------------------------- Drygt 30 aktiva i ECO 2 -projekt idag (6 doktorander) En ny doktorander ska anställas under året ----------------------------------- Vidareutveckling till projektförslag: P4. Minimal annoyance of rail and road traffic noise P1. (Delprojekt) ECO 2 suspension design / Vehicle - Tyre Dynamics P3 P2 Kunskap till nytta för fordonsslaget Projektet behandlar aktivt detta fordonsslag Status P1

19 19 Multidisciplinär interaktion Sound and Vibrations Aerodynamics Vehicle Dynamics P1 P3 P2 P3 P1 ECO 2 aspects Lightweight structures Railway technology P1. Crosswind stability and unsteady aerodynamics in vehicle design P2. Multifunctional body panels P3. ECO 2 Suspension design

20 20 Projektgenereringsprocessen Projektidéer Projekt CCG Centre Coordination Group Rekommendationer Beslut Styrelse

21 21


Ladda ner ppt "1. 2 3 AVE: Aerodynamik Lättkonstruktioner MWL (Teknisk akustik) Spårfordon Fordonsdynamik Neuronik Optimeringslära och systemteori."

Liknande presentationer


Google-annonser