Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.goinn.se GoINN är en kraftfull satsning från Chalmers och Göteborgs universitet för att bygga samverkande innovationssystem. Projektet genomförs tillsammans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.goinn.se GoINN är en kraftfull satsning från Chalmers och Göteborgs universitet för att bygga samverkande innovationssystem. Projektet genomförs tillsammans."— Presentationens avskrift:

1 www.goinn.se GoINN är en kraftfull satsning från Chalmers och Göteborgs universitet för att bygga samverkande innovationssystem. Projektet genomförs tillsammans med Innovationsbron Väst och Västra Götalandsregionen. GoINN är ett av fem projekt inom VINNOVAs Nyckelaktörsprogram. GoINN – vägvisaren för innovation I SAMARBETE MEDFINANSIERAT AV

2 www.goinn.se GRAD AV LOKAL PROFILERING BYGGSTENAR FÖR VISUELL IDENTITET Formspråk Illustrativt manér Bildmanér Färger Grafiska element ”Fintypsnitt” för trycksaker Webbadress Namn Kombinationslogotypen BYGGSTENAR FÖR IDENTITET Kärnvärden Innovationskraft Dynamisk Gränsöverskridande Samarbetspartners Chalmers & Göteborgs universitet Kreativa möten Forskare Byggnader Kändisar Staden Regionen Landet Globalt

3 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Kombinationslogotypen

4 www.goinn.se Kontorstryck

5 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Namn GoINN Payoff - vägvisaren för innovation!

6 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Webbadress www.goinn.se

7 Byggstenar för visuell identitet ”Fintypsnitt” för trycksaker

8 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Grafiska element trappa, vägvisare, DNA molekyl

9 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Färger orange, grå och svart

10 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Bildmanér, rörlig bild Innehåll Typ av bilder profilerande bilder dokumenterande bilder säljande bilder

11 www.goinn.se Byggstenar för visuell identitet Formspråk Illustrativt manér

12 www.goinn.se

13 Kärnvärden för GoINN Innovationskraft Nyttiggörande och nytänkande är en självklarhet både som process och resultat. Dynamisk Forskaren erbjuds en dynamisk, kreativ och behovsanpassad rådgivning där forskaren och nyttiggörandet står i centrum. GoINN och dess erbjudande förändras i samspel med omvärldens och målgruppernas behov. Gränsöverskridande Samverkan är både ett medel och mål för projektet. Projektet är gränsöverskridande och bygger på samarbete mellan en mängd aktörer där alla tillsammans bygger något som är starkare än vad varje enskild aktör kan erbjuda.

14 www.goinn.se Vision Vår förmåga att nyttiggöra forskning har utvecklats till världsklass och GoINN som innovationssystem är ledande inom Europa. GoINN hjälper fram innovationer som kommer samhället till nytta regionalt såväl som globalt.

15 www.goinn.se Verksamhetsidé för GoINN GoINN erbjuder forskaren en väg in för utveckling av lovande idéer för nyttiggörande. En samlad spetskompetens och professionell, oberoende rådgivning ger bästa tänkbara förutsättningar för utveckling av idéer. GoINN bidrar till att utveckla Forsknings- och innovationsmiljöer av världsklass.

16 www.goinn.se Övergripande målsättningar för GoINN Att skapa en tydlig ingång till innovationssystemet Att nyttiggörande blir en självklar och integrerad del av lärosätenas arbete Att fånga upp och stimulera fler forskare att nyttiggöra sin innovation Att förkorta tiden från idé till produkt, tjänst eller samhällsnytta Att verka för regional tillväxt genom att identifiera forskningsresultat för utveckling av nya produkter, tjänster och företag Att nyttiggöra forskning som står sig på den den globala marknaden

17 www.goinn.se Övergripande kommunikationsmål Kommunikationsarbetet ska leda till att GoINN når ut bland lärare och forskare inom Chalmers och Göteborgs universitet så att: - medvetenheten kring möjligheter att nyttiggöra kunskap har ökat väsentligt under den åttaåriga projekttiden - nyttiggörande blir en självklar och integrerad del ute i forskningsmiljöerna Mål för intern kommunikation Att bidra till att skapa en god anda inom projektet samt en gemensam bild om att man tillsammans kan erbjuda idégivaren mer än vad varje enskild aktör kan erbjuda.


Ladda ner ppt "Www.goinn.se GoINN är en kraftfull satsning från Chalmers och Göteborgs universitet för att bygga samverkande innovationssystem. Projektet genomförs tillsammans."

Liknande presentationer


Google-annonser