Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomisk politik på makroområdet Olika typer: Kom ihåg vad man kan göra: Stabiliseringspolitik ** Tillväxtpolitik Finansiell stabilitet ** Arbetsmarknadspolitik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomisk politik på makroområdet Olika typer: Kom ihåg vad man kan göra: Stabiliseringspolitik ** Tillväxtpolitik Finansiell stabilitet ** Arbetsmarknadspolitik."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomisk politik på makroområdet Olika typer: Kom ihåg vad man kan göra: Stabiliseringspolitik ** Tillväxtpolitik Finansiell stabilitet ** Arbetsmarknadspolitik mm. 1.Institutioner ** 2.Direkt påverkan 3.Verksamhet

2 I makroekursen har ni lärt er teorier om stabiliseringspolitik,… men… Politikernas otillräcklighet Makroekonomernas otillräcklighet Medlens otillräcklighet i förhållande till målen …regleringsmisslyckanden?

3 Boken: aspekter på stabiliseringspolitik Diskretionär, fasta regler, återkopplingsregler? Aktivt interventionistisk eller regelbaserad? Tidskonsistensproblematiken trovärdighet genom bindning eller rykte? Lags: upptäckt, genomförande, effekt? Andra restriktioner? Genomslagskraft, budgetunderskott/statsskuld, reversibilitet, fördelningspolitik, målkonflikter

4 Institutioner: val av valutasystem Fast eller flytande växelkurs (varianter) Valutaregleringar eller internationell kapitalrörlighet “Det makroekonomiska trilemmat”

5 Stabiliseringspolitiska erfarenheter 1950/60-talet: stabila institutioner. Keynesiansk “fine-tuning” (växelkursnorm) 1970-talet: instabila institutioner. Utbuds (olje-)chocker. (sysselsättningsnorm) 1990-talskrisen: institutionell omvandling. 90-talskrisen: samverkan av allt elände 2008-10: internationell finanskris. Institutioner? (prisstabilitetsnorm)

6 Val av institutionellt ramverk Inflationsmål självständig inhemsk centralbank kommunikation, transparens, signalering Utgiftstak, budgetöverskottsmål 4-årig mandatperiod EU: tillv o stab. pakt konkurrensregler (arbetslöshetsmål, till- växtmål?) Genomsnittligt inflationsmål självständig gemensam centralbank och valuta Inhemsk finanspolitik Tillväxt o stab pakt konkurrensregler Halvkoordinerad politik, gemensamma diskretionära insatser (inhemsk arbetsmarknads- politik, tillväxtmål)


Ladda ner ppt "Ekonomisk politik på makroområdet Olika typer: Kom ihåg vad man kan göra: Stabiliseringspolitik ** Tillväxtpolitik Finansiell stabilitet ** Arbetsmarknadspolitik."

Liknande presentationer


Google-annonser