Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Agenda  Inledning  Vad är temagrupper? (länets kulturplan, samverkansmodellen)  Arbetsmetoden ”Dialogens fyra rum”  Presentation av deltagarna: förväntningar och resurser  Övriga fakta, något perspektiv som saknas i temagruppen?  Fika  Vilka möjligheter finns inom temaområdet?  ”Brainstorming” i små grupper i för att samla idéer!  Avslutning

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen 2012 gick Örebro län med i kultursamverkansmodellen  Tidigare statliga kulturmedel till institutioner/konsulenter fördelas av landstinget istället för av Statens kulturråd. Den regionala kulturplanen är central i samverkansmodellen 1.en ansökan till Statens kulturråd om statliga medel till institutioner 2.men också länets politiskt antagna plan för kulturutveckling (2015). Det krävs samverkan för att en stor del av kulturplanens mål ska kunna genomföras. Mål som inte har en självklar ansvarig regional aktör.

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupper – vårt sätt att samverka omkring mål i kulturplanen  Syftet är att få igång dialog och samverkan mellan olika aktörer i länet ( kommuner, landsting, civilsamhälle, professionella kulturskapare etc).  Förhoppningen är att det ger bättre resursutnyttjande, nya idéer och nya samarbeten.  Följande temagrupper finns: Kulturella mötesplatser, Arrangörskap/ungas inflytande och Kultur i skolan  Nu: Temagrupp Bild och form  I höst startar: Musik- och kulturskolor, Kultur och teckenspråk samt Kultur och hälsa

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form:  Länets konstkonsulent är sammankallande och leder gruppen  Arbetet i temagruppen har ett regionalt fokus  Ni som deltar är här för att ni är viktiga aktörer inom bild- och formområdet.  Ni representerar en organisation, konstnärskollektivet, föreningslivet etc.  Av tradition arvoderar inte landstinget. I vår temagrupp är det dock centralt att konstnärer finns med.  På mötet idag arvoderas konstnärer som inte är här på betald arbetstid (utifrån KRO:s riktlinjer)  Återkommer om regler för fortsatt arvodering efter att det fattats politiskt beslut.

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Mål Temagrupp Bild och form: Utveckling av infrastrukturen inom bild- och formkonsten Tillsammans med konstens aktörer utveckla förutsättningarna för ett kreativt och tillgängligt konstliv. Verka för att konstnärlig kompetens tas tillvara som en resurs i samhällsutvecklingen genom att stimulera samverkan mellan konstnärer/konsthantverkare och näringsliv/offentlig sektor/ideell sektor. (Utvecklingsområde sid 43 i kulturplanen)

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Dialogens fyra rum


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Temagrupp Bild och form 20 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser