Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattebanor År 5-6. Affären Skanna priset för 5 päron. Skanna priset för 4 lime. 5 päron kostar lika mycket som 4 lime och 1 guldpaket. Hur mycket kostar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattebanor År 5-6. Affären Skanna priset för 5 päron. Skanna priset för 4 lime. 5 päron kostar lika mycket som 4 lime och 1 guldpaket. Hur mycket kostar."— Presentationens avskrift:

1 Mattebanor År 5-6

2 Affären Skanna priset för 5 päron. Skanna priset för 4 lime. 5 päron kostar lika mycket som 4 lime och 1 guldpaket. Hur mycket kostar guldpaketet? 5 * 6,50 = 32,50 (5 päron), 4 * 4,50 = 18 kr (4 lime). Det saknas 14,50 kr, ett guldpaket, för att det ska vara lika mycket värt. 14,50 kr = N Centralt innehåll: Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven. Metoder för enkel ekvationslösning. Tal i decimalform och deras användning i vardagliga situationer. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 5 p ä ron kostarlika mycket som4 lime + 1 guldpaket = 10 kr14,50 kr12,50 kr ÄNÖ

3 Videoband Bygg ett torn av videoband som är så nära 1 m högt som möjligt. Hur många videoband har tornet Videobanden är 18,7 cm långa, 10,5 cm breda och 2,5 cm tjocka. Du kommer närmast 1 m (100 cm) med 40 videoband staplade på tjockleken 2,5 cm = Y Centralt innehåll: Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Jämförelse av längd med vanliga måttenheter. Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 12 videoband 25 videoband 40 videoband 50 videoband BIYD

4 AÖÅC Storlego Så här ser 25 % av en figur ut. 25 % är ¼ av den hela figuren. Den svarsbild som är rätt har bokstaven C. Centralt innehåll: Proportionalitet och procent samt deras samband. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. Kommunikationsförmåga: Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Hur kan då 100 % av figuren se ut? Använd legobitarna och prova dig fram.

5 Francis Titta på bokstäverna på dörren till Francis. Vilka av bokstäverna i ordet är symmetriska? Tips: En symmetrisk bokstav har två delar med lika storlek och form, delarna är spegelbilder av varandra! Vågrät symmetriaxel; E, K och I. Lodrät symmetriaxel; T. Alla utom bokstaven N = K Centralt innehåll: Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Alla bokstäverna är symmetriska Bokstäverna T, E och K Alla utom bokstaven N JFK

6 Loket Hitta årtalet på loket. Använd alla fyra siffrorna i årtalet och ett decimaltecken. Hur många tal mellan 50 och 60 kan du bilda? Tips: Ett av talen är 51,68! 51,68 51,8656,18 56,8158,16 58,61 6 tal = E Centralt innehåll: Positionssystemet för tal i decimalform. Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 2 tal4 tal5 tal6 tal PSTE

7 Affären I din korg finns en formfranska, ett paket havregryn, en pizza och en kyckling. Hur många saker måste du skanna innan du HELT SÄKERT skannat en sak som kostar mer än 20 kr? limpa 18,50 kr, havregryn 12,50 kr, pizza 24,90 kr och kyckling 29,90 kr. Tre saker (man kan skanna först limpa och havregryn, därefter kostar både pizzan och kycklingen mer än 20 kr) = L Centralt innehåll: Enkel kombinatorik i konkreta situationer. Resonemangsförmåga: Föra och följa matematiska resonemang. 1 sak2 saker3 saker4 saker MJLO


Ladda ner ppt "Mattebanor År 5-6. Affären Skanna priset för 5 päron. Skanna priset för 4 lime. 5 päron kostar lika mycket som 4 lime och 1 guldpaket. Hur mycket kostar."

Liknande presentationer


Google-annonser