Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITF: Introduktion till den Teoretiska Filosofin. Idag…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITF: Introduktion till den Teoretiska Filosofin. Idag…"— Presentationens avskrift:

1 ITF: Introduktion till den Teoretiska Filosofin

2 Idag…

3 Imorgon…

4 Lite om mig…

5 Lite om vad ”filosofi” (inte bara) är…

6 Lite mer om vad ”filosofi” (inte bara) är…

7 Två (bättre) sätt att förklara vad ”filosofi” är… 1.En särskild uppsättning frågor… 2.Ett särskilt sätt att besvara dessa frågor…

8 En särskild uppsättning frågor… Kunskapsteori: Vad är kunskap? Vad kan vi veta? Hur kan vi veta? Har kunskap ett särskilt värde? Vetenskapsteori: Kan vetenskapen ge oss tillförlitlig kunskap om världen? Vad är en naturlag? Är världen deterministisk? Vad skiljer vetenskap från icke- vetenskap? Språkfilosofi: Vad är mening? Vad är referens? Vad är kommunikation? I vilken relation står språket till vårt medvetande/vår förståelse/ världen? Metafysik: Vad finns? Hur är det som finns till sin natur? Hur är det relaterat till hur saker ”tycks” – i erfarenhet/tanke/tal? Medvetande & Kognitionsfilosofi: Vad är medvetandet? Hur förhåller sig medvetande till kropp? Kan medvetandet studeras med hjälp av vetenskapen? Hur i så fall? Logik & Argumentationsteori: (Hur) kan vi med hjälp av formella metoder studera språk och värld? Vad är riktig argumentation? Etik/handlingsteori: Vad är det att vara god/gott? Vad innebär det att vara rätt? Hur bör vi handla? Finns moraliska egenskaper? Värdeteori: Vad är ett värdeomdöme? Kan värdeomdömen vara sanna? Finns det objektivt existerande värden? Kan vi veta vilka värden som finns/vilka värdeomdömen som är sanna? Religionsfilosofi: Finns Gud? Hur är Gud till sin natur? Kan man bevisa eller motbevisa Guds existens? Refererar ordet "Gud" till en av oss oberoende entitet? Vilket förhållande råder mellan religion och moral? Har moralen en religiös grund? Politisk filosofi: Vad är en stat? Hur bör ett samhälle organiseras/styras? Vad är frihet/jämlikhet/rättvisa, etc.? Bör frihet/jämlikhet/rättvisa eftersträvas? Varför?

9 Utmärkande för den filosofiska frågan… 1.…den rör det generella snarare än det partikulära 2.…den rör det fundamentala snarare än det ”härledda” 3.…den söker förklaringar på, snarare än beskrivningar av det empiriskt givna 4.…den rör ofta hur frågor ska/bör besvaras snarare än vilket svaret kan/bör bli givet att vi valt ett av dessa sätt 5.…etc.

10 Is there any knowledge in the world which is so certain that no reasonable man could doubt it? This question, which at first sight might not seem difficult, is really one of the most difficult that can be asked. When we have realized the obstacles in the way of a straightforward and confident answer, we shall be well launched on the study of philosophy—for philosophy is merely the attempt to answer such ultimate questions, not carelessly and dogmatically, as we do in ordinary life and even in the sciences, but critically, after exploring all that makes such questions puzzling, and after realizing all the vagueness and confusion that underlie our ordinary ideas. B. Russell, 1912: 1

11 Ett exempel (som vi kommer återkomma till imorgon): ”Finns det mjölk?”

12 … I vilken mening (om någon) finns mjölk? Vad finns när (om) mjölk finns? Hur kan jag veta att det finns mjölk? Vad innebär det att veta? Vad är kunskap? Vad är existens? Vad är mening? Vad är kommunikation? …

13 Filosofi – en förmåga?

14 Men… varför? Om ALLT du vill är avgöra huruvida du ska gå till affären och handla… lämna filosofin! Om du vill få kunskap om/resonera kring/förhålla dig till kunskapsinhämtning i allmänhet, språk och språkanvändning, frågor rörande existens, sanning, varande, osv. osv. Filosofera! Att filosofera är inte något vi behöver (eller ens bör) göra i varje ögonblick – men det är något vi behöver kunna göra/ha gjort för att (med visst lugn) låta bli!

15 En inte alltid helt enkel balansgång… Where am I, or what? From what causes do I derive my existence, and to what condition shall I return?... I am confounded with all these questions, and begin to fancy myself in the most deplorable condition imaginable, environed with the deepest darkness, and utterly deprived of the use of every member and faculty. Most fortunately it happens, that since Reason is incapable of dispelling these clouds, Nature herself suffices to that purpose, and cures me of this philosophical melancholy and delirium, either by relaxing this bent of mind, or by some avocation, and lively impression of my senses, which obliterate all these chimeras. I dine, I play a game of backgammon, I converse, and am merry with my friends. And when, after three or four hours' amusement, I would return to these speculations, they appear so cold, and strained, and ridiculous, that I cannot find in my heart to enter into them any farther. D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding

16 Blackburn: tre svar ”High Ground”: Att filosofera är något vi gör för dess egen skull. Filosofi är i detta som konst, arkitektur, musik…

17 Middle Ground: Hur vi reflekterar kring det vi gör, spelar roll för HUR vi gör det vi gör – liksom för VAD vi gör… Copernicus: funderade på kunskapens natur – och revolutionerade vetenskapen

18 Low Ground: När vi reflekterar undviker vi att falla i enkla tankefällor. Vi undviker också att dras med av våra (ofta naturliga) rädslor, och vårt egenintresse. Tränar vi upp våra filosofiska förmågor blir vi därför mer självständiga, kritiska, men också rationella, samhällsmedborgare. Inte så dumt!

19 Vad händer nu?

20 Några praktiska tips… Gå på föreläsningarna! Läs litteraturen! Fråga! Prata med varandra! Kolla GUL med jämna mellanrum! Skaffa Ping Pong! …

21 Lite info… Studentgruppen FLoV Studentgruppen FLoV arrangerar den här veckan (på torsdag 17:15) en filmvisning tillsammans med litteraturvetenskapliga fakulteten. Nästa vecka arrangeras en föreläsning (exakt datum och tid är dock inte spikat ännu). Mer info kommer att finnas på anslagstavlorna.

22 Inför morgondagen… Läs igenom Blackburn, kap. 7 (”The World”).


Ladda ner ppt "ITF: Introduktion till den Teoretiska Filosofin. Idag…"

Liknande presentationer


Google-annonser