Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Hur fattar EU beslut? EU:s beslutsprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Hur fattar EU beslut? EU:s beslutsprocess."— Presentationens avskrift:

1 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Hur fattar EU beslut? EU:s beslutsprocess från förslag till lag

2 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Det ordinarie lagstiftningsförfarandet för i stort sett all EU-lagstiftning (tidigare kallat medbeslutandeförfarandet)

3 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Tjänstesektorn i EU •Handeln med tjänster är en av de fyra friheterna •Komplicerade regler har hindrat handeln •Cirka 70 % av EU:s BNP •Cirka 70 % av alla jobb i EU

4 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Innehåll

5 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Tjänstedirektivet omfattar •företagsrelaterade tjänster (konsulttjänster inom t.ex. ledarskap, förvaltning, certifiering och testning) •underhåll, skötsel och säkerhet •byggsektorn och arkitektverksamhet •fastighetstjänster (t.ex. fastighetsmäkleri) •turism (resebyråers och turistguiders verksamhet) •fritidsanläggningar, sportanläggningar och nöjesparker •hotell, restaurang och catering •informationstjänster (t.ex. webbportaler, nyhetsbyråer och utgivningsverksamhet) •utbildnings- och fortbildningstjänster •uthyrnings- och leasingtjänster (t.ex. biluthyrning) •hushållstjänster

6 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ramdirektiv med flera undantag Tjänstedirektivet omfattar inte •icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, såsom det statliga skolsystemet •finansiella tjänster •transporttjänster •bemanningsföretag •hälso- och sjukvårdstjänster •teve, film, radio och andra audiovisuella tjänster •spel som till exempel lotterier och vadslagning •tjänster som innebär myndighetsutövning •sociala tjänster under statligt inflytande som rör subventionerat boende, barnomsorg och stöd till behövande

7 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006

8 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen Kommissionen –presenterar ett förslag –skickar förslaget till Europaparlamentet och rådet 13 jan 2004

9 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europeiska kommissionen •består av 28 kommissionärer som utses på fem år •utses av regeringarna och godkänns av Europaparlamentet •ordförande: José Manuel Barroso

10 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europeiska kommissionen •verkar i EU:s gemensamma intresse •tar initiativ till gemensamma lagar och regler •verkställer, övervakar och förvaltar EU:s politik och regelverk •förvaltar EU:s budget

11 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen •Europaparlamentets 1:a behandling •Debatt och omröstning i utskott 22 nov 2005

12 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europaparlamentet •Enda direktvalda EU-institutionen •766 ledamöter från 28 länder (751 ledamöter efter valet i maj 2014) •7 politiska grupper samt grupplösa ledamöter •20 svenska ledamöter •24 officiella språk

13 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europaparlamentet •stiftar lag tillsammans med ministerrådet (nu även: jordbruk och budget) •står för politisk kontroll av kommissionen •godkänner nya medlemsländer •är en politisk scen

14 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Grupperna i Europaparlamentet ECREuropeiska konservativa och reformister GUE/NGLEuropeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster EFDGruppen Frihet och demokrati i Europa GLGrupplösa EPPEuropeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) S&DGruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet ALDEAlliansen liberaler och demokrater för Europa De gröna/EFADe gröna/Europeiska fria alliansen

15 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Utskotten i Europaparlamentet

16 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 De 20 svenska ledamöterna

17 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen •Europaparlamentets 1:a behandling •Föredraganden presenterar ett kompromissförslag •Debatt i plenum 14 feb 2006

18 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen •Omröstning i plenum •Enkel majoritet krävs för godkännande 16 feb 2006

19 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen 4 apr 2006 •Kommissionen yttrar sig om parlamentets ändrade förslag •Kommissionen presenterar ett ändrat förslag

20 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 24 jul 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen •Ministerrådet antar en gemensam ståndpunkt •Medlemsstaternas näringsministrar sammanträder

21 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 1:a behandlingen 25 jul 2006

22 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ministerrådet •är EU:s högsta beslutsfattande organ •stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet på förslag av kommissionen

23 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ministerrådet •företräder medlems- staternas regeringar •roterande ordförandeskap i sex månader •en permanent ordförande för Europeiska rådet (Van Rompuy) •10 olika konstellationer

24 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 2:a behandlingen •Europaparlamentets 2:a behandling •Debatt och omröstning i utskott – 26 röster för – 4 emot – 6 nedlagda 23 okt 2006

25 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 15 nov 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet – 2:a behandlingen •Europaparlamentets 2:a behandling •Debatt och omröstning i plenum

26 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Rättsakten antas •Tjänstedirektivet antogs i december 2006 •Medlemsländerna hade tre år på sig att införliva direktivet •I Sverige trädde det i kraft den 27 december 2009 12 dec 2006

27 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006

28 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Mer om tjänstedirektivet •Enklare regler ska ge skjuts åt tjänstehandeln i EuropaEnklare regler ska ge skjuts åt tjänstehandeln i Europa (Regeringens hemsida) •Frågor och svar om tjänstedirektivetFrågor och svar om tjänstedirektivet (Regeringens hemsida) •Genomförandet av tjänstedirektivetGenomförandet av tjänstedirektivet (Regeringens hemsida) •EU-upplysningen skriver om tjänstedirektivetEU-upplysningen skriver om tjänstedirektivet Lagtexter •Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EGEuropaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG (EU:s lagdatabas EUR-Lex, EUT) •Lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknadenLag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden (SFS) •Förordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknadenFörordning (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden (SFS) (Sidorna kan ta lite tid att ladda ned.)

29 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Copyright © Europeiska unionen 2010 Denna presentation tillhandahålls utan kostnad för informationsändamål och i utbildningssyfte gällande Europaparlamentet. Om presentationen ska användas för något annat ändamål måste godkännande inhämtas på förhand från Europaparlamentets informationskontor i Sverige. Denna presentation får inte under några omständigheter säljas eller hyras ut. OBS! Bilder som visar Europaparlamentets byggnader eller konstverk får endast användas för att åskådliggöra aktuella händelser. Radiocitat ur Ekot, faksimil Dagens Nyheter. Slide 3 © Foto: Pål Bugge/www.pixgallery.com. Europaparlamentet i Strasbourg (Louise Weiss): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: Architecture Studio, Paris. Europaparlamentet i Bryssel (Paul-Henri Spaak): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck. Europaparlamentet i Bryssel (Altiero Spinelli): © Foto: Europaparlamentet – Arkitekt: AEL.

30 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet

31 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet

32 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet

33 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Ordinarie lagstiftningsförfarandet

34 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Länkar •http://www.europaparlamentet.se/http://www.europaparlamentet.se/ •http://www.europarl.europa.eu/http://www.europarl.europa.eu/ •http://www.eukomm.sehttp://www.eukomm.se •http://europa.eu/press_roomhttp://europa.eu/press_room •http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfmhttp://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm •http://www.consilium.europa.euhttp://www.consilium.europa.eu •http://www.regeringen.sehttp://www.regeringen.se •http://www.eu-upplysningen.sehttp://www.eu-upplysningen.se

35 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Europaparlamentet Informationskontoret i Sverige Regeringsgatan 65, 6 tr. 111 56 Stockholm Tfn 08-56 24 44 55 Fax 08-56 24 44 99 E-post: epstockholm@europarl.europa.eu Hemsida: www.europaparlamentet.sewww.europaparlamentet.se Studiebesök: tfn 08-56 24 44 73, e-post: europahuset-sverige@ec.europa.eu


Ladda ner ppt "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Hur fattar EU beslut? EU:s beslutsprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser