Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att arbeta som koordinator på en vårdcentral i Norrbotten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att arbeta som koordinator på en vårdcentral i Norrbotten."— Presentationens avskrift:

1 1 Att arbeta som koordinator på en vårdcentral i Norrbotten

2 2 2 av Norrbottens läns 37 vårdcentraler Älvsbyns vårdcentral enda vårdcentralen i kommunen 8000 listade (8400 innevånare) Upptagningsområde 1 713 kvadratkilometer Äldre befolkning Polarbröd, Älvsbyhus, RFN Läkarbrist i många år Ohälsotal 32.9/50.2 (41) Hortlax vårdcentral 1/7 vc 6000 listade/41000 i Piteå Flera byar, egnahem Generationer kvar, yngre befolkning Stabil bemanning på vc Vi ”känner” patienten Skog/massa industri Ohälsotal 30.2/52.1(41.2) Kvinnor mer sjukskrivna trots högre utbildning

3 3 Koordinatorns uppdrag Följa patienten i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen för enhetliga, rättsäkra och effektiva sjukskrivningar Samverka med försäkringskassan och arbetsförmedling Medverka till att teamverksamheten kommer igång Utveckla arbetssätt och metoder som främjar tidigt omhändertagande och tidiga bedömningar och insatser i sjukskrivningsprocessen

4 4 Kartläggningssamtal Teamarbete med delaktig patient Rehabiliteringsplan med delaktig patient Handläggningsöverenskommelse långvarig smärta – ”Höken” Alla delaktiga i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen

5 5 Utveckla arbetssätt och metoder som främjar tidigt omhändertagande och tidiga bedömningar och insatser i sjukskrivningsprocessen Kartläggningssamtal: Anamnes, problem och förväntad effekt/mål med sjukskrivning. Nydebut sjuk, höga Lintonpoäng, är det aktuellt med Multimodalrehabilitering? Nydebut sjuk, arbetslös/sociala bekymmer Sjukskriven med problem att själv förstå systemet Långvarig värk/återkommande sjukskriven, söker vårdcentral med önskemål om sjukskrivning Förlängning av sjukskrivning där ansvarig läkare saknas

6 6 Följa patienten i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen för enhetliga, rättsäkra och effektiva sjukskrivningar Försäkringsmedicinsk utbildning, tillsammans med läkarna DFA-kedjan Läkarintygets brister Utbildning i bedömnings instrument: TIPPA, WRI, WEIS, AWP och AWC Paramedicinsk funktions- och aktivitetsbedömning till läkarintyget.

7 7 Följa patienten i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen för enhetliga, rättsäkra och effektiva sjukskrivningar RUTIN FÖR SJUKSKRIVNING PAL följer sin patient Följa beslutstödet Följa DFA kedjan Överväga deltidsjukskrivning Vid förlängning överväga behov av team, RK-träff, kompletterande bedömning Regelbunden uppföljning av egna och vårdcentralens sjukskrivna AT, ST och nya läkare ska ges handledning i sjukskrivning Samverka med externa aktörer Ledningssystemet för sjukskrivningsprocessen i Norrbotten

8 8 Följa patienten i sjukskrivningsprocessen på vårdcentralen för enhetliga, rättsäkra och effektiva sjukskrivningar RUTIN FÖR UPPFÖLJNING AV SJUKSKRIVNINGAR Rehabkoordinator el sekreterare tar ut statistik Varje månad retroaktivt, alla sjukskrivna för varje läkare Varje halvår retroaktivt, alla sjukskrivna längre än 90 dagar, till vårdcentralchef Regelbundet avsätta tid för diskussion i läkargruppen kring sjukskrivningsmönstret på vc FÖR ATT… Uppmärksamma alla längre sjukskrivningar på vårdcentralen Uppmärksamma den egna läkarens sjukskrivningar, för egenkontroll Uppmärksamma arbetsbelastning bland läkare, sjukskrivingsmönster Uppmärksamma fördelningen mellan män och kvinnor Uppmärksamma sjukskrivna patienter utan PAL

9 9 Samverka med försäkringskassan och arbetsförmedling Bjuda in försäkringskassan och arbetsförmedlingen till vårdcentralen för utbyte av erfarenheter och kunskap Koordinatorn finns som en ingång till/från vårdcentralen för arbetsförmedlingen och försäkringskassan Bjuda in handläggare från försäkringskassan och arbetsförmedlingen till teamträffar med patient och tillsammans lägga upp en rehabiliteringsplan

10 10 Medverka till att teamverksamheten kommer igång HUR VI KOM IGÅNG MED TEAMARBETET Utgå från ”Höken” långvarig smärta Körkort för multimodal rehabilitering PÅ VÅRDCENTRALEN… Utgå från befintliga samarbetsformer Skapa fasta forum (tid/plats) för team med patient Skapa fast forum för samverkan kring både patient & verksamhet för planering & utvärdering Rutindokument i detalj Tålamod & uthållighet! Orka vara i processen! Följ upp, analysera, revidera!

11 11 Flödesschema Älvsbyns vårdcentral multimodalrehabilitering för patienter med långvarig smärta Patient söker vård pga värkproblem >30 dagar 1:a besök hos vårdgivare Pat fyller i Lintons fråge- formulär >90 poäng Annan enskild åtgärd Samråd med behandlande läkare Multimodal- rehabilitering Sammankalla till MMR enl rutin Utredning före MRR? Somatisk us Aktivitetsutr Funktionsbed Psykosocialbed MRRteam upprättar rehab- plan tills med patient. Vid behov annan aktör tex ag, fk, af Interventioner Uppföljning av rehabplan Ny rehabplan? Pat åter till arbete Annan aktör Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Egen- träning Samråd med annan vårdgivare ja Medverka till att teamverksamheten kommer igång

12 12 Patientens rehabiliteringsplan

13 13 vi tycker att vi ser resultat… Läkarna har bättre koll på sina sjukskrivna Ökad uppmärksamhet på sjukskrivningsmönster Färre sjukskrivningar som är längre än 90 dagar Intygen blir godkända, näst bäst i landet Multimodalrehabilitering på vc Patienten aktiv i sin egen rehabilitering med tydligare riktning och plan Ökad livskvalitet mår bättre Den komplexa patienten blir lättare att förstå Hjälp från varandras kompetenser Försäkringskassan och arbetsförmedling oftare och tidigare med i rehabiliteringen Skrivna rutiner hålls levande – efterföljs

14 14 Våra framgångsfaktorer… Bra projektledning Nätverk mellan koordinatorer Utbildning Förankrat med ledningen Rehabkoordinator, intresserad från verksamheten med förtroendekapital Utnyttja forum & skapa rutiner TTT = ting tar tid

15 15 asa.m.markstrom@nll.se & agneta.akerstrom@nll.se Tackar för er uppmärksamhet!asa.m.markstrom@nll.seagneta.akerstrom@nll.se


Ladda ner ppt "1 Att arbeta som koordinator på en vårdcentral i Norrbotten."

Liknande presentationer


Google-annonser