Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi"— Presentationens avskrift:

1 Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
Corpuspolyper: Riskfaktorer för malignitet och selektionskriterier för hysteroskopi En studie ur Gynop-registret Zacharias S, ST-läkare, kvinnokliniken Hudiksvall Löfgren M doc. Enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet Resultat: Vid 1934 hysteroskopiska operationer kunde man identifiera polyper. De vanligaste symptomen vid polyp är postmenopausal blödning, blödningsrubbning, smärta och infertilitet. Bland alla polyper där PAD fanns registrerat hittade man 30 maligniteter och 41 dysplasier motsvarande 1,8% resp. 2,5%. Benigna fynd 95,7%. Bland patienter med dysplasi var 29% (n=12) yngre än 52 år. Tjugonio cancerpatienter var 52 år eller äldre (p<0,001). Enbart en cancerpatient var yngre än 52 år. (p<0,07), hon besvärades av behandlings-resistenta blödningar. Alla cancerpatienter som var 52 år eller äldre hade postmenopausala blödningar. BMI var riskfaktor för att en polyp skulle vara avvikande i PAD (p=0,014) med hänsyn till ålder som confounding factor. Komplikationsrisken vid hysteroskopi pga polyp är låg (2,9%). Vanligaste komplikationen är trubbig perforation. De flesta patienter (82%) som svarar på enkäten har förbättrats i sina besvär 1 år efter operationen, få (0,8%) upplever sitt tillstånd som försämrat. Introduktion: Kriterierna för när hysteroskopi skall göras är föremål för diskussion Syftet: Att belysa vilka fynd man har vid hysteroskopiska polypoperationer registrerade i Gynop. Metod: Samtliga hysteroskopiska operationer som registrerades som polypoperation i registret t.o.m undersöktes med hjälp av SPSS 20.0. Slutsats: Utifrån studiens resultat skulle man kunna överväga en rekommendation att vara återhållsam vid asymptomatiska polyper i premenopausal ålder och rekommendera hysteroskopisk operation vid polypmisstanke hos postmenopausala kvinnor samt alla symtomatiska premenopausala patienter. Patientens BMI ska ytterligare vägas in i bedömningen. Polypmisstanke hos postmenopausala kvinnor med blödning är en absolut operationsindikation. (26 av 30 maligniteter har Indikation postmenopausal blödning, hos resterande fyra saknas uppgift). Lieng M, Qvigstad E, Sandvik L, Jorgensen H, Langebrekke A, Istre O Hysteroscopic resection of symptomatic and asymptomatic endometrial polyps. Journal of Minimally invasive Gynekology (2007) 14, Epstein E. Management of postmenopausal bleeding in Sweden: a need for increased use of hydrosonography and hysteroscopy. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 89-95


Ladda ner ppt "Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi"

Liknande presentationer


Google-annonser