Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikaresistens orsaker – konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikaresistens orsaker – konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikaresistens orsaker – konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010

2 Ökad sjuklighet Ökad dödlighet Ökade kostnader

3 Upptäckt av antibiotika - enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

4 Antibiotikaanvändning Rädda liv Meningit Sepsis Pneumoni Utbredd streptokock- infektion Minska komplikationer Etmoidit, frontalsinuit Akut otit < 1 år Pyelonefrit Sårinfektioner Borrelia Lindra symtom Nedre UVI Uttalad faryngotonsillit Liten eller osäker effekt Maxillalrsinuit Lätt/måttlig faryngotonsillit Akut otit 2-16 år Mykoplasma- pneumoni Ingen effekt ÖLI ABU Akut bronkit Faryngotonsillit med neg odling

5 Sulfa Tetracykliner Penicilliner Aminoglykosider Makrolider Glycopeptider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim Linkosamider 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinoner Introduktion av nya grupper av antibiotika Karbapenemer Cefalosporiner Lipopeptider

6 Människa - mikrob Kroppen består av 100 biljoner celler som koloniseras av 1000 biljoner bakterier på 800 m 2 (handbollsplan) hud, slemhinnor i luftvägar, mag-tarmkanal, urinvägar Lymfoida celler (1 kg) och bakterier (1.5 - 2 kg) Balans mellan människa och mikrob - en förutsättning för god hälsa

7 Normalflora – opportunist - patogen Normalfloran är artspecifik Ömsesidigt förhållande (commensal) Skydd mot invasion av andra mikroorganismer: en del av det ospecifika barriärförsvaret på slemhinnor, konkurrens, antibakteriella bakterier Delaktighet i viktiga metabola processer ex K- vitaminomsättningen, nedbrytning av födoämnen Upprätthållande av immunitet genom upprepad stimulering, ex pneumokocker, meningokocker, streptokocker Virulens = förmåga att orsaka sjukdom Resistens = förmåga att stå emot antibiotikas verkan

8 Människa - infektioner Infektioner hos barn: Förvärvat immunförsvar med antikroppsproduktion är fullvärdigt en vuxen vid 5 års ålder, vilket medför ökad risk för infektioner upp till 3-5 års ålder Cellbundet (medfött) immunförsvar inte moget direkt Infektioner hos äldre: Cellbundet immunförsvar försämras mest (bakteriella infektioner, bältros, tuberkulos) Sämre förmåga att bilda antikroppar mot nya antigen Sjukdomar, läkemedel, malnutrition, atrofi påverkar hud och slemhinnor….iatrogen skada Nästan alla infekteras via slemhinnor eller skadad hud

9 Förekomst av vanliga luftvägsbakterier i näsa/svalg hos barn och personal i förskolan samt friska skolbarn (M Söderberg avhandling 1990)

10 Hur blir en bakterie resistent? Mutation slumpartade punktmutationer 1/10 000 000 bakteriedelningar Förvärvande av resistensgen


Ladda ner ppt "Antibiotikaresistens orsaker – konsekvenser - åtgärder Eva Gustafsson Smittskydd Skåne AT-dagen 6 oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser