Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsumentköplagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsumentköplagen."— Presentationens avskrift:

1 Konsumentköplagen

2 Konsument-köplagen De vanligaste konsumenträttslagarna kan liknas vid en pyramid. Avtalslagen är den lag som ligger till grund för de övriga konsumenträttslagarna. Konsumentköplagen beskriver de regler som gäller när en privatperson handlar en vara av en näringsidkare. Konsumenttjänstlagen redogör för de regler som finns för köp av tjänster. I toppen på pyramiden finns Distans- och hemförsäljningslagen. Den vilar såväl på Avtalslagen som Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen. När Distans- och hemförsäljningslagen tillämpas gäller alltså också de andra lagarna. Nu ska vi fördjupa oss i Konsumentköplagen, en av de två lagarna som utgör det mellersta lagret i pyramiden.

3 Konsumentköplagen Oavsett var och hur man handlar. Tvingande
”Villkoren får inte vara sämre än lagens regler” Om konsumentköplagen När vi köper en vara för att förbruka eller använda den då är vi konsumenter. Att vara konsument är förenat med många möjligheter, men också vissa risker. För att undvika misstag och att bli lurade finns Konsumentköplagen. Lagen är heltäckande. Det innebär att den reglerar fullständigt förhållandet mellan konsument och säljare. Lagen innehåller regler om vanligt förekommande situationer, som man kanske inte tänker på, när man avtalar om köp. Oavsett var och hur man handlar Konsumentköplagen gäller oavsett om du handlar varor i affärer, på marknader, på postorder, via Internet eller vid hemförsäljning. Lagen gäller både när man betalar kontant och när man handlar på kredit. Tvingande (§ 3) Konsumentköplagen är tvingande. Det innebär att säljare och konsument måste rätta sig efter lagen. Om de skriver ett avtal som ger konsumenten sämre villkor, gäller inte detta avtal. Exempel: Även om Malin skriver på ett avtal med hennes bilförsäljare att hon avstår från reklamationsrätten gäller inte det avtalet och hennes rätt att reklamera kvarstår. Det finns inga avtal som kan justera Konsumentköplagen.

4 När gäller lagen? ”När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare” När gäller lagen? (§ 1) Konsumentköplagen gäller när en konsument köper lösa saker av en näringsidkare. Allt detta måste vara uppfyllt för att man ska kunna använda sig av konsumentköplagen. Konsument Det måste vara en konsument, det vill säga en privatperson som köper något för enskilt bruk. Om man handlar något för ett företags eller en förenings räkning gäller inte lagen.

5 Vad säger lagen? Ansvaret för varan Begagnade varor Felanvändning
Rätt att avbeställa Handpenning Vad säger lagen? Ansvaret för varan (4-6, 36 §§) Konsumentköplagen säger att Varan ska finnas i affären om inget annat sagts Varan ska finnas tillgänglig inom skälig tid efter köpet, eller efter överenskommelse Konsumenten får inte ta med sig varan om den inte är betald (undantag kredit) Varan är avlämnad när konsumenten har den i sitt förfogande. Fram till dess har säljaren ansvaret för varan. Varan är avlämnad när konsumenten har den i sin besittning. Säljaren har ansvaret för varan till den avlämnats. Vid köp av mindre skrymmande varor ex. mat, upphör oftast säljarens ansvar vid kassan, när kunden har betalat och fått varan i sin hand. Ibland kan det även hända att säljaren hjälper till att bära ut varan ur butiken till konsumentens bil utanför. Då har säljaren ansvaret för varan, ända tills han eller hon har placerat den i bilen. Exempel: En konsument har köpt ett skåp. Om skåpet skadas i fabriken eller under transporten, är det inte konsumenten som bär ansvaret. Det är säljaren som har ansvaret för skåpet tills det är levererat hem. Skulle skåpet skadas på vägen måste säljaren ordna så att konsumenten får ett felfritt skåp. Exempel: En konsument väljer en TV-apparat i en butik och kommer överens med säljaren om att hämta den dagen efter. Konsumenten gör inte detta, och under natten blir apparaten stulen från affären vid ett inbrott. Det är säljaren som bär risken fullt ut i detta fall, eftersom varan inte är avlämnad.

