Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansnätverk förskola 27/1-2012 Välkomna!. Dagordning Återblick från förra träffens arbete med språklig begreppsförståelse Kort genomgång av dagens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansnätverk förskola 27/1-2012 Välkomna!. Dagordning Återblick från förra träffens arbete med språklig begreppsförståelse Kort genomgång av dagens."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansnätverk förskola 27/1-2012 Välkomna!

2 Dagordning Återblick från förra träffens arbete med språklig begreppsförståelse Kort genomgång av dagens tema Modersmål i förskolan Fika Lärande samtal om modersmål Arbete med att ta fram hur man kan arbeta med modersmålsstöd i förskolan. Varje grupp tar fram en planering

3 Modersmål, vad finns i regelverket? Skollagen 8 kap 10§ ”Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål” Läroplanen ”Varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” Skolinspektionens bedömning ”Det finns förskolor som inte arbetar för att barn med annat modersmål än svenska”

4 Lärande samtal om modersmål Utse en gruppledare som leder samtalet och håller tiden Utse en person som skriver ned era reflektioner och lärdomar Fundera enskilt på frågan under ca 3-4 minuter Gör en runda där alla kort ( ca 2 min )beskriver hur vi arbetar idag och vilka erfarenheter vi har av det. När presentationen är klar får alla ställa fördjupande frågor till den som berättat Avslutningsvis så tittar ni om ni kan se några generella mönster i hur vi arbetar idag och vad som är framgångsrikt

5 Ramar för samtal Tid en timme Utse en samtalsledare Utse en sekreterare Håll tiderna Var noga med att ställa förståelsefördjupande frågor till varandra, då uppstår intressanta resonemang och ett lärande uppstår Var noga med sammanfattningen och försök att se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla

6 Lärgruppsfråga Hur arbetar vi med modersmålsstöd i vår förskola och vilka erfarenheter har vi?

7 Sammanfattning av era samtal Hur fungerade samtalet? Vilka erfarenheter har ni gjort? Vad är framgångsrikt? Vilka hinder finns? Hur går ni vidare?

8 Lite inspirationsmaterial för er http://modersmal.skolverket.se Bildteman Växelvis


Ladda ner ppt "Läroplansnätverk förskola 27/1-2012 Välkomna!. Dagordning Återblick från förra träffens arbete med språklig begreppsförståelse Kort genomgång av dagens."

Liknande presentationer


Google-annonser