Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordna rehabiliteringen – Brukarcoach/IPS Bakgrund SoL, HSL Överenskommelser/avtal Riktlinjer Förordningar Samordna rehabiliteringen 2011 Supported employment.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordna rehabiliteringen – Brukarcoach/IPS Bakgrund SoL, HSL Överenskommelser/avtal Riktlinjer Förordningar Samordna rehabiliteringen 2011 Supported employment."— Presentationens avskrift:

1 Samordna rehabiliteringen – Brukarcoach/IPS Bakgrund SoL, HSL Överenskommelser/avtal Riktlinjer Förordningar Samordna rehabiliteringen 2011 Supported employment - IPS

2 Dagsläge – OECD-rapporten Den psykiska ohälsan svarar för 60 procent av alla nya ansökningar om aktivitetsersättning och har blivit den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Med en ungdomsarbetslöshet på över 20 procent är det viktigt att arbeta med utsatta ungdomar för att bryta den onda cirkel som en svag förankring på arbetsmarknaden och dålig psykisk hälsa innebär, säger OECD. OECD uppskattar bara de rent ekonomiska kostnaderna för detta till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg.

3 Plattform för lokalt utvecklingsarbete

4 SAMORDNA REHABILITERINGEN 2013 Lokal arena, Göteborg… En avgörande faktor för att skapa en samordnad rehabilitering är att det finns lokala arenor där kommun, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa tillsammans kan diskutera aktuella målgrupper och deras behov av arbetsinriktad rehabilitering. Sådana arenor behöver finnas på olika nivåer och med olika yrkesgrupper. Det är vidare avgörande att politiker och chefstjänstemän hos de olika huvudmännen ställer sig bakom arbetet och ser värdet av att utveckla samverkan. Av stor betydelse är att fokusera på de möjligheter som finns snarare än svårigheterna. Det behövs också särskilt utsedda personer som är ansvariga för en integrerad rehabiliteringsprocess. Framförallt behöver det finnas en långsiktighet i samarbetet som är oberoende av personalförändringar och politiska majoriteter. Det är speciellt viktigt att någon av aktörerna tar huvudansvaret för den nödvändiga samverkan även om de inte har det formella ansvaret för alla i målgruppen. 28 Maj lokal arbetskonferens ”Samordna rehabiliteringen och psykiskt hållbar arbetsplats”!

5

6

7 Samordna rehabiliteringen ”På lokal/regional nivå finns ett antal nätverk för brukar- och närståendeorganisationer som är eller kan bli viktiga samarbetspartner i arbetet med att utveckla en samordnad och arbetsinriktad rehabilitering.” (sid 48)

8 Vi skapar förtroende Genom bekräftelse och igenkänning byggd på egen erfarenhet

9 Vi motiverar För att våga försöka behövs en god självkänsla Med egen erfarenhet kan vi visa nya vägar som vi valde att ta För att tro behövs framgångar upplevas stora som små

10 Uppmuntrar till utmaning Att ta eget ansvar och våga pröva! Vad kan jag göra och vad kan jag förvänta mig av andra?


Ladda ner ppt "Samordna rehabiliteringen – Brukarcoach/IPS Bakgrund SoL, HSL Överenskommelser/avtal Riktlinjer Förordningar Samordna rehabiliteringen 2011 Supported employment."

Liknande presentationer


Google-annonser