6 Garanti Frivilligt för säljaren
Säljaren ansvarar för att varan fungerar under garantitiden Garanti (21§) Att lämna garanti på en vara är frivilligt för säljaren. Garantin innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar under en viss tid. Garantitiden påverkar inte reklamationstiden som alltid är tre år. Garantin ska innehålla tydlig information, på svenska, om garantins innehåll. Den ska också ha information om hur konsumenten kan använda garantin och att konsumentens rättigheter enligt lag inte påverkas. Garantin ska lämnas i läsbar och varaktig form, till exempel på papper eller via e-post. Om ett fel visar sig under garantitiden är det säljarens ansvar att bevisa att felet beror på konsumentens hantering av varan. Exempel: Diskmaskinen som du har köpt har garanti. Det innebär att säljaren har tagit på sig ansvaret för att diskmaskinen ska fungera under garantitiden. Om den går sönder, måste säljaren se till att maskinen repareras, eller byts ut utan att det kostar dig något. Garantin är förmånlig för konsumenten. Om säljaren hävdar att garantin inte gäller, måste säljaren kunna bevisa att tvättmaskinen har gått sönder på grund av en olyckshändelse efter köpet eller därför att maskinen har vanvårdats eller använts av konsumenten på ett onormalt sätt. För fel som visar sig först efter garantitidens utgång, men inom reklamationstiden, är det konsumenten som har bevisbördan att felet funnits redan vid leveransen.

7 Öppet köp och bytesrätt
Måste inte erbjudas Konsumenten ansvarar för att varan inte skadas Pengarna tillbaka eller tillgodokvitto Lämna tillbaka varan i tid Spara kvittot Öppet köp och bytesrätt Exempel: Du har fått en tröja i födelsedagspresent. Några dagar tidigare köpte du en likadan tröja! Som tur var handlade du på öppet köp, så du kan lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Att handla på öppet köp betyder att du får tillbaka pengarna om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid. En butik måste inte erbjuda öppet köp. Det finns ingen lag som ger dig som konsument den rätten men varuhus och större butiker tillämpar oftast öppet köp. Reglerna står ibland på kvittot eller vid kassorna. I mindre butiker får kunden ofta be om öppet köp och komma överens med säljaren, om hur länge det ska gälla. Detta bör stå på kvittot. Under den tiden har konsumenten ansvaret för att varan inte skadas. Det är viktigt att konsumenten ser till att det står på kvittot hur länge öppet köp eller bytesrätt gäller och att kvittot sparas så att det kan uppvisas om varan lämnas tillbaka. Lite mer om tillgodokvitto: Ett tillgodokvitto kan lämnas vid byte av en felfri vara men inte vid reklamation. Konsumentverket och Svensk Handel rekommenderar att tillgodokvitton ska vara giltiga i minst tre år. Om information om giltighetstid saknas är tillgodokvittot giltigt i tio år. Av tillgodokvittot ska framgå säljarens namn, firma, adress och organisationsnummer hur länge tillgodokvittot gäller att tillgodokvittot inte kan bytas mot pengar utan endast mot annan vara i butiken.

8 När är varan felaktig? Trasig vara Stämmer inte överens med avtalet
Stämmer inte med köparens särskilda önskemål Bruksanvisning saknas När är varan felaktig? En viktig del i Konsumentköplagen handlar om de rättigheter konsumenter har när en vara är felaktig. Lagen säger att en vara kan vara felaktig på många olika sätt. Här följer de vanligaste orsakerna: Trasig vara (16§) Följande varor fungerar inte som det är tänkt eller har helt enkelt gått sönder. De är trasiga och därmed felaktiga. Exempel: Den snygga läsplattan du precis har köpt i butiken har en repa i glaset. Exempel: Det är en reva i tyget på en soffa. Exempel: En hårfön som har insug istället för blåsfunktion. En trasig vara har man rätt att antingen få reparerad utan extra kostnader eller utbytt till en ny, fungerande vara. Det är upp till konsumenten att avgöra hur man helst vill få den trasiga varan avhjälpt. Om det ena alternativet skulle leda till oskäligt höga kostnader för säljaren, har säljaren rätt att välja det billigare alternativet.

9 När är varan felaktig? Farlig vara Inte är på det sätt reklamen lovat
Inte är på det sätt säljaren påstått Inte kan användas till det den ska användas till Felaktig installation Felaktigt förpackad När är varan felaktig? Farlig vara (18§) Om en vara är farlig eller att användningen av den medför påtaglig fara för liv eller hälsa omfattas den också av begreppet felaktig. En vara som är farlig ska man reklamera och kräva en ny, ofarlig som ersättning. Är alla exemplar av samma vara lika farliga ska man häva köpet och kräva pengarna tillbaka. Exempel: Leksaksdelar som är så små att små barn riskerar sätta dem i halsen klassas som farliga. Inte är på det sätt reklamen lovat (19§) Exempel: En butik har annonserat att de säljer skidor av ett visst märke för 2500 kr. Du tycker att det här låter som ett bra köp och traskar iväg till skidbutiken och köper ett par. Väl hemma packar du upp skidorna ur paketet och upptäcker att skidorna du har hemma inte alls ser ut som de på annonsen. De har inte bindningar, trots att bilden visade det. Skidorna du har köpt har alltså inte stämt överens med annonsen och du har fått en, i lagens mening, felaktig vara. Du har nu rätt att gå tillbaka till butiken och kräva ett par skidor som stämmer med annonsen och ersättning för de resekostnader denna extra tur till butiken har krävts för dig.

10 Fel inom sex månader Fel som visar sig inom sex månader ansvarar säljaren för. Därefter bär konsumenten bevisbördan. Fel inom sex månader (20 a §) Enligt Konsumentköplagen kan du reklamera fel på en vara upp till tre år efter köpet under förutsättning att felet som visar sig fanns redan när du fick varan. Om ett fel visar sig inom sex månader efter köpet är det upp till säljaren att bevisa att det inte var fel på varan från början. Det gäller för de flesta köp utom färskvaror och varor med kortare hållbarhet än sex månader. Efter sex månader har du bevisbördan. Säljaren behöver inte ta ansvar för felet om han eller hon kan bevisa att konsumenten orsakat det, till exempel genom att man inte följt skötsel- och serviceanvisningar, vanvårdat produkten eller använt den på ett normalt sätt eller om skadan uppstått genom en olyckshändelse. I praktiken anses felet som ursprungligt om konsumenten inte själv har orsakat det. Exempel: Om kedjan går av på din nyinköpta cykel, när du har cyklat normalt på den under reklamationstiden, antar man att det var fel på kedjan redan från början. Exempel: Om exponeringsmätaren på din kamera slutar att fungera under reklamationstiden får man också anta att det fanns ett fel redan från början, även om mätaren fungerade när du köpte kameran. Exempel: Om filmjölken surnar redan efter en dag trots att bäst före-datumet är i nästa vecka, är det inte en felaktig vara om du inte har förvarat filen i rumstemperatur.

11 Reklamera Reklamera (23§) Att reklamera betyder att man som konsument förklarar att man inte är nöjd med en vara och varför. Det betyder att man muntligt eller skriftligt meddelar säljaren att man inte vill ha varan. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

12 Reklamera Inom skälig tid Fel som upptäcks senare Bevisa köpet
Inte till underleverantör Reklamera (23§) Inom skälig tid Konsumenten måste reklamera inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Om konsumenten reklamerar inom två månader efter det att felet uppdagats, ska man anses ha reklamerat i rätt tid. Reklamationstiden upphör efter tre år. Man får då inte reklamera, under förutsättning att det inte finns en garanti som säger något annat. Exempel: Du har köpt en fåtölj och när du får hem den är den trasig. Den verkar ha skadats under transporten. Du måste reklamera (klaga på) fåtöljen. Du behöver inte kasta dig på telefonen samma dag som du får hem fåtöljen, men du måste reklamera inom skälig tid. Fel som upptäcks senare Ibland går det inte att klaga på en felaktig vara omedelbart efter köpet. Felet visar sig helt enkelt inte med detsamma. Exempel: Din kompis Klara köpte en vindsurfingbräda som fungerade perfekt den första sommaren. Men när hon sommaren därpå skulle använda den, sprack brädan på grund av ett fabrikationsfel. Klara vände sig omedelbart till butiken och fick en ny segelbräda utan kostnad, trots att hon hade köpt den för över ett år sedan. ”Reklamera är att förklara att och varför man inte är nöjd med en vara”

13 Vad ska man kräva? Reparera eller ny vara Hålla inne betalningen
Få prisavdrag Häva köpet Vad ska man kräva? (22, 24-26, 28-31§§) Vad ska man då kräva när man reklamerar? Jo, om det är något fel på en vara kan konsumenten välja mellan: Reparera eller ny vara Lagen är så formulerad att konsumenten får välja mellan reparation eller ny vara. Tidigare har säljaren alltid haft rätt att reparera, om hon erbjuder sig att göra detta direkt. Genom en lagändring har konsumenten fått större möjligheter att välja mellan att få felet avhjälpt och få ny vara. Väljer konsumenten ny vara ska hon få det om inte näringsidkaren visar att det blir oskäliga kostnader för säljaren. Först om säljaren visar detta har han rätt att reparera i stället för att ge en ny vara. Konsumenten har rätt att få varan reparerad inom skälig tid. Skälig tid innebär oftast ett par dagar. Säljaren bör erbjuda en ersättningsvara om reparationen tar längre tid. Om säljaren inte avhjälper felet kan konsumenten få ersättning för att själv ordna med reparation. Exempel: Om tv:n du har beställt inte levereras till utsatt datum, utan en vecka senare, har säljaren rätt att fortfarande leverera den till dig och att du betalar för varan. Om det däremot handlar om en försenad bröllopsklänning, kan inte säljaren kräva betalning för klänningen eftersom behovet av varan inte längre finns för konsumenten.

14 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel”
Skadestånd bygger på idén om att det inte ska vara dyrare att få fel. Det ska aldrig kosta flera kronor att få en felaktig vara än en korrekt. Säljaren ska därför stå för samtliga kostnader som krävs för att avhjälpa felet. Tanken är också att man ska nå det som var tänkt från början, att rätt part ska få rätt vara. Säljaren kan ibland slippa att betala skadestånd. Om dröjsmålet beror på naturkatastrof, olyckshändelse eller strejk. Då åberopar man något som kallas för force majeure som åsyftar nöd eller skador som inte kunnat förutsägas. Konsumenter har enligt lagen rätt till ersättning för alla utgifter och förluster som man drabbas av på grund av fel på varan. Rätt till skadestånd har man oavsett om köpet hävs eller om felet har blivit åtgärdat av säljaren. Båda parter är skyldiga att begränsa skadan. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

15 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel” Exempel på ersättning
Förlorad inkomst Mellanskillnaden Utgifter Skadestånd (31-33, 42§§) Exempel på sådana förluster är: Förlorad inkomst Om konsumenten måste stanna hemma från arbetet för att vänta på en reparatör har han eller hon rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Mellanskillnaden Konsumenten har rätt att få ut mellanskillnaden mellan det pris han eller hon har betalat sin säljare och det högre pris som måste betalas till en annan säljare för att få en felfri vara om säljaren inte avhjälper felet. Utgifter Har konsumenten haft utgifter för telefonsamtal, porto och resor på grund av reklamation har han eller hon rätt att få ersättning för det. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

