Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2010 Kerstin Hallsten. Slutsatser Produktionen har börjat öka Tidig återhämtning på arbetsmarknaden Tjänstesektorn viktig i återhämtningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2010 Kerstin Hallsten. Slutsatser Produktionen har börjat öka Tidig återhämtning på arbetsmarknaden Tjänstesektorn viktig i återhämtningen."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2010 Kerstin Hallsten

2 Slutsatser Produktionen har börjat öka Tidig återhämtning på arbetsmarknaden Tjänstesektorn viktig i återhämtningen Inhemsk efterfrågan ökar mer än i tidigare uppgångar Djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet Krisen påverkar svensk ekonomi negativt på lång sikt

3 Vändning i omvärlden BNP, årlig procentuell förändring

4 Tjänstebranscherna mindre drabbade av krisen Produktion, index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

5 Indikatorer pekar på uppgång i industrin Index respektive nettotal, säsongrensade månadsvärden

6 Hushållen har ett högt sparande Andel av disponibel inkomst, procent

7 Sysselsättningen ökar i tjänstebranscherna Index kvartal 1 2000=100, säsongrensade kvartalvärden

8 Sysselsättningen ökar endast svagt framöver Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

9 Inga stora neddragningar av personal framöver Anställningsplaner, nettotal, säsongrensade kvartalsvärden

10 Arbetslösheten drygt 9 procent Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

11 Konjunkturell balans 2014 BNP-gap, procent av potentiell BNP

12 Svag produktivitet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

13 Inflationen under målet Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

14 Reporäntan börjar höjas i september Procent respektive procentuell förändring

15 Expansiv finanspolitik – ofinansierade åtgärder 2010 VÅP + BP ca 40 miljarder KI - ytterligare 8 miljarder 2011 KI – ytterligare 40 miljarder

16 Expansiv finanspolitik fram till 2013 Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

17 Prognosen i sammandrag (december inom parentes) Procent 200920102011 BNP-4,9 (-4,4)2,4 (2,7)3,8 (3,3) Sysselsättning-2,3 (-2,5)0,0 (-1,7)0,4 (0,2) KPIF1,9 (1,9)1,9 (1,0)1,3 (1,0) Reporänta 1 0,25 (0,25)0,75 (0,75)1,75 (1,75) Offentligt finansiellt sparande 2 -0,7 (-1,5)-1,2 (-2,5)-1,1 (-2,3) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

18 Slutsatser Produktionen har börjat öka Tidig återhämtning på arbetsmarknaden Tjänstesektorn viktig i återhämtningen Inhemsk efterfrågan ökar mer än i tidigare uppgångar Djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet Krisen påverkar svensk ekonomi negativt på lång sikt


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2010 Kerstin Hallsten. Slutsatser Produktionen har börjat öka Tidig återhämtning på arbetsmarknaden Tjänstesektorn viktig i återhämtningen."

Liknande presentationer


Google-annonser