Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FN FÖRENTA NATIONERNA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FN FÖRENTA NATIONERNA."— Presentationens avskrift:

1 FN FÖRENTA NATIONERNA

2 År 1945 FN bildades efter andra världskriget för att förhindra fler krig

3 FN har tre huvuduppgifter
Fred, säkerhet och nedrustning Mänskliga rättigheter Utveckling och fattigdomsbekämpning

4 FN-stadgan Beskriver ländernas rättigheter och skyldigheter mot varandra Förklarar FN:s makt och befogenhet

5 FN:s huvudkontor ligger i new York

6 FN:s organisation

7 FN:s Generalförsamling
Medlemmar: alla länderna i FN Varje medlem har en röst Diskuterar och ger förslag till beslut

8 FN:s Säkerhetsråd Beslutar om fredsbevarande insatser, sanktioner och tillfälliga krigsförbrytartribunaler Besluten är bindande

9 FN:s Säkerhetsråd Fem länder är permanenta medlemmar. De andra 10 väljs in av Generalförsamlingen

10 FN:s Säkerhetsråd De fem permanenta medlemmarna USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina har vetorätt – det betyder att var och en kan stoppa ett beslut

11 FN:s fredsbevarande styrkor
Tar inte ställning i en konflikt Finns på plats för att få strider att upphöra och möjliggöra förhandlingar

12 Förklaringen om de Mänskliga rättigheterna
handlar om att alla människor har samma rättigheter och lika värde

13 Barnkonventionen Handlar om att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Till exempel rätt att överleva och utvecklas, rätt till yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfrihet.

14 Diskutera: Vad tror du skulle hända om FN inte fanns? Skulle det göra någon skillnad?

15 Diskutera: Behövs Barnkonventionen? Varför då?

16 Diskutera: Vad finns i din vardag som Barnkonventionen har bestämt är alla barns rättighet?

17


Ladda ner ppt "FN FÖRENTA NATIONERNA."

Liknande presentationer


Google-annonser