Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar om FN?. FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar om FN?. FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter."— Presentationens avskrift:

1 Tankar om FN?

2 FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter

3 Vem har ansvar för att skapa en bättre värld? Enskilda stater FN och andra internationella organisationer Du och Jag (det civila samhället) Andra alternativ

4 Vad är det största problemet med dagens FN Vetorätten, maktlösheten och handlingsförlamning Byråkratin Brist på pengar och egna militära resurser Andra alternativ

5 FN:s huvudkontor i New York

6 FN-stadgan Reglerar staters rättigheter och skyldigheter mot varandra – ett folkrättsligt instrument (traktat) Preciserar FN:s makt och befogenhet

7 FN - Stadgan Innehåller förbud mot militär maktanvändning, förutom rätten till självförsvar. Fastslår staters rätt till självbestämmande och oberoende – suveränitetsprincipen Förpliktigande för alla 192 stater: Staterna ska lösa konflikter med fredliga medel Ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld

8 FN:s organisation

9 FN:s generalförsamling

10 Öppnar i mitten av september Ett land – en röst Fattar beslut om FN:s arbete och budget Ca 170 frågor per år i sex utskott Beslut om möjligt med konsensus Resolutionerna ej juridiskt bindande 192 medlemmar

11 FN:s generalförsamling Kan inte fatta några beslut än att ge rekommendationer En mötesplats för världens regeringar Utser generalsekreterare Är det en tandlös tiger eller ett viktigt forum för internationell politik?

12 FN:s säkerhetsråd

13 5 permanenta medlemmar 10 medlemmar valda på två år Permanenta medlemmar har veto Beslut är bindande Beslutar om fredsbevarande insatser Sanktioner Tillfälliga krigsförbrytartribunaler

14 FN:s säkerhetsråd Beslutsproblem: Vetorätten Maktförlamning under kalla kriget USA har vid flera tillfällen valt att agera på egen hand

15 Vilket/vilka FN- organ tycker du närmast liknar: Ett parlamentEn RegeringEn myndighet

16 Om freden hotas Uppmana parterna att avstå från våld FN kan medla FN kan utöva politiska påtryckningar. FN kan införa ekonomiska sanktioner Fredsbevarande styrkor (sedan 1948 sammanlagt över 50 aktioner) Genomföra stora militära aktioner FN kan i sista instans, för att förhindra krig, ta till militära åtgärder.

17 FN i framtiden?? Problem och svårigheter Möjligheter och positiv utveckling

18 ECOSOC

19 54 medlemmar Samordnar det ekonomiska, sociala och humanitära arbetet Utför studier Ger rekommendationer Kontakt med NGO:s

20 FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon Administrativ roll Politisk roll 1946 - 1952 Tryggve Lie (Norge) 1953 - 1961 Dag Hammarskjöld (Sverige) 1962 - 1971 U Thant (Myanmar) 1972 - 1981 Kurt Waldheim (Österrike) 1982 - 1991 Javiér Peréz de Cuéllar (Peru) 1992 - 1996 Boutrous Boutrous-Ghali (Egypten) 1997 - 2006 Kofi Annan (Ghana) 2007 - Ban Ki-moon (Sydkorea)

21 Sekretariatet Alla FN-anställda ingår i sekretariatet FN-systemet – ca 50 000 personer 4 800 i New York Arbetet leds av generalsekreteraren

22 Internationella domstolen

23 Internationella domstolen ICJ –Ett av FN:s grundorgan –Avgör tvister mellan stater –Rådgivande uttalanden för FN-instanser –Beläget i Fredspalatset i Haag –15 domare

24 Internationella brottmålsdomstolen

25 Permanent Kan döma enskilda Folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser Belägen i Haag Internationella brottmålsdomstolen ICC

