Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Bedömning av skönlitterär läsförståelse Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Bedömning av skönlitterär läsförståelse Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär."— Presentationens avskrift:

1 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Bedömning av skönlitterär läsförståelse Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär läsförståelse ? Hur gestaltas bedömningspraktiken kring detta?

2 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Varför skönlitterär läsförståelse? Olika texter läses på olika sätt: Faktatexter Tidningsartiklar Reklamannonser Instruktioner, manualer Skönlitteratur Multimodala texter

3 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Skönlitterär läsning i grundskolans mellanår i kursplanen (Lgr 11) Centralt innehåll: Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. (Lgr 11)

4 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Att läsa skönlitteratur handlar ofta om personliga upplevelser, tolkningar och reflektioner om människors livsvillkor och livet i största allmänhet.

5 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- ”Läsningen av ett särskilt verk vid en särskild tidpunkt av en särskild läsare kommer att vara en högst komplex process” ( Rosenblatt 2002) Något sker alltså i mötet mellan den skönlitterära texten och läsaren. Hur bedömer lärare detta?

6 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Det finns således en komplexitet vad gäller bedömning av skönlitterär läsförståelse och det är denna komplexitet jag vill lyfta i och med mitt avhandlingsprojekt.

7 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Hur då?

8 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Aktiviteter Vad är det för aktiviteter som förekommer i klassrummet då litteraturundervisning äger rum? Tystläsning Boksamtal Högläsning av gemensam bok

9 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Bedömning Hur bedömer lärarna elevernas skönlitterära läsförståelse? Hur resonerar lärarna i fråga om vad som ska bedömas?

10 KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Fältstudier Observationer Intervjuer/samtal med lärare


Ladda ner ppt "KARLSTADS UNIVERSITET | Djamila Fatheddine I 14-06-05- Bedömning av skönlitterär läsförståelse Hur arbetar lärare i grundskolans mellanår med skönlitterär."

Liknande presentationer


Google-annonser