Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s beslutsprocess från förslag till lag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s beslutsprocess från förslag till lag"— Presentationens avskrift:

1 EU:s beslutsprocess från förslag till lag
Hur fattar EU beslut? EU:s beslutsprocess från förslag till lag 1

2 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet
för i stort sett all EU-lagstiftning (tidigare kallat medbeslutandeförfarandet) 2

3 Tjänstesektorn i EU Handeln med tjänster är en av de fyra friheterna
Komplicerade regler har hindrat handeln Cirka 70 % av EU:s BNP Cirka 70 % av alla jobb i EU 3

4 Innehåll 4

5 Tjänstedirektivet omfattar
företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. ledarskap, förvaltning, certifiering och testning) underhåll, skötsel och säkerhet byggsektorn och arkitektverksamhet fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri) turism (resebyråers och turistguiders verksamhet) fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker hotell, restaurang och catering informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet) utbildnings- och fortbildningstjänster uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning) hushållstjänster Undantagna är även flera sektorer för vilka det redan finns särskilda EU-regler. Tjänstedirektivet ska inte heller inverka på den internationella privaträtten, i synnerhet inte på regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer. Tjänstedirektivet behandlar inte avreglering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som utförs på statens uppdrag eller medlemsländernas rätt att definiera dessa tjänster. Det påverkar inte heller tjänstemonopol, arbetsrätten eller rätten att sluta kollektivavtal och att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. 5

6 Ramdirektiv med flera undantag
Tjänstedirektivet omfattar inte icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, såsom det statliga skolsystemet finansiella tjänster transporttjänster bemanningsföretag hälso- och sjukvårdstjänster teve, film, radio och andra audiovisuella tjänster spel som till exempel lotterier och vadslagning tjänster som innebär myndighetsutövning sociala tjänster under statligt inflytande som rör subventionerat boende, barnomsorg och stöd till behövande Undantagna är även flera sektorer för vilka det redan finns särskilda EU-regler. Tjänstedirektivet ska inte heller inverka på den internationella privaträtten, i synnerhet inte på regler som garanterar konsumenter skydd enligt lagstiftningen i deras hemländer. Tjänstedirektivet behandlar inte avreglering av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som utförs på statens uppdrag eller medlemsländernas rätt att definiera dessa tjänster. Det påverkar inte heller tjänstemonopol, arbetsrätten eller rätten att sluta kollektivavtal och att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. 6

7 7

8 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Kommissionen presenterar ett förslag skickar förslaget till Europaparlamentet och rådet 13 jan 2004 8

9 Europeiska kommissionen
består av 28 kommissionärer som utses på fem år utses av regeringarna och godkänns av Europaparlamentet ordförande: José Manuel Barroso 9

10 Europeiska kommissionen
verkar i EU:s gemensamma intresse tar initiativ till gemensamma lagar och regler verkställer, övervakar och förvaltar EU:s politik och regelverk förvaltar EU:s budget Kommissionens initiativrätt: inte RIF (JHA) 10

11 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Europaparlamentets 1:a behandling Debatt och omröstning i utskott 22 nov 2005 11

12 Europaparlamentet Enda direktvalda EU-institutionen
766 ledamöter från 28 länder (751 ledamöter efter valet i maj 2014) 7 politiska grupper samt grupplösa ledamöter 20 svenska ledamöter 24 officiella språk 12

13 Europaparlamentet stiftar lag tillsammans med ministerrådet
(nu även: jordbruk och budget) står för politisk kontroll av kommissionen godkänner nya medlemsländer är en politisk scen 13

14 Grupperna i Europaparlamentet
EPP Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&D Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet ALDE Alliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/EFA De gröna/Europeiska fria alliansen ECR Europeiska konservativa och reformister GUE/NGL Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster EFD Gruppen Frihet och demokrati i Europa GL Grupplösa

15 Utskotten i Europaparlamentet
Efter Europavalet 2009. 15

16 De 20 svenska ledamöterna
Enligt Lissabonfördraget får Sverige 20 ledamöter. Det är (I januari 2010) ännu oklart när de ska tillträda. 16

17 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Europaparlamentets 1:a behandling Föredraganden presenterar ett kompromissförslag Debatt i plenum 14 feb 2006 17

18 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Omröstning i plenum Enkel majoritet krävs för godkännande 16 feb 2006 18

19 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Kommissionen yttrar sig om parlamentets ändrade förslag Kommissionen presenterar ett ändrat förslag 4 apr 2006 19

20 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
Ministerrådet antar en gemensam ståndpunkt Medlemsstaternas näringsministrar sammanträder 24 jul 2006 20

21 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen
25 jul 2006 21

22 Ministerrådet är EU:s högsta beslutsfattande organ
stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet på förslag av kommissionen 22

23 Ministerrådet företräder medlems- staternas regeringar
roterande ordförandeskap i sex månader en permanent ordförande för Europeiska rådet (Van Rompuy) 10 olika konstellationer 23

24 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 2:a behandlingen
Europaparlamentets 2:a behandling Debatt och omröstning i utskott – 26 röster för – 4 emot – 6 nedlagda 23 okt 2006 24

25 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 2:a behandlingen
Europaparlamentets 2:a behandling Debatt och omröstning i plenum 15 nov 2006 25

26 Rättsakten antas Tjänstedirektivet antogs i december 2006
Medlemsländerna hade tre år på sig att införliva direktivet I Sverige trädde det i kraft den 27 december 2009 12 dec 2006 26

27 27

28 Mer om tjänstedirektivet
Enklare regler ska ge skjuts åt tjänstehandeln i Europa (Regeringens hemsida) Frågor och svar om tjänstedirektivet Genomförandet av tjänstedirektivet EU-upplysningen skriver om tjänstedirektivet Lagtexter Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (EU:s lagdatabas EUR-Lex, EUT) Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden (SFS) Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden (Sidorna kan ta lite tid att ladda ned.) (SFS 2009:1078) 28

29 Copyright © Europeiska unionen 2010
Radiocitat ur Ekot, faksimil Dagens Nyheter. Slide 3 © Foto: Pål Bugge/ Europaparlamentet i Strasbourg (Louise Weiss): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: Architecture Studio, Paris. Europaparlamentet i Bryssel (Paul-Henri Spaak): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck. Europaparlamentet i Bryssel (Altiero Spinelli): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: AEL. Copyright © Europeiska unionen 2010 Denna presentation tillhandahålls utan kostnad för informationsändamål och i utbildningssyfte gällande Europaparlamentet. Om presentationen ska användas för något annat ändamål måste godkännande inhämtas på förhand från Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Denna presentation får inte under några omständigheter säljas eller hyras ut. OBS! Bilder som visar Europaparlamentets byggnader eller konstverk får endast användas för att åskådliggöra aktuella händelser.

30 Ordinarie lagstiftningsförfarandet
30

31 Ordinarie lagstiftningsförfarandet
31

32 Ordinarie lagstiftningsförfarandet
32

33 Ordinarie lagstiftningsförfarandet
33

34 Länkar http://www.europaparlamentet.se/ http://www.europarl.europa.eu/
34

35 Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige
Regeringsgatan 65, 6 tr Stockholm Tfn Fax E-post: Hemsida: Studiebesök: tfn , e-post:


Ladda ner ppt "EU:s beslutsprocess från förslag till lag"

Liknande presentationer


Google-annonser