Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, autism, eller att du som vuxen fått.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, autism, eller att du som vuxen fått."— Presentationens avskrift:

1 VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, autism, eller att du som vuxen fått en hjärnskada. Särvux bygger vidare på dina tidigare kunskaper och all undervisning utgår ifrån dina behov och intressen. Tillsammans med din lärare kan du själv välja vilka ämnen eller kurser du ska läsa

2 Studierna vill ge dig möjlighet att bättre klara
ARBETE BOENDE FRITID Du studerar I LUGN MILJÖ I LITEN GRUPP VID ETT ELLER FLERA TILLFÄLLEN PER VECKA

3 VÅRA KURSER På träningsskolenivå kan du läsa
Kommunikation och omvärldskunskap Exempel på innehåll: Vi använder olika sätt att kommunicera; tal, tecken som stöd, dator, digitalabilder, enkel text, ordbilder, musik, bild, drama Vi samtalar om vardagen och viktiga händelser Vi övar koncentration och minne Vi tar del av information och innehåll i tex. Tidningar, böcker och via Internet Vi tar del och utforskar vår närmiljö

4 VÅRA KURSER På grundsärskolenivå och gymnasiesärskolenivå kan du läsa
SVENSKA Exempel på innehåll: Vi läser och skriver ” samtalar, lyssnar och diskuterar ” använder dator och digitalkamera MATEMATIK Vi tränar på och använder olika räknesätt ” övar på att räkna pengar och betala ” samtalar om vad saker kostar och jämför priser ” använder miniräknare och dator ” övar på tidsbegrepp, klockan, termometer

5 VÅRA KURSER ENGELSKA Exempel på innehåll:
Vi lyssnar och pratar på engelska ” lär oss nya ord ” hjälps åt att använda engelsk ordbok ” använder dator ” lär oss hur man lever i länder där man pratar engelska ” läser korta texter ” spelar spel och lyssnar på musik GEOGRAFI Exempel på innehåll som du kan välja utifrån ditt intresse: Fördjupning av ett visst land eller världsdel Huvudstäder, språk, valutor, kartor jordglob, Internet

6 VÅRA KUSER HISTORIA Exempel på innehåll som du kan välja på utifrån ditt intresse: Någon speciell period av historien Någon speciell händelse i historien Så levde man för hundra år sedan BIOLOGI Exempel på innehåll utifrån ditt intresse: Växter, djur, allemansrätt, vår miljö Människokroppen SAMHÄLLSKUNSKAP Exempel på innehåll: Hur Sverige styrs – demokrati och politik Rättigheter och skyldigheter Läsa, lyssna och samtala om nyheter i tidningar , radio, TV och på Internet

7 ÖVRIGA KURSER SOM KAN ANORDNAS
LIVSSTIL OCH HÄLSA Exempel på innehåll: Vi samtalar kring livsstilsfrågor ” om vad kroppen behöver för att den ska må bra ” om att äta rätt ” handlar och lagar mat tillsammans ” provar på olika typer av motion och avslappning ” samtalar om fritid och livskvalité LIVSKUNSKAP Vi samtalar om att människor är olika ” tränar på att lyssna på varandra och säga vad vi tycker ” tränar oss att hantera konflikter ” ser på film och diskuterar’” samtalar om relationer, sex och samlevnad ” samtalar om händelser och upplevelser i vardagen

8 ÖVRIGA KURSER ……. ARBETSLIV Exempel på innehåll:
Vi tar reda på vad finns för arbeten och vad man behöver kunna på ett arbete ” samtalar om vilka regler om gäller ute i arbetslivet ” tar reda på vilka arbeten som kan passa dig ” samtalar om arbetsmiljö TRAFIKANTKUNSKAP För dig som i framtiden funderar på att försöka ta körkort på trafikskola eller För dig som redan börjat och behöver hjälp och stöd med teoridelen Vi samtalar om hur man gör i olika trafiksituationer ” samtalar om trafikregler och trafikmärken ” använder övningsprogram på dator MUSIK – BILD – DRAMA För dig som vill uttrycka dig på olika sätt och med olika sinnen Vi sjunger nya och gamla sånger tillsammans Rytminstrument; vi arbetar med takt, rytm, puls Vi skapar i olika material och tekniker Vi agerar inför varandra

9 Lärlingsutbildningen - Arbetsplatsförlagt lärande
Gymnasiesärskolans yrkeskurser 20 veckor upp till två år

10 Lite bilder från våra lokaler

11 Vill du veta mer är du alltid välkommen att besöka oss på
Vår verksamhet kännetecknas av flexibilitet, lyhördhet och delaktighet. I all undervisning finns tillgång till pedagogiska hjälpmedel och dataprogram. All undervisning är gratis. Vill du veta mer är du alltid välkommen att besöka oss på Östra gymnasiet med ingång från stora parkeringen. Vårt telefonnummer är: Vår adress är: Fridhemsvägen Umeå Rektor : Inger Dahlgren, tel: Utvecklingsledare: Gerd Lindmark, tel: Ansökningsblanketter finns att ladda ner från nätet Vi som arbetar är: Mia Holmgren, Ingrid Nestander, Gunilla Nordfjell, Marie Fackel


Ladda ner ppt "VIVA KOMVUX För dig som är över 20 år och behöver mera tid för att lära dig saker på grund av utvecklingsstörning, autism, eller att du som vuxen fått."

Liknande presentationer


Google-annonser