Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För tre veckor sedan gick vi igenom:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För tre veckor sedan gick vi igenom:"— Presentationens avskrift:

1 För tre veckor sedan gick vi igenom:
Vad är Projekt? Varför Projekt? Projektorganisationen Olika typer av Projekt Olika projektprocesser Monica Lööw kap 1-3

2 Dagens Program Framgångsrika Projekt Intressentanalys Riskanalys SWOT
Gruppens utveckling Olika ledarstilar Monica Lööw kap 4, 6, 11

3 Framgångsrika projekt
Läxan från förra gången: Vad innebär det att ett projekt är framgångsrikt? Vad krävs för att ett projekt ska bli framgångsrikt?

4 Intressentanalys 1 För att hitta: Motiv Behov Syften Önskningar Mål
Förväntningar

5 Intressentanalys 2 Hjälper oss att: Kartlägga VAD som skapar värde
Se nyttan av projektet Kunna sälja in och förankra projektet Leverera rätt saker på rätt sätt Skapa delaktighet hos intressenterna Öka möjligheterna att tillfredsställa VERKLIGA behov

6 Projektets Riskanalys
Risk Sanno- Konse- RPN Åtgärd Ansvarig likhet kvens

7 Projektets SWOT-analys
Strenghts: Internt Weaknesses: Internt Opportunities: Externt Threats: Externt Fördelar = Styrka + Möjlighet Försvar = Styrka + Hot Sårbarhet = Svaghet + Hot Frestelse = Svaghet + Möjlighet

8 SWOT-analysen Strengths Weaknesses Opportunities Threats
Fördelar = Styrka + Möjlighet Försvar = Styrka + Hot Sårbarhet = Svaghet + Hot Frestelse = Svaghet + Möjlighet

9 Gruppens utveckling William Schutz 1950-talet
FIRO = Fundamental Interpersonal Relationship Orientation Tre huvudfaser : Tillhöra Rollsökning Samhörighet Två vilofaser: Gemyt och Idyll Olika ledarskap: Makt; Tydlighet, Struktur Handledarskap Auktoritet = Föregångsledarskap

10 Olika Ledarstilar Hersey & Blanchard: Situationsanpassat ledarskap
Instruerande ledarstil: Uppgift Övertygande ledarstil: Uppgift & Relation Samrådande ledarstil: Relation Delegerande ledarstil: Mot mål!

11 Tack för idag! Vi har gått igenom:
Framgångsrika Projekt Intressentanalys Riskanalys SWOT Gruppens utveckling Olika ledarstilar Monica Lööw kap 4, 6, 11


Ladda ner ppt "För tre veckor sedan gick vi igenom:"

Liknande presentationer


Google-annonser