Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans skapar vi jobb för fler!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans skapar vi jobb för fler!"— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans skapar vi jobb för fler!
Arbetsmarknadsnoder Västra Götalandsregionen Jan Terneby samråd

2 Hur började det? Praktikprojekt
- Projekt ”Alla kan dra sitt strå till stacken” 2004 – 2006 för personer med funktionsnedsättning - Slutsatser: det går att skapa praktikplatser, svårt för AF och FK att hitta in i Västra Götalandsregionen Folkhälsoinstitutets rapport ”Den onödiga ohälsan” Rådet för funktionshinderfrågor Samverkan handikappkommittén & personalutskottet

3 Uppdraget Uppdrag från presidierna för personalutskottet och handikappkommittén Definiera begreppet socialt ansvarstagande i arbetsgivarrollen Ge konkreta exempel hur VGR kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att få praktik respektive arbete i regionen

4 Förslag och beslut, dec 2008 Socialt ansvarstagande
Västra Götalandsregionen - ledande när det gäller praktik/arbete för personer med funktionsnedsättning Chefer och handläggare - goda kunskaper om funktionshinder Utveckla rehabiliteringsprocessen för redan anställda Samverkansavtal Västra Götalandsregionen, FK och AF Fyra samordningstjänster Särskilda medel

5 Finansiering av projektet
Anställningar med lönebidrag Statsbidrag utgår för del av lönen efter individuell prövning av Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen centralt står för mellanskillnaden mellan full lön och statsbidraget under projekttiden (sammanlagt 30,5 mkr under tre år) Rehabilitering och omställning Arbetsmiljödelegationen har avsatt 5 mkr till noderna för utveckling av arbetssätt, olika pilotprojekt, andra insatser ex för information och utbildning

6 Fyra arbetsområden Skapa arbetssätt och förbättra möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att få praktik och arbete i VGR Hantering av långtidssjukskrivna medarbetare Arbetsmarknadspolitiska program Omställningsarbete

7 FyrboDal Skaraborg Göteborg Sjuhärad
Västra Götalandsregionen har nu ökat möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få praktik och arbete. Detta är ett gemensamt arbete tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En gemensam överenskommelse undertecknad. Fler personer ska kunna bidra på arbetsmarknaden. VGR vill ta ett större socialt ansvar och uppfattas som en god förebild och en attraktiv arbetsgivare

8 Organisation

9 Organisation Styrgrupp för det övergripande arbetet med
representanter från Regionkansliet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt ordförande i respektive nod Varje Nod har en styrgrupp med en ordförande och ansvarig handläggare, representanter för förvaltningarna, de fackliga organisationerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

10 Arbetsformer Rekrytering, matchning
Praktik anställning med statligt bidrag Samverkan internt och externt med FK och AF Utbildningsinsatser Broschyr 15 Konferenser (attityder/värderingar,om projektet) APT-material

11 Resultat 201 nya praktikplatser varav 152 övergått till anställning
Ökad kunskap om personer med funktionsnedsättning Förbättrad rehabiliteringsprocess för långtidssjukskrivna Omställning mellan förvaltningar

12 Framtiden Hur ska arbetet organiseras efter projekttidens slut?
Regiongemensamma medel för fortsatt anställning av personer med funktionsnedsättning?

13 Vad har vi lärt? Uthållighet Värderingar och attitydfrågor
Särskild kompetens Att utvecklas genom att arbeta tillsammans Politiska beslut Förankring Samverkan där roller och ansvar kontinuerligt utvecklas

14 Tack för oss Stig Lindholm E-post: Jan Terneby E-post:


Ladda ner ppt "Tillsammans skapar vi jobb för fler!"

Liknande presentationer


Google-annonser