Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F ÖRSTELÄRARE I MATEMATIK - D AG BERGE - J ENNY N YBORG - M ARIA W INKLER - M AJSAN K URTSSON - B RITT -M ARIE M ÅNSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F ÖRSTELÄRARE I MATEMATIK - D AG BERGE - J ENNY N YBORG - M ARIA W INKLER - M AJSAN K URTSSON - B RITT -M ARIE M ÅNSSON."— Presentationens avskrift:

1 F ÖRSTELÄRARE I MATEMATIK - D AG BERGE - J ENNY N YBORG - M ARIA W INKLER - M AJSAN K URTSSON - B RITT -M ARIE M ÅNSSON

2 MATEMATIK F-9 Obs! F betyder Födseln Och 9 antal decennier.

3 Förskoleklass Se mönster Förstå antal ramsräkna © BED

4 Prata med barn Ex. Hur många paket? Om alla får två var – hur många får paket? Hur mycket snöre behövs? Hur många lackrosor? © BED

5 NP I MATEMATIK Nationella provet i åk 9 sammanfattar resultatet av en minst 10 år lång pedagogisk resa i grundskolan, där olika reseledare ansvarar för olika etapper. © BED

6 UNDER DENNA RESA TAR MAN DEL AV FÖLJANDE ARBETSOMRÅDEN 1. TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING 2. ALGEBRA 3. GEOMETRI 4. SANNOLIKHET OCH STATISTIK 5. SAMBAND OCH FÖRÄNDRING 6. PROBLEMLÖSNING © BED

7 TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING (GRUNDEN – utan detta kan man inte behärska något av de andra områdena) © BED

8 Lågstadiet: LIKHETSTECKNET 3 + 6 = ? + 5 4+5 = ? 9 = ? + 5 MÖNSTER OCH TALFÖLJDER Hitta upprepad del, bygga eget Mellanstadiet: enkla ekvationer symboler för obekanta. MÖNSTER Högstadiet: Metoder för ekvationslösning, och förståelse för detta kraftfulla verktyg att lösa problem. ALGEBRA © BED

9 GEOMETRI PUNKT LINJE STRÄCKA FYRHÖRNING TRIANGEL CIRKEL KLOT KON CYLINDER RÄTBLOCK Lågstadiet : EGENSKAPER FÖR DESSA Förstoring och förminskning symmetri Mellanstadiet: Konstruktion av geometriska objekt skala Beräkna areor och omkretsar MÄTNING av längd, area, volym, massa, tid, vinklar med vanliga måttenheter m kg l h min Högstadiet: Skala för två och tre dimensioner likformighet Enhetsbyten vid beräkningar Geometriska satser och formler Area och volymberäkningar © BED

10 SANNOLIKHET OCH STATISTIK Slumpmässiga händelser i spel Enkla tabeller och diagram för att sortera data och beskriva resultat Medelvärde, typvärde och median s.k. lägesmått Kombinatorik Sannolikhet, chans, risk Beräkna sannolikhet kombinatorik Kunna konstruera och tolka tabeller, diagram, grafer Bedömningar av statistiskt material © BED

11 SAMBAND OCH FÖRÄNDRING Dubblar och hälfter Procent och proportionalitet Grafer i diagram koordinatsystem Procent för att uttrycka förändring förändringsfaktor Funktioner och räta linjens ekvation % % © BED

12 PROBLEMLÖSNING Strategier för att lösa problem Använda bilderTabeller för strukturProva sig fram Sätta in lättare värden för att kunna handskas med svårare Generella strategier KONKRETA STRATEGIER - BILDER, FÖREMÅL MER SYMBOLER OCH MATEMATISKA OPERATIONER FÖR ATT LÖSA PROBLEM Kunna använda matematiska modeller för att lösa vardagliga problem LÄMNA KONKRETIONSTRÄSKET © BED

13 E-nivå åk 6 E-nivå åk 7 E-nivå åk 8 E-nivå åk 9 Fem förmågor problemlösning metod begrepp resonemang kommunikation

14 tid dividera och multiplicera med 10 och 100 be om förklaringar uppskatta sträckor multiplikationstabeller na talraden fram och baklänges 2-steg och 5- steg

15 M ATEMATIKLYFTET Skolverket Läroplanen Forskning Kollegialt Uppskattat Ge lärarna tid och resurser att tillsammans höja kvalitén på sin undervisning. Det finns ett starkt forskningsstöd för att det är en bra modell för kompetensutveckling, och det ger en bra grund för en mer aktiv undervisning i matematik.

16 GRUNDSKOLEMODELLEN NP3 NP9 GY F Diagnos Analys av styrkor och svagheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NP6 Diagnos

17 V ART SKA VI ? Mot mer kollegialt samarbete Mot högre måluppfyllelse för elever Mot rättvis bedömning Mot ökad delaktighet hos eleverna

18 H UR ? Använda analysunderlag till planering och utveckling av undervisningen Forskningsbaserad undervisning Samarbete över stadier för att se vilka kunskaper som går att bygga vidare på – ”röda tråden” Sambedömning av elevuppgifter Kreativ matematik och rutinuppgifter

19 Appar : King of math junior King of math Nomp (finns även som webbsida) Math multiplication table Flow free Webbsidor: www.nomp.se www.elevspel.se www.webmagistern.se Tips:


Ladda ner ppt "F ÖRSTELÄRARE I MATEMATIK - D AG BERGE - J ENNY N YBORG - M ARIA W INKLER - M AJSAN K URTSSON - B RITT -M ARIE M ÅNSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser