Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mätning på Grunda Vatten Hans Öiås. Genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att mäta i grunda vatten i såväl kustzonen som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mätning på Grunda Vatten Hans Öiås. Genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att mäta i grunda vatten i såväl kustzonen som."— Presentationens avskrift:

1 Mätning på Grunda Vatten Hans Öiås

2 Genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att mäta i grunda vatten i såväl kustzonen som insjöar och vattendrag. Med grunda vatten menas i detta sammanhang från strandlinjen och ner till ca 10 meters djup. Projektet Mätning av Grunda Vatten Syfte

3 Analysera olika insamlingstekniker bl.a. LIDAR och olika ekolodsbaserade tekniker Bedöma teknikernas förmåga att tillhandahålla data för samhällets samlade behov utifrån kvalitet, tid och kostnad (effektivitet). Ta fram en nationell översiktlig plan beskrivande var respektive metod är mest kostnadseffektiv och bäst svarar mot samhällets samlade behov av kunskapsunderlag. Projektavslutning 2015-12-31 Genomförande Projektet Mätning av Grunda Vatten

4 2014 Metodundersökning Q1Planering och konsultupphandling Q2Anpassning av mätenheter Q2-Q3Prov med samtliga mätsystem Q4Årsrapport klar 2015 Modellberäkning Q1-Q2Beräknings och analysarbete Q2-Q3Eventuellt kompletterande prov Q2-Q3Framtagande av översiktlig mätplan och kostnadsberäkning Q4Slutrapportering/utvärdering Projektet Mätning av Grunda Vatten

5 Styrgrupp: Lovisa Zillén Snowball, SGU Magnus Wallhagen, SjöV Arbetsgrupp: Johan Nyberg, SGU Hans Öiås, SjöV Projektet Mätning av Grunda Vatten

6 Referensgrupp: Gunnar Lysell, LM Åke Svensson, MSB Lennart Sorby, HaV Stefan Turesson, SGI Referensgruppen föreslås bli utökad med representanter från bland annat SMHI, Länsstyrelsen i Västra Götaland och någon eller några kustkommuner från de områden där tester kommer att genomföras. Projektet Mätning av Grunda Vatten

7

8 Beräkning av sjömätt yta på grunda områden InnanförTotaltLasermätningarMultibeam djupkurvakm² % % 10 m10990118110.7%4814.4% 6 m80707619.4%1291.6% 3 m45023006.7%400.9% Ytornas total är något mindre än i verkligheten då alla kurvor inte finns framtagna i alla områden.

9

10 Digitaliserade djup Mätningsår 1879

11

12 Beräkning av sjömätt yta på grunda områden InnanförTotaltLasermätningarMultibeam djupkurvakm² % % 10 m10990118110.7%4814.4% 6 m80707619.4%1291.6% 3 m45023006.7%400.9% Förhållanden som påverkar beräkningen: Inom Ringat område finns ingen 10 m-kurva att utgå ifrån. Inom vissa områden, speciellt där det bara finns sjökort i skalområde KUST eller mindre, finns ingen 3 m-kurva och ibland inte heller någon 6 m-kurva.

13 Djupkarta från 1863. Mycket data är så gammalt !

14 Tack för uppmärksamheten! Frågor?


Ladda ner ppt "Mätning på Grunda Vatten Hans Öiås. Genomföra en metodstudie för att hitta kostnadseffektiva verktyg för att mäta i grunda vatten i såväl kustzonen som."

Liknande presentationer


Google-annonser