Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattebanor År 2-3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattebanor År 2-3."— Presentationens avskrift:

1 Mattebanor År 2-3

2 Affären Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr. Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars. Vad köper morfar? apelsin juice banan N S T Centralt innehåll: Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Alice köper apelsinjuice 12 kr, 12 kr + ? kr = 18 kr Morfar köper apelsin 6 kr = N

3 Legotorn Bygg ett torn med legobitar som är lika högt som det rosa strecket på väggen. Använd bara gula och blåa bitar. De gula bitarna ska vara 4 fler än de blå. Hur många gula bitar har tornet? 3 4 6 7 Å E A Y Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 10 legobitar, 3 är blå och 7 är gula = Y.

4 Flygplatsen Vid miniflygplatsen finns flygplan. Lägg 3 röda och 3 gula i en tygpåse. Blunda och plocka upp två flygplan ur påsen. Vilken färg har flygplanen du får upp? Prova många gånger. Hur många lösningar finns det? Använd tygpåsen som finns i kittet till mattebanan! Det finns 1 lösning 2 lösningar 3 lösningar 5 lösningar R O C U Centralt innehåll: Slumpmässiga händelser i experiment och spel. Resonemangsförmåga: Föra och följa matematiska resonemang. Möjligt att få upp: röd + röd, gul + gul, gul + röd. Om man får upp gul +röd eller röd + gul spelar ingen roll för resultatet 3 olika lösningar = C

5 Lokalen Det är 6 meter mellan stolparna.
Hur långt är det från den gröna dörren till det rutiga tyget. Använd ögonmått, steg eller vad du vill. 22 m 28 m 35 m 42 m D K B P Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Begreppsförmåga: föra och följa matematiska resonemang Om man stegar får man det till att det är lite mindre än fem gånger avståndet mellan stolparna. Rätt svar måste då vara 28 m = K

6 Loket Hitta årtalet på loket.
Använd en spegel och se vilka av siffrorna i årtalet som är symmetriska! Tips: En symmetrisk siffra har två delar med lika storlek och form, delarna är spegelbilder av varandra! Om eleverna tycker att det underlättar kan de använda spegeln i sitt elevkitt. siffrorna 1 och 6 inga av siffrorna siffrorna 1 och 8 J F E Centralt innehåll: Symmetri, t ex i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras. Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Siffrorna 1 och 8 är symmetriska, men inte 5 och 6 = E

7 Visa er lärare lösningen Ge eleverna bokstaven L
Affären I korgen ska du lägga 8 frukter. Hälften skall vara bananer, en fjärdedel päron och resten apelsiner. Hur många blir det av varje? Visa er lärare lösningen Ge eleverna bokstaven L Centralt innehåll: Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Kommunikationsförmåga: Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 4 bananer, 2 päron, 2 apelsiner = L


Ladda ner ppt "Mattebanor År 2-3."

Liknande presentationer


Google-annonser