Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syror och Baser 1 Sid 64 – 79, repetition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syror och Baser 1 Sid 64 – 79, repetition."— Presentationens avskrift:

1 Syror och Baser 1 Sid 64 – 79, repetition

2 Neutral lösning – destillerat vatten
Regn ofta surt eftersom koldioxid och olika föroreningar löser sig i vatten Kranvatten ofta basiskt för att inte skada vattenledningar. pH 7 neutralt Under 7 sur Över 7 bas

3 Syror vanliga i naturen och i vår mat. Citroner, apelsiner, yoghurt, muskler.

4 Starka syror Saltsyra, gas som innehåller väteklorid. Syra i vatten. Stickande å luktar illa. Finns i magsäcken, sönderdelar födan och dödar bakterier. Används i färgämnen, läkemedel.

5 Saltpetersyra Stickande lukt
Skall förvaras i mörka flaskor, står det ljust så bildas vatten och kvävedioxid Kan lösa metaller, koppar, silver. Används till konstgödsel, plast, raketbränsle, sprängämnen.

6 Svavelsyra Trögflytande, luktar inte. Starkt frätande, drar åt sig H2O

7 SIV När man späder syra i vatten blir det ofta varmt
Risk för stänk och frätskador Minska risken genom att hälla syran sakta i vatten, EJ tvärtom SIV = syra i vatten….

8 Svaga syror Citronsyra, kolsyra, mjölksyra, ättikssyra…
Dödar bakterier vid inläggning Myrsyra(myrstack), konservering Mjölksyra ”räddar” muskel genom varning

9 Baser Hala Inte vanliga i naturen Finns i tvål/rengöringsmedel

10 tvål Tillverkas ofta av NaOH(talg/kokosfett)
Rengöring för ugnar innehåller ofta ammoniak Finns i lutfisk

11 Starka baser NaOH börjar lätt att koka om man löser för fort
Används vid tillverkning av tvål/tvättmedel, pappersframställning löser proppar i avlopp, tar bort färg. I alkaliska batterier använder man Kaliumhydroxid KOH

12 Svaga baser Ammoniak används mycket vid tillverkning av gödningsmedel, sprängämnen. Målarsoda används i snus, tvätta väggar vid målning

13 Försurning Normalt pH strax under 7
Syror frigörs i naturen då organismer bryts ned. Dessa gaser regnar sedan tillbaka ner på jorden. Eldning av kol, olja bildar svaveloxid, kväveoxid Bildas lätt surt regn då syror är lättlösliga i vatten Känner inga gränser…….

14 Åtgärder Kalkning Minska utsläppen

15 Syror Alla har minst en väteatom I en lösning bildas fria vätejoner

16 Baser Alla har hydroxidjoner Hala Stark NaOH = Na+ OH-
Svag NH3 + H2O = NH4+ + OH-

17 Neutralisation H+ OH- = H2O


Ladda ner ppt "Syror och Baser 1 Sid 64 – 79, repetition."

Liknande presentationer


Google-annonser