26 Mår världen allt sämre? Extrem fattigdom söder om Sahara Ett av fyra barn i utvecklingsländer undernärt Varje minut dör en gravid eller födande kvinna 20 % saknar rent vatten Biståndet minskar Varje dag dör 5 500 människor i aids Världens rustningskostnader + 37 % på 10 år Kärnvapen sprids Koldioxidutsläpp 41 % högre än 1990 26 miljoner människor på flykt i eget land 72 miljoner går inte i skolan Matkris och finanskris hotar fattigdomsbekämpning

27 … eller mår världen bättre? 90% i grundskola Barnadödligheten minskar Smittkoppor utrotade Färre extremt fattiga (40%1990, idag 25%) Allt färre väpnade konflikter Kvinnors ställning förbättras Färre dör i aids, hivsmittade minskar i antal sedan 1996 Malaria minskar 1 av 5 har mobil i Afrika - ökning med 60 milj 2006. Kärnvapen minskat med 60 % sedan 1986 Förbud mot klustervapen Tillgång på vatten och sanitet ökar, bättre hälsa för miljoner Men det går för långsamt!

28 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Mänskliga rättigheter Utveckling och fattigdoms- bekämpning

29 FN:s tre huvuduppgifter Fred, säkerhet och nedrustning Utveckling och kampen mot fattigdom Mänskliga rättigheter

30

31 FN:s fredsbevarande styrkor tar ej ställning för en part få strider att upphöra möjliggöra förhandlingar

32 FN-styrkor kan: Övervaka fredsavtalFN- styrkor kan skydda civilbefolkning.FN- styrkor rycker in för att återupprätta ordning efter ett inbördeskrig. FN kan också bistå att anordna val. Uppgifterna har utvidgas… Från att tidigare främst skyddat människor mot våld till att se de får mat, vatten och medicin. Och på sikt bidra till återuppbyggnad av landet.

33 Utveckling och fattigdomsbekämpning

34 Millenniemålen 2015 Utrota fattigdom och svält Utbildning för alla Främja jämställdhet och öka kvinnors makt Minska barnadödligheten Minska mödradödligheten Stoppa spridningen av hiv/aids och malaria Försäkra en miljömässigt hållbar utveckling Ett globalt partnerskap för utveckling

35

36

37 Det första internationella dokument som erkänner alla människors lika värde och rättigheter Ligger till grund för en rad konventioner om mänskliga rättigheter (MR) Moraliskt bindande Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

38 FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

39 Inrättades 2006 Universell granskning av MR 47 medlemmar Rapporterar direkt till generalförsamlingen Viss skepsis Navanethem Pillay, Högkommissarie för mänskliga rättigheter FN:s råd för mänskliga rättigheter

40 Kärnkonventionerna Avskaffande av rasism (1965) Medborgerliga och politiska rättigheter (1966) Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) Avskaffande av diskriminering av kvinnor (1979) Avskaffande av tortyr (1984) Barnets rättigheter (1989) Migrantarbetares rättigheter (1990) Skydd mot påtvingade försvinnanden (2006) Funktionsnedsatta personers rättigheter (2006)

41 FN granskar Granskningskommittéer –En för varje kärnkonvention –Rapporteringsskyldighet för stater –Parallellrapportering Specialmekanismer –Tematisk granskning –Granskning av enskilda länder

42 FN och klimatkonventionen

43 1988 IPCC grundas – FN:s klimatpanel 1992 Klimatkonventionen 1997 Kyotoprotokollet (i kraft 2005) December 2009 Klimattoppmöte i Köpenhamn FN och klimatkonventionen

44 Andra viktiga internationella organisationer  EU och NATO  IMF – Internationella valutafonden  Världsbanken  OECD  G7, G8 och G20

45 G7, G8, G20 USA TYSKLAND JAPAN FRANKRIKE Storbritannien Italien Kanada Ryssland Argentina Australien Brasilien Kina Indien Indonesien Mexico Saudiarabien Sydafrika Sydkorea Turkiet EU

46 OECD – de 30 rikaste klubb


Ladda ner ppt "Tankar om FN?. FN:s viktigaste uppgift är att Stoppa krig Bekämpa fattigdom Skydda vår globala miljö Andra uppgifter."

Liknande presentationer


Google-annonser