Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karin Wisén Staxler, Vård- och omsorgscollege

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karin Wisén Staxler, Vård- och omsorgscollege"— Presentationens avskrift:

1 Karin Wisén Staxler, Vård- och omsorgscollege
”Collegekoncepten” Karin Wisén Staxler, Vård- och omsorgscollege

2 Vård- och omsorgscollege = samverkan mellan olika parter
Ett partnerskap på regional och lokal nivå mellan: Arbetsgivare (kommuner, landsting, privata) Arbetstagarorganisationer, Kommunal, SKTF, Vårdförbundet Utbildningsanordnare, Ungdomsutb, Vuxenutb, KY, Universitetet Med målet att skapa bättre samverkan mellan dessa parter

3 Kvalitetskriterier Organisation

4 Vilka vinner på college?
Arbetsgivaren får tillräckligt med personal som har en adekvat, behovsanpassad utbildning som är kvalitetssäkrad Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med garanterad kvalitet som ger anställningsbarhet samt god grund för vidare studier Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom samverkan med andra utbildningsanordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta handledare Anställda inom yrkesområdet får en möjlighet till kompetensutveckling Kunden får en service/vård och omsorg/produkt med hög kvalitet

5 Utmaningar inom Vård- och omsorg
Generationsväxling - Personalbrist Över 20% går i pension Sviktande söktal till ungdomsutbildningen inom VOP Ökat antal sökande vuxenutbildning, ej tillräckligt med platser. Nya kundgrupper - Mer kvalificerad arbetskraft i vården Anställningsbar arbetskraft - kompetensmatchning Bibehålla kompetenskrav trots stort behov av mer personal

6 Sökskiffror för Vuxenutbildningen

7 Söksiffror VOP Ht 2012

8 Utbildningar på KAU

9 Vad kan man jobba med? Osv….
Undersköterska inom Landstinget, avdelning/vårdcentral Omvårdnadspersonal på vårdboende med olika inriktningar ex. palliativ vård, demensboende, kortidsboende Hemtjänstassistent inom hemtjänsten - Delegering av sjukvårdande insatser Aktivitetssamordnare Vårdare inom handikappomsorgen och socialtjänsten Personlig assistent, boendestödjare, kortidsboende, dagligverksamhet, ledsagare mfl. Osv….

10 Ex: Vad kan man jobba med?
Personlig assistent Hemtjänstassistent Vårdboende inom äldreomsorgen Aktivitetssamordnare Ex: Vad kan man jobba med? Ledsagare Boendestödjare Dagligverksamhet Undersköterska på sjukhus/vårdcentral M.fl……

11 Kriterier för anställningsbarhet Vo-college Värmland
Förutom formell kunskap, God kunskap i svenska Fysik och hälsa Intresse för att medverka till utveckling av verksamheten Intresse för kompetensutveckling Kunskap om verksamhetens värdegrund B-körkort

12

13 www.regionvarmland.se ellinor.axelsson@regionvarmland.se


Ladda ner ppt "Karin Wisén Staxler, Vård- och omsorgscollege"

Liknande presentationer


Google-annonser