Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Större flexibilitet i utbildningssystemet Ansökan om försöksverksamhet : Ge möjlighet att börja förskoleklass, grundskola vid andra tidpunkter än vid höstterminens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Större flexibilitet i utbildningssystemet Ansökan om försöksverksamhet : Ge möjlighet att börja förskoleklass, grundskola vid andra tidpunkter än vid höstterminens."— Presentationens avskrift:

1 Större flexibilitet i utbildningssystemet Ansökan om försöksverksamhet : Ge möjlighet att börja förskoleklass, grundskola vid andra tidpunkter än vid höstterminens början, Som en följd starta gymnasieskola vid andra tidpunkter än vid höstterminens början.

2 Varför? Ytterligare fokusering på enskilds elevs lärande. Ta bort hindrande tidsstrukturer. Öka möjligheterna att främja vars och ens lärande, enskilt och tillsammans med andra.

3 Förväntade effekter: Fler når målen. Förre studieavbrott. Högre grad av eget ansvar och eget inflytande. Mer positiv attityd till skolan.

4 Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den förändrings-och förbättrings- benägna skolan bör vara att ta ännu mer hänsyn till barns individuella förutsättningar och göra övergångar mellan skolformer mer flexibla.

5 Stöd i olika dokument Läroplan för förskolan. Lpo 94. Regeringens utvecklingsplan. Skollagskommitténs betänkande.

6 Viktigt Fokusering på enskilt barn får aldrig innebära att barnets lämnas ensamt i sitt lärande. Samlärandet är en viktig förutsättning. Skärningspunkten mellan det individuella och kollektiva är förskolans och skolans utmaning.

7 Hur? Individuella studieplaner/utvecklingsplaner som följs upp genom tex. portfoliometoden, säkerställer elevens fortsatta utveckling.

8


Ladda ner ppt "Större flexibilitet i utbildningssystemet Ansökan om försöksverksamhet : Ge möjlighet att börja förskoleklass, grundskola vid andra tidpunkter än vid höstterminens."

Liknande presentationer


Google-annonser