Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Susanne Fredholm Doktorand, Göteborgs Universitet Effektiva, moderna planeringsunderlag och processer Forskningsrelaterad diskussion Exempel DIVE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Susanne Fredholm Doktorand, Göteborgs Universitet Effektiva, moderna planeringsunderlag och processer Forskningsrelaterad diskussion Exempel DIVE."— Presentationens avskrift:

1 Susanne Fredholm Doktorand, Göteborgs Universitet Effektiva, moderna planeringsunderlag och processer Forskningsrelaterad diskussion Exempel DIVE

2 Millennium Ecosystem Assessment Kulturella ekosystemtjänster – Kulturmiljövård

3 KULTURMILJÖANALYSEN DIVE DESCRIBE Beskrivning av hur samhället ser ut idag med hjälp av tydliga bilder och textavsnitt som förklarar sammanhanget mellan då- och nutid. INTERPRET Tolkning kring vad i det framtagna materialet som har varit och är av särskild betydelse för samhällets tidigare och fortsatta utveckling. VALUATE Värdering av det utvalda materialet. Diskussion kring bebyggelsemiljöns sårbarhet, robusthet, tålighetsgränser och utvecklingspotential. ENABLE Aktivering, utformandet av förslag på hur man skall ta tillvara utpekade kvaliteter STARTUPDESCRIBEVALUATEINTERPRETENABLEOUTPUT

4 STARTUPDESCRIBE VALUATEINTERPRET ENABLE OUTPUT

5 STARTUPDESCRIBE VALUATEINTERPRET ENABLE OUTPUT

6 STARTUPDESCRIBE VALUATEINTERPRET ENABLE OUTPUT

7 FÖRBEREDELSEDESCRIBEVALUATEINTERPRETENABLEOUTPUT ”Vilka spår finns kvar från 1860-1910? Hur tydliga är de? De tydligaste spåren från perioden är -Stensatta gångvägar -De små ladorna i kanten av jordbruksmarken -Kvarvarande murar kring betesmarkerna”

8 FÖRBEREDELSEDESCRIBEVALUATEINTERPRETENABLEOUTPUT

9 FÖRBEREDELSEDESCRIBEVALUATEINTERPRETENABLEOUTPUT

10 STARTUP DESCRIBEVALUATEINTERPRET ENABLE OUTPUT STEG 4 REKOMMENDATIONER I förslaget till detaljplan föreslås …

11 Hållbar utveckling Integrerat och samhällsrelevant Kulturell & biologisk mångfald Föränderlig kontinuitet och kreativitet, dynamik Medborgardeltagande Vardagliga och särskilda landskap Teoretiska utgångspunkter - Praktiska utmaningar

12 Operationalitet Bredare kulturarvssyn

13 Systematiserar källmaterial i kronologisk och kontextuell ordning vilket underlättar analysarbetet.

14 Systematiserar källmaterial i kronologisk och kontextuell ordning vilket underlättar analysarbetet. Belyser kunskapsluckor som eventuellt måste fyllas för en fortsatt analys.

15 Systematiserar källmaterial i kronologisk och kontextuell ordning vilket underlättar analysarbetet. Belyser kunskapsluckor som eventuellt måste fyllas för en fortsatt analys. Förutsättningar för presentation av lättbegripligt och intresseväckande material för ett bredare deltagande

16 Systematiserar källmaterial i kronologisk och kontextuell ordning vilket underlättar analysarbetet. Belyser kunskapsluckor som eventuellt måste fyllas för en fortsatt analys. Förutsättningar för presentation av lättbegripligt och intresseväckande material för ett bredare deltagande Identifierar direkta och indirekta pådrivande faktorer historiskt, idag och överskådlig framtid


Ladda ner ppt "Susanne Fredholm Doktorand, Göteborgs Universitet Effektiva, moderna planeringsunderlag och processer Forskningsrelaterad diskussion Exempel DIVE."

Liknande presentationer


Google-annonser