16 Skadestånd ”Det ska inte vara dyrare att få fel” Mer om skadestånd
Fel orsakade av underleverantör Skador på egendom Begränsa och bevisa kostnaderna Skadestånd (31-33, 42§§) Fel orsakade av underleverantör Om fel eller dröjsmål uppstår på grund av en underleverantör till näringsidkaren har konsumenten rätt att kräva skadestånd för det. Skadeståndsanspråket ska då riktas till försäljaren, konsumentens avtalspart, och inte underleverantören. Skador på egendom Konsumenten har rätt till ersättning om skador uppkommit på hans eller hennes saker på grund av den vara som har köpts. Det handlar om sådana skador som näringsidkaren kunde haft hand om eller haft kontroll över. Exempel: Elin har köpt en ny kaffebryggare. Redan första dagen släpper glasbehållaren från handtaget precis när hon ska servera mormor en kopp nybryggt. Glasbehållaren går i kras och kaffe sprids över hela golvet. Den interiör som skadas i samband med kaffeserveringen har Elin rätt att få ersättning för av kaffebryggförsäljaren. Bevisa och begränsa kostnaderna Generellt gäller också att konsumenten är skyldig att begränsa sina kostnader. Exempel: Det är kanske inte skäligt att ta flyget för att personligen återlämna en vara om det går att skicka det med bussgods. Konsumenten måste också kunna uppvisa sina kostnader i form av intyg, kvitton eller liknande. Man måste alltså ha haft de kostnader man begär ersättning för. Skador av ren ideell natur, som obehag och irritation, ger inte rätt till ersättning. ”Det ska inte vara dyrare att få fel”

17 Hävning Konsumenten har rätt till
Att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka Ränta på pengarna Att få ersättning för ev. extra utlägg pga. köpet och reklamationen Säljaren har rätt till Ta betalt för den tid som varan har varit till nytta för konsumenten. Hävning (13, 44§§) Att häva är att ta tillbaka ett köp, att allt ska återgå till hur det var som om köpet aldrig gjorts. Häva ett köp kan man göra om felet är väsentligt, vilket det kan betraktas som i följande två fall: 1. Försenad vara Varans leverans är försenad. Konsumenten har satt en ny tidsgräns med skälig tidsfrist, men varan levereras ändå inte. 2. Flera reklamationer Om en konsument vid flera tillfällen har reklamerat en vara. Trots att säljaren reparerar uppstår felet hela tiden på nytt igen. Rättigheter och skyldigheter Om ett köp hävs, har konsumenten följande rättigheter: Att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka Ränta på pengarna för den tid säljaren haft i sin besittning Ersättning för eventuella extra utlägg på grund av köpet och reklamationen Säljaren har rätt att Ta betalt för den tid som varan har varit till nytta för konsumenten. Det finns dock en tumregel som säger att nyttokostnaden kan kvittas mot räntan.

18 Klaga rätt Kontakta säljaren Kontakta konsumentvägledare
Vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Klaga rätt Låt säga att du klagar på en vara, men du och säljaren inte kommer överens utan han eller hon hävdar bestämt att det är ditt fel att varan är felaktig. Säljaren vill varken laga, byta ut den eller lämna pengarna tillbaka. Vad kan man göra då? Jo, du kan göra så här, klaga rätt i tre steg! I första hand kontakta säljaren och försöka komma överens. Om detta inte lyckas går du vidare till steg 2. Ring din kommunala konsumentvägledare och be om hjälp! Om du inte lyckas att reda ut situationen med säljaren trots hjälpen får man gå vidare till steg 3. Då kontaktar du ARN, Allmänna Reklamations Nämnden. ARN fungerar som en domstol och gör en juridisk prövning av din rätt att reklamera den felaktiga varan.

19 2. Kontakta konsumentvägledare
Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut Klaga rätt Men låt oss prata lite mer om din kommunala konsumentvägledare: Konsumentvägledare Till din kommunala konsumentvägledare kan du alltid vända dig. Där kan man få råd och hjälp om det mesta som rör din konsumtion, bland annat: Information om konsumentlagarna Klagomål på vara, tjänst eller annons Ekonomiska råd Råd och fakta inför viktiga köpbeslut

20


Ladda ner ppt "Konsumentköplagen."

Liknande presentationer


Google-annonser