Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De svenska hamnarna En förutsättning för Sveriges näringsliv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De svenska hamnarna En förutsättning för Sveriges näringsliv."— Presentationens avskrift:

1 De svenska hamnarna En förutsättning för Sveriges näringsliv

2 95 % av Sveriges utrikeshandel går via en hamn

3 Utrikeshandeln

4 Svenska handelsmarknader

5 Verkstadsvaror dominerar

6 En del av Sveriges näringsliv Hamnföretagen – en integrerad del av den totala logistikkedjan från råvara till konsument

7 En länk i logistikkedjan Mötesplats för tre transportslag: båt, lastbil och järnväg

8 Samverkar med många Industri och handel Transportbranschen Sjöfartsrelaterade företag och organisationer Politiker Kommuner Myndigheter Internationella organisationer Fackförbund Allmänheten

9 Hamnen är en länk i logistikkedjan Hamnen är en ”logistikpunkt” där gods, människor och transportslag möts och där effektiva logistiklösningar utvecklas

10 En affärsmässig verksamhet Affärsmässiga företag på internationell och konkurrensutsatt marknad Finansieras av intäkter från hamnföretagens kunder Ägs av kommuner, men är självständiga aktiebolag

11 Knutpunkt med möjligheter Effektiv och smart logistik Överblick, kapacitet och kompetens

12 Inte bara sjöfart Allt mer landbaserad verksamhet Lagring, förädling och distribution Stora varuvärden kräver säkerhet och tillförlitlighet

13 Hamnarna i Sverige

14 Olika typer av hamnar Bulk Container Färjor OljaRoro

15 12 % av totalen 3 % av totalen 19 % av totalen 20 % av totalen 2013 hanterades 130 miljoner ton 8 % av totalen 35 % av totalen <1 % av totalen 3% av totalen 2 % av totalen Norr Mellan Öst Gotland Syd Syd/Väst Väst Öst Mellan Norr Syd/Ost

16 Gävle Oxelösund Ystad Stockholm Karlshamn Malmö Helsingborg Göteborg Luleå Trelleborg Sveriges 10 största hamnar (ton) 2013

17 2013 hanterades 1,4 miljoner TEU

18 Trailers/släp 2013 hanterades cirka 2,6 miljoner ”rullande gods”

19 Fordon 2013 hanterades 802 658 fordon

20 Bulk 2013 hanterades 75,8 miljoner ton

21 Olja 2013 hanterades 33,1 miljoner ton olja

22 Skog 2013 hanterades 12,6 miljoner ton

23 Övrig bulk 2013 hanterades 28 miljoner ton

24 En del i människors resande Cirka 28,1 miljoner människor reser via hamnarna i Sverige

25 Anpassning till en föränderlig värld Trender Globalisering Tillverkning i lågkostnadsländer Modularisering Containerisering Ökande miljökrav

26 Många spelregler Exempel Arbetsmiljö Miljöbalken Avfallsmottagning Hamn- och sjöfartsskydd Farligt gods

27 EU satsar på miljön Gröna godskorridorer Ökad intermodalitet

28 Aktivt miljöarbete i hamnarna Avfallsmottagning LandströmEkobränslen

29 Stora investeringar för framtiden Hamnarna investerar stort i både infrastruktur och utrustning för att möta marknadens krav

30 Hamnföretag samarbetar

31 Hamnar flyttar Städerna tar över centrala hamnområden Hamnarna flyttar närmare farlederna

32 Många yrken i hamnarna

33 Utbildningar för hamnjobb Lägst gymnasiekompetens för alla hamnyrken Omfattande introduktionsutbildning för hamnarbetare

34 Förbundet Sveriges Hamnar De svenska hamnföretagens bransch- och arbetsgivareförbund Förbundet driver branschens intressefrågor så att hamnföretagen kan bli framgångsrika Ingår i TransportGruppen

35 Samverkan med många

36 Sveriges hamnföretag Konkurrenskraftiga logistiklösningar, som möjliggör tillväxt och utveckling för näringsliv och samhälle

37 Sveriges Hamnar www.sverigeshamnar.se


Ladda ner ppt "De svenska hamnarna En förutsättning för Sveriges näringsliv."

Liknande presentationer


Google-annonser