Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan Gymnasiesärskolans nationella program.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan Gymnasiesärskolans nationella program."— Presentationens avskrift:

1 Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan Gymnasiesärskolans nationella program

2 Bild / Estetisk verksamhet Grundsärskolan 7-9 ” Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.” Gymnasiesärskolan ”Olika estetiska uttrycksformer…” iMovie, 38 kr

3 Engelska Grundsärskolan ”Ord och ordbilder…” Fun English Gratis att prova kategorin färger, fullversion 99 kr

4 Engelska Grundsärskolan ”Vardagliga hälsnings-, avskeds- och artighetsfraser.” Gymnasiesärskolan ”Ämnesområden som är välbekanta för eleven…” Babbel, gratis att testa några olika lektioner, sen 47,50 - 85 kr/mån

5 Estetisk verksamhet / Musik Grundsärskolan ”Skapande av egen musik…” Gymnasiesärskolan ” Olika estetiska arbetsformer….” Garageband, 38 kr

6 Geografi Grundsärskolan ”Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är av betydelse för eleven.” Geo Walk, 22 kr Min geografi, 29 kr

7 Historia Grundsärskolan ”Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.” ”Hemortens historia.” Gymnasiesärskolan, Historia 1 ” Tidsbegreppen förhistorisk tid, forntiden, antiken…” Fornfynd, 15 kr

8 Matematik Grundsärskolan ”Naturliga tal och hur de storleksordnas och delas upp.” ” De fyra räknesätten…” ”Enheter och uttryck för tid…” Zcooly Affären, 22 kr Köp kan göras inne i programmet. Lär dig klockan, 15 kr Math Bingo, 7 kr

9 Matematik Grundsärskolan och gymnasiesärskolan ”Problemlösning…” ”De fyra räknesätten…” ”Tal i bråkform…” ”Tallinjen…” ”Geometri”… ”Tid och pengar…” ”Enheter, vikt, volym, längd…” ”Procent…” Med mera… NOMP, gratis att använda alla övningarna. NOMP Plus, läraradministrationen kostar 1490/år eller 40 kr/elev och år vid minst 50 elever

10 Samhällskunskap Grundsärskolan ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.” Gymnasiesärskolan ”Kunskaper om samhället…” Svenska vägmärken, 7 kr

11 Svenska Grundsärskolan ”Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.” Gymnasiesärskolan ”Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera.” Skolstil, 22 kr

12 Svenska Grundsärskolan, ämnets syfte ”…ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och samtala…” Gymnasiesärskolan, ämnets syfte ”…ges förutsättningar att utveckla… Förmågan att kommunicera i tal…” Se bokstavsljuden, gratis

13 Slöjd och Teknik Grundsärskolan, slöjd ” ”Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild…” Grundsärskolan, teknik ” Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder.” Fotobabble, gratis Om en bild, 22 kr

14 Naturorienterande ämnen / Naturkunskap Grundsärskolan ”Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktioner.” Gymnasiesärskolan ”Människokroppens organ och organsystem samt deras uppbyggnad och funktion.” Människokroppen, 22 kr

15 Idrott och hälsa Grundsärskolan 7-9 ”Första hjälpen och hjärt- lungräddning.” Första hjälpen, gratis

16 Idrott och hälsa Gymnasiesärskolan, idrott och hälsa 2 ”Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.” Muskulär avslappning, 15 kr

17 Arbeta i Word, Excel och PowerPoint Arbeta i iPaden och öppna för fortsatt redigering och utskrift i Office-paketet. Dokument delas via Google Drive. Quick Office, gratis

18  www.kunskapsplattan.se www.kunskapsplattan.se  www.skolappar.nu www.skolappar.nu  www.pappasappar.se www.pappasappar.se  http://ipadpedagogen.se http://ipadpedagogen.se  Facebookgrupperna: Appar för särskolan SärnätSärnät Appar för skola och förskola Mera apptips


Ladda ner ppt "Apptips med koppling till läroplanerna Grundsärskolan Gymnasiesärskolans nationella program."

Liknande presentationer


Google-annonser