Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet. Vad är syftet med Opin ovi/ Läroport helheten? Utgångspunkt: Arbetsförvaltningens publikation 365 Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet. Vad är syftet med Opin ovi/ Läroport helheten? Utgångspunkt: Arbetsförvaltningens publikation 365 Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet. Vad är syftet med Opin ovi/ Läroport helheten? Utgångspunkt: Arbetsförvaltningens publikation 365 Utveckling av informationstjänster, rådgivning och handledning för vuxenstudier Förslag till åtgärdsprogram utarbetad av berednings- gruppen tillsatt av undervisningsministeriet och arbets- och näringsministeriet

2 Ett landsomfattande program för ökad träffsäkerhet och efterfrågeorientering inom kunskaps-, rådgivnings- och vägledningstjänster. Undervisningsministeriets nationella ESF-utvecklingsprogram 2007-2013 ESF-utvecklingsprogram 2007-2013

3 Vuxenvägledning- Arbetslivets resurs Arbetslivsinriktad vuxenutbildning genom ett riksomfattande utvecklingsprogram för informations-, rådgivnings- och vägledningsservice: Huvudansvariga organisationer Undervisningsministeriet Arbets- och näringsministeriet Finansieringsmyndighet: Länsstyrelsen i Södra Finlands län

4 Målsättning: Skapande av mer utvecklade regionala samarbetsmodeller för rådgivning och vägledning för vuxenstudier – aktörer från läroanstalterna, arbetskraftsbyråerna och arbetsplatserna deltar

5 Skapande av proaktiv rådgivning och vägledning med betoning på –kundorientering –efterfrågan –identifiering och erkännande av kompetensen –företagssamarbete (särsk. sm-företagare) Verksamheten omfattar ibruktagande och vidareutveckling av den uppsökande verksamheten.

6 Motivering: Rådgivningstjänster behöver utvecklas på flera nivåer, personal som är specialiserad på handledning är otillräcklig och kompetensen och ansvaret inkluderas inte heller i tilläcklig grad i undervisningspersonalens utbildning och uppgifter.

7 Verksamhetens innehåll 1) utveckling av de elektroniska tjänsterna 2) utveckling av handlednings,- rådgivnings tjänster 3) utveckling av utvärderingsverksamheten

8 Hur genomförs denna helhet? Genomförande av programhelheten


Ladda ner ppt "Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet. Vad är syftet med Opin ovi/ Läroport helheten? Utgångspunkt: Arbetsförvaltningens publikation 365 Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser