Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är lokalpolitikerna i Halland och hur nöjda är medborgarna?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är lokalpolitikerna i Halland och hur nöjda är medborgarna?"— Presentationens avskrift:

1 Vilka är lokalpolitikerna i Halland och hur nöjda är medborgarna?

2 Högt valdeltagande i Halland Falkenberg80 Halmstad80 Hylte77 Kungsbacka85 Laholm79 Varberg82 Landstinget Halland81 Hela riket79

3 1 198 förtroendevalda i Halland Kommuner Antal förtroendevalda Invånare per förtroendevald Falkenberg151264 Halmstad237375 Hylte10599 Kungsbacka221321 Laholm118196 Varberg171324 Alla kommuner i Halland1003288 Landstinget Halland1951481 Hela riket (kommun och landsting)44 000179

4 97 procent är fritidspolitiker KommunerHeltidDeltidFritid Falkenberg20149 Halmstad50232 Hylte11103 Kungsbacka40217 Laholm15112 Varberg23166 Alla kommuner i Halland159979 Landstinget Halland33189

5 Fördelningen mellan män och kvinnor som i landet som helhet - Falkenberg, Laholm och Varberg har jämnast könsfördelning Förtroendevalda i alla åldrar - Falkenberg, Halmstad och Laholm bäst på unga, högst andel pensionärer i Kungsbacka Halland bra på att engagera utrikes födda - Väl representerade i Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka och Varberg Gifta är överrepresenterade bland de förtroendevalda Mer än var tionde förtroendevald är småbarnsförälder – Högst andel i Varberg Förtroendevalda arbetar inom olika sektorer – Hälften i privat sektor, högst andel privatanställda i Hylte Förtroendevalda har olika utbildningsbakgrund Jämn könsfördelning i landstinget Halland - Landstingspolitiker arbetar inom olika sektorer Vilka är de förtroendevalda?

6 Slutsatser Förtroendevalda i Halland har olika bakgrund och erfarenheter Nästan 1200 förtroendevalda ger närhet till medborgarna - 1 politiker per 288 invånare i kommunerna i Halland mot 1 på 26 000 i riksdagen De flesta (97 procent) är förtroendevalda på fritiden vid sidan av arbete eller studier Bra representation och därmed lättare att ta kontakt

7 Medborgarnas syn på demokratin (SOM) Den nationella undersökningen visar att: - invånarna är nöjda med hur demokratin fungerar i kommunen - invånarna är ganska nöjda med hur den kommunala servicen fungerar - andelen som är nöjda med hur kommunstyrelsen sköter sin uppgift är något lägre (dock fler som tycker att kommunstyrelsen sköter sig bra, än tvärtom).

8 Medborgarundersökning i Halland Hur nöjd är du med… …din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? …..hur din kommun sköter sina olika verksamheter? ….den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter? Falkenberg (07)7,46,04,7 Halmstad (08)7,86,55,0 Hylte (06)6,2 4,3 3,8 Kungsbacka (08)8,06,65,2 Laholm (09)7,25,84,6 Varberg (08)8,16,55,0 Hela riket (08)7,26,04,7

9 Medborgarundersökning i Halland Hur nöjd är du med….. ….hur kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter? …hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa? …..hur kunniga kommunens politiker är? Falkenberg (07)4,45,24,7 Halmstad (08)4,95,6 5,1 Hylte (06)3,53,9 3,5 Kungsbacka (08)4,95,85,2 Laholm (09)4,55,04,3 Varberg (08)5,05,95,4 Hela riket (08) 4,65,34,8

10 Sammanfattande kommentarer om förtroendet Medborgarna är nöjda med det demokratiska systemet och med de kommunala verksamheterna. Medborgarna är något mindre nöjda med inflytandet och har lägre förtroende för de förtroendevalda. Kan bero på svåra avväganden och att det är svårt att se de förtroendevaldas helhetsansvar. Kan bero på mer kontakt med verksamheten än med politiker. Kan också vara en missvisande bild.

11 www.skl.se/demokrati


Ladda ner ppt "Vilka är lokalpolitikerna i Halland och hur nöjda är medborgarna?"

Liknande presentationer


Google-annonser