Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Världslitteratur Program på avancerad nivå, 120 hp Språk och litteraturer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Världslitteratur Program på avancerad nivå, 120 hp Språk och litteraturer."— Presentationens avskrift:

1 Världslitteratur Program på avancerad nivå, 120 hp Språk och litteraturer

2 Lite bakgrund Ett första programförslag till UPG vt 12 Ett andra programförslag till ”gamla” HUB ht 12 Nu: En mer genomgripande omarbetning Litteraturvetenskaplig parallell till språk- vetenskapliga programmet Språk och interkulturell kommunikation (SIK) – möjliga synergieffekter

3 Varför Världslitteratur? En möjlig fortsättning på Internationella språkprogrammet Möjlighet att utveckla kunskap om litteratur i ett globalt perspektiv Litteratur från olika delar av världen som kunskapskälla Ett bildningsperspektiv

4 Vem? Studenter från Internationella språkprogrammet (med SIK) Behörighet: kandidatexamen + reell kompetens inom valt huvudområde Lärare, översättare, förläggare, journalister, socialarbetare…

5 Första året (magister): Termin 1Delkurs 1: Världslitteratur. Introduktion7,5 hp Delkurs 2: Teori och metod del 1 (LIR)7,5 hp Delkurs 3: Konstellationer I7,5 hp Delkurs 4: Valbar kurs inom resp. huvudområde7,5 hp Termin 2Delkurs 1: Akademiskt skrivande7,5 hp Delkurs 2: Konstellationer II – Litteratur och historieskrivning7,5 hp Självständigt arbete (magister) eller: Valbara kurser inom huvudområde 15 hp

6 Andra året (master): Termin 3Delkurs 1: Konstellationer II – Kanon och kanondebatt7,5 hp Delkurs 2: Teori och metod del 2 (LIR)7,5 hp Delkurs 3: Valbar(a) kurs(er) eller praktik15 hp Termin 4Delkurs 1: Konstellationer III7,5 hp Delkurs 2: Valbar kurs inom huvudområde7,5 hp Självständigt arbete (master)15 hp Termin 4 (alternativ) Självständigt arbete (master)30 hp

7 Programspecifika delkurser T1, Delkurs 1: Världslitteratur – Introduktion T1, Delkurs 3: Konstellationer I T2, Delkurs 1: Akademiskt skrivande T2, Delkurs 2: Konstellationer II – Litteratur och historieskrivning T3, Delkurs 1: Kanon och kanondebatt T4, Delkurs 1: Konstellationer III

8 Delkursen Världslitteratur Ger en inblick i ’världslitteratur’ som ett framväxande undervisnings- och forskningsområde Begreppet ’världslitteratur’ problematiseras och historiseras De processer som bidrar till att en text träder in i ’världslitteraturen’ – dvs