Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genus och Kön. Genus – vad är det? Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genus och Kön. Genus – vad är det? Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar."— Presentationens avskrift:

1 Genus och Kön

2

3 Genus – vad är det? Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar till kroppsliga skillnader. Istället för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet, har genus kommit att användas för att beskriva det sociala, kulturella och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man

4

5 Genus - relationer Genom genusbegreppet betonas att kvinnor och män inte är kvinnor och män av sig själva, utan blir det i relation till det samhälle de lever i och till den kultur de är en del av. Det är ett begrepp som belyser de sociala villkor som formar kvinnors och mäns möjligheter, och influerar deras handlingsmönster

6

7 Genus - makt Inom en stor del av genusforskningen ingår en kritisk granskning av makt. Ofta studeras, synliggörs och kritiseras maktstrukturer i samhället. Denna kritiska hållning genomsyrar genusforskningsmiljöerna, och skapar många debatter inom och utanför fältet

8

9 Intersektionalitet Genusforskning visar att människors genus inte helt går att skilja från deras sexualitet, etnicitet eller klass. Forskningen har också lyft fram att det finns skillnader kvinnor sinsemellan, och män sinsemellan. Här framträder ett mer invecklat system där olika maktrelationer korsas, inte enbart så att de förstärker varandra, utan också på sådana sätt att de utmanar, rubbar och förändrar varandra

10

11 Man Manligt Maskulint Förnuft Ordning Rationalitet Kultur Kvinna Kvinnligt Feminint Känsla Kaos Irrationalitet Natur

12 Kan man välja identitet? Det andra könet Simone de Beauvoir ”Man föds inte till kvinna man blir det”

13 Könsidentiteter Identiteter skapas och reproduceras… i familjen på dagis i grundskola i gymnasiet i arbetslivet

14 Feminism Första vågen (Sekelskiftet 1800-1900-tal) Politiska rättigheter för kvinnor Andra vågen (1960-talet) Ökade politiska rättigheter och förändrande strukturer i hemmet Tredje vågen (just nu) Kvinnor ökar sin makt i offentligheten och ett förändrat tankesätt kring kvinnor och män

15 Feministisk ideologi – en grund Finns många olika typer men ett centrala begrepp i alla: Jämlikhet Frigörelse Patriarkat

16 Att göra kön LIKHET – Aa Enkönsmodell, kvinnor och män är mer lika än olika varandra, under 1700-talet kvinnan som ”den lilla mannen” OLIKHET – AB Tvåkönsmodell, kvinnor och män som mer olika än lika varandra, under 1980-talet ”Kvinnor från Venus män från Mars” BÅDE OCH – likheter och olikheter samexisterar men har olika betydelse i olika sammanhang

17 Genus Sociala konstruktioner av biologiskt kön Det kan innebära att män kan vara både kvinnliga och manliga, detta innebär att vad som tolkas som manligt respektive kvinnligt i olika sammanhang, historiska tider, kulturer osv är en social konstruktion. En central dimension är fördelningen av makt, dvs det finns skillnader i hur kvinnor och män, kvinnligt och manligt värderas


Ladda ner ppt "Genus och Kön. Genus – vad är det? Begreppet har vuxit fram ur en kritik av att kvinnors och mäns livsvillkor annars förklarats med förenklande hänvisningar."

Liknande presentationer


Google-annonser