Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken 2014-09-24 Pia Landberg Processledare Bröstprocessen Mårten Elfström Verksamhetsutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken 2014-09-24 Pia Landberg Processledare Bröstprocessen Mårten Elfström Verksamhetsutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken 2014-09-24 Pia Landberg Processledare Bröstprocessen Mårten Elfström Verksamhetsutvecklare

2 Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad

3 Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation

4 Bakgrund Multidisciplinär konferens före operation

5 Bakgrund Tid mellan operation och PAD besked till patient

6 Uppdrag ifrån Landstingsdirektören 1.Ta fram processmål, ledtider och kvalitetsmått i processen. Det övergripande målet är att ledtiden från första sjukvårdskontakt till operation skall vara högst 3 veckor (ändrades senare till 4 v). 2.Ge förslag på modell för processledare eller processledning för hela processen. 3.Etablera en modell för styrning av flödet. 4.Ta fram och etablera en modell för kontinuerlig uppföljning och utveckling av processen.

7 Förutsättningar för projektet Deltagare –Vårdcentral (läkare) –Mammografi (läkare, ssk, sekreterare både US och ViN) –Kirurgi (läkare, ssk både US och ViN) –Onkologi (läkare, ssk) –Patologi (läkare, sekreterare) –Verksamhetsutvecklare –Kommunikationsstrateg Tid –Alla deltagare avsatte totalt sett flera dagar under projektets tid. Styrgrupp –Centrumchefer och verksamhetschefer Endast en verksamhetschef har varit med i hela projektet

8 Resurseffektivitet (att fokusera på en enskild resurs) Flödeseffektivitet (att fokusera på en enskild patient) Maximera patientens värdemottagande tid Maximera resursens värdeadderande tid Lean Traditionellt Traditionellt vs. lean Resurseffektivitet (%) Flödeseffektivitet (%) Öken Effektiva öar Det perfekta tillståndet Effektiv ocean Detta är lean. Modig och Åhlström A B E C D

9 Värdeflöde Målet är inte att arbeta fortare utan på ett smartare sätt. Processtart Processlut Processtart Värde Slöseri Samma värde men kortare ledtid

10 Knöl i brösten processen Projektet startar 2011 Susannas brev till LD 2012 2013 Nivå- strukturering sept- 11 Kirurgi och Onkologi ”flyttar” ihop. april-12 Kompetensflytt april -12 Ny utredningsrutin juni -12 Beslut om ombyggnation juni -13 2010 2009

11 Knöl i brösten processen 2013 2014 2015 Byggstart Mammografi utredningsenhet Inflytt Mammografi Mars-14 Start utredningsmott Väster maj-14 Start Bröstenhet 1 sept.-14

12

13 Genomförda förändringar Nivåstrukturering Kompetensförflyttning Metodologisk förändring Multidisciplinär konferens PM utredning Samplanering Information Ledtidsmätning

14 Genomförda förändringar MR-bröst Start av bröstenheten Gemensamt paraplynamn för mammografi, kirurgisk bröstmott, onkologisk bröstmott (gemensam dokumentation)

15 Svårigheter Nyckelkompetenser IT-systemen Kommunikation Ledtidsmätningen/statisktik

16 Framtid Strålbehandling bokas i samband med operationsbeslut för sektorresektioner Egen operationsenhet Möjlighet till kuratorskontakt på hemorten Större inflytande från patienterna

17 Regionalt cancercentrum sydöst

18

19 Ledtider

20 LÖFTE 2 Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice

21

22


Ladda ner ppt "Bröstprocessen - ett förändringsarbete i praktiken 2014-09-24 Pia Landberg Processledare Bröstprocessen Mårten Elfström Verksamhetsutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser