Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstelärare i matematik - Dag berge - Jenny Nyborg - Maria Winkler - Majsan Kurtsson - Britt-Marie Månsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstelärare i matematik - Dag berge - Jenny Nyborg - Maria Winkler - Majsan Kurtsson - Britt-Marie Månsson."— Presentationens avskrift:

1 Förstelärare i matematik - Dag berge - Jenny Nyborg - Maria Winkler - Majsan Kurtsson - Britt-Marie Månsson

2 MATEMATIK F-9 Obs! F betyder Födseln Och 9 antal decennier.

3 Förskoleklass Se mönster Förstå antal ramsräkna © BED

4 Prata med barn Ex. Hur många paket?
Om alla får två var – hur många får paket? Hur mycket snöre behövs? Hur många lackrosor? © BED

5 NP I MATEMATIK Nationella provet i åk 9 sammanfattar resultatet av en minst 10 år lång pedagogisk resa i grundskolan, där olika reseledare ansvarar för olika etapper. © BED

6 UNDER DENNA RESA TAR MAN DEL AV FÖLJANDE ARBETSOMRÅDEN
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING ALGEBRA GEOMETRI SANNOLIKHET OCH STATISTIK SAMBAND OCH FÖRÄNDRING PROBLEMLÖSNING © BED

7 TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
(GRUNDEN – utan detta kan man inte behärska något av de andra områdena) Lågstadiet: NATURLIGA TAL – 1,2,3,4,5…. och deras egenskaper. ANTAL och inbördes ORDNING Positionssystemet – ental, tiotal, hundratal. Enkla bråk ; 1 5 De fyra räknesätten – förstå matematiska operationerna DUBBLOR, TALKAMRATER, upp till 20: ex 8:ans talkamrater 0+8; 1+7; 2+6; osv. Börja på multiplikationstabeller – ett av mattens alfabet. Mellanstadiet: Alla RATIONELLA tal ( naturliga tal, hela tal, negativa tal, decimaltal, bråktal) Centrala metoder för att kunna jobba med de fyra räknesätten Högstadiet: REELLA TAL – här tillkommer 𝜋, ” Pi” och ”roten ur” potensformer − DETTA OMRÅDE ÄR MOTSVARANDE SPRÅKETS BOKSTÄVER OCH SAMBANDET FÖR ATT SKAPA ORD OCH MED ORD SKAPA TEXTER OCH MENING. VERKTYG. FÖRKUNSKAPER. © BED

8 ALGEBRA Lågstadiet: LIKHETSTECKNET 3 + 6 = ? + 5 4+5 = ? 9 = ? + 5
MÖNSTER OCH TALFÖLJDER Hitta upprepad del, bygga eget Mellanstadiet: enkla ekvationer symboler för obekanta. MÖNSTER Högstadiet: Metoder för ekvationslösning, och förståelse för detta kraftfulla verktyg att lösa problem. © BED

9 GEOMETRI Lågstadiet: symmetri PUNKT CIRKEL FYRHÖRNING RÄTBLOCK KON
LINJE STRÄCKA KLOT TRIANGEL CYLINDER Förstoring och förminskning EGENSKAPER FÖR DESSA Mellanstadiet: Konstruktion av geometriska objekt skala Beräkna areor och omkretsar MÄTNING av längd, area, volym, massa, tid, vinklar med vanliga måttenheter m kg l h min Högstadiet: Skala för två och tre dimensioner Area och volymberäkningar likformighet Geometriska satser och formler Enhetsbyten vid beräkningar © BED

10 SANNOLIKHET OCH STATISTIK
Slumpmässiga händelser i spel Enkla tabeller och diagram för att sortera data och beskriva resultat Medelvärde, typvärde och median s.k. lägesmått Kombinatorik Sannolikhet, chans, risk Beräkna sannolikhet kombinatorik Kunna konstruera och tolka tabeller, diagram, grafer Bedömningar av statistiskt material © BED

11 % % % % SAMBAND OCH FÖRÄNDRING Dubblar och hälfter
Procent och proportionalitet % % % % Grafer i diagram koordinatsystem Procent för att uttrycka förändring förändringsfaktor Funktioner och räta linjens ekvation © BED

12 Strategier för att lösa problem
PROBLEMLÖSNING Strategier för att lösa problem KONKRETA STRATEGIER - BILDER, FÖREMÅL Använda bilder Tabeller för struktur Prova sig fram Generella strategier Sätta in lättare värden för att kunna handskas med svårare MER SYMBOLER OCH MATEMATISKA OPERATIONER FÖR ATT LÖSA PROBLEM Kunna använda matematiska modeller för att lösa vardagliga problem LÄMNA KONKRETIONSTRÄSKET © BED

13 Fem förmågor problemlösning metod begrepp resonemang kommunikation
E-nivå åk 6 E-nivå åk 7 E-nivå åk 8 E-nivå åk 9 problemlösning metod begrepp resonemang kommunikation

14 tid 2-steg och 5-steg be om förklaringar multiplikationstabellerna
dividera och multiplicera med 10 och 100 be om förklaringar multiplikationstabellerna talraden fram och baklänges 2-steg och 5-steg uppskatta sträckor

15 Matematiklyftet Skolverket Läroplanen Forskning Kollegialt Uppskattat
Ge lärarna tid och resurser att tillsammans höja kvalitén på sin undervisning. Det finns ett starkt forskningsstöd för att det är en bra modell för kompetensutveckling, och det ger en bra grund för en mer aktiv undervisning i matematik.

16 Analys av styrkor och svagheter
GRUNDSKOLEMODELLEN NP3 NP9 GY F Diagnos Analys av styrkor och svagheter NP6 Diagnos Diagnos Diagnos

17 Vart ska vi? Mot mer kollegialt samarbete
Mot högre måluppfyllelse för elever Mot rättvis bedömning Mot ökad delaktighet hos eleverna

18 Hur? Använda analysunderlag till planering och utveckling av undervisningen Forskningsbaserad undervisning Samarbete över stadier för att se vilka kunskaper som går att bygga vidare på – ”röda tråden” Sambedömning av elevuppgifter Kreativ matematik och rutinuppgifter

19 Tips: Appar: Webbsidor: King of math junior King of math
Nomp (finns även som webbsida) Math multiplication table Flow free Webbsidor:


Ladda ner ppt "Förstelärare i matematik - Dag berge - Jenny Nyborg - Maria Winkler - Majsan Kurtsson - Britt-Marie Månsson."

Liknande presentationer


Google-annonser