Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Agenda  Inledning  Vad är temagrupper? (länets kulturplan, samverkansmodellen)  Arbetsmetoden ”Dialogens fyra rum”  Presentation av deltagarna: förväntningar och resurser  Övriga fakta, något perspektiv som saknas i temagruppen?  Fika  Vilka möjligheter finns inom temaområdet?  ”Brainstorming” i små grupper i för att samla idéer!  Avslutning

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen 2012 gick Örebro län med i kultursamverkansmodellen  Tidigare statliga kulturmedel till institutioner/konsulenter fördelas av landstinget istället för av Statens kulturråd. Den regionala kulturplanen är central i samverkansmodellen 1.en ansökan till Statens kulturråd om statliga medel till institutioner 2.men också länets politiskt antagna plan för kulturutveckling 2012-2014 (2015). Det krävs samverkan för att en stor del av kulturplanens mål ska kunna genomföras. Mål som inte har en självklar ansvarig regional aktör.

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupper – vårt sätt att samverka omkring mål i kulturplanen  Syftet är att få igång dialog och samverkan mellan olika aktörer i länet ( kommuner, landsting, civilsamhälle, professionella kulturskapare etc).  Förhoppningen är att det ger bättre resursutnyttjande, nya idéer och nya samarbeten.  Följande temagrupper finns: Kulturella mötesplatser, Arrangörskap/ungas inflytande och Kultur i skolan  Nu: Temagrupp Bild och form  I höst startar: Musik- och kulturskolor, Kultur och teckenspråk samt Kultur och hälsa

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form:  Länets konstkonsulent är sammankallande och leder gruppen  Arbetet i temagruppen har ett regionalt fokus  Ni som deltar är här för att ni är viktiga aktörer inom bild- och formområdet.  Ni representerar en organisation, konstnärskollektivet, föreningslivet etc.  Av tradition arvoderar inte landstinget. I vår temagrupp är det dock centralt att konstnärer finns med.  På mötet idag arvoderas konstnärer som inte är här på betald arbetstid (utifrån KRO:s riktlinjer)  Återkommer om regler för fortsatt arvodering efter att det fattats politiskt beslut.

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mål Temagrupp Bild och form: Utveckling av infrastrukturen inom bild- och formkonsten Tillsammans med konstens aktörer utveckla förutsättningarna för ett kreativt och tillgängligt konstliv. Verka för att konstnärlig kompetens tas tillvara som en resurs i samhällsutvecklingen genom att stimulera samverkan mellan konstnärer/konsthantverkare och näringsliv/offentlig sektor/ideell sektor. (Utvecklingsområde sid 43 i kulturplanen)

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Dialogens fyra rum


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser