Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet."— Presentationens avskrift:

1 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet för i stort sett all EU-lagstiftning (tidigare kallat medbeslutandeförfarandet)

2 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europaparlamentet Enda direktvalda EU-institutionen –751 ledamöter från 27 länder (754 till och med Europaparlamentsvalet 2014) –7 politiska grupper samt grupplösa ledamöter –20 svenska ledamöter –23 officiella språk

3 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Grupperna i Europaparlamentet ECREuropeiska konservativa och reformister GUE/NGLEuropeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster EFDGruppen Frihet och demokrati i Europa GLGrupplösa EPPEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&DGruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet ALDEAlliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/EFADe gröna/Europeiska fria alliansen

4 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Utskotten i Europaparlamentet

5 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 De 20 svenska ledamöterna

6 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ministerrådet företräder medlems- staternas regeringar roterande ordförandeskap i sex månader 10 olika konstellationer

7 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Mer om tjänstedirektivet Enklare regler ska ge skjuts åt tjänstehandeln i Europa http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/124135 Frågor och svar om tjänstedirektivet http://www.regeringen.se/sb/d/10217/a/97140#97140 Genomförandet av tjänstedirektivet http://www.regeringen.se/sb/d/11856 EU-upplysningen skriver om tjänstedirektivet http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Fri-rorlighet/Tjanster/Tjanstedirektivet/ Lagtexter: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0036:0068:SV:PDF (Denna sida tar tid att ladda ned) Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsomr%C3%A5den/EUs_inre_marknad/F%C3%B6rordning %20om%20tj%C3%A4nster%20IM%20SFS2009%201078.pdf (Denna sida tar tid att ladda ned)


Ladda ner ppt "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet."

Liknande presentationer


Google-annonser