Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattebanor År 2-3. Affären Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr. Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars. Vad köper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattebanor År 2-3. Affären Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr. Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars. Vad köper."— Presentationens avskrift:

1 Mattebanor År 2-3

2 Affären Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr. Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars. Vad köper morfar? apelsinjuicebanan NST Alice köper apelsinjuice 12 kr, 12 kr + ? kr = 18 kr Morfar köper apelsin 6 kr = N Centralt innehåll: Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

3 Legotorn Bygg ett torn med legobitar som är lika högt som det rosa strecket på väggen. Använd bara gula och blåa bitar. De gula bitarna ska vara 4 fler än de blå. Hur många gula bitar har tornet? 10 legobitar, 3 är blå och 7 är gula = Y. 3467 ÅEAY Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

4 Flygplatsen Vid miniflygplatsen finns flygplan. Lägg 3 röda och 3 gula i en tygpåse. Blunda och plocka upp två flygplan ur påsen. Vilken färg har flygplanen du får upp? Prova många gånger. Hur många lösningar finns det? Använd tygpåsen som finns i kittet till mattebanan! Möjligt att få upp: röd + röd, gul + gul, gul + röd. Om man får upp gul +röd eller röd + gul spelar ingen roll för resultatet 3 olika lösningar = C Centralt innehåll: Slumpmässiga händelser i experiment och spel. Resonemangsförmåga: Föra och följa matematiska resonemang. Det finns 1 lösning Det finns 2 lösningar Det finns 3 lösningar Det finns 5 lösningar ROCU

5 Lokalen Det är 6 meter mellan stolparna. Hur långt är det från den gröna dörren till det rutiga tyget. Använd ögonmått, steg eller vad du vill. Om man stegar får man det till att det är lite mindre än fem gånger avståndet mellan stolparna. Rätt svar måste då vara 28 m = K Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Begreppsförmåga: föra och följa matematiska resonemang 22 m28 m35 m42 m DKBP

6 Loket Hitta årtalet på loket. Använd en spegel och se vilka av siffrorna i årtalet som är symmetriska! Tips: En symmetrisk siffra har två delar med lika storlek och form, delarna är spegelbilder av varandra! Om eleverna tycker att det underlättar kan de använda spegeln i sitt elevkitt. Siffrorna 1 och 8 är symmetriska, men inte 5 och 6 = E Centralt innehåll: Symmetri, t ex i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras. Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. siffrorna 1 och 6 inga av siffrorna siffrorna 1 och 8 JFE

7 Affären I korgen ska du lägga 8 frukter. Hälften skall vara bananer, en fjärdedel päron och resten apelsiner. Hur många blir det av varje? 4 bananer, 2 päron, 2 apelsiner = L Centralt innehåll: Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. Kommunikationsförmåga: Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Visa er lärare lösningen Ge eleverna bokstaven L


Ladda ner ppt "Mattebanor År 2-3. Affären Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr. Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars. Vad köper."

Liknande presentationer


Google-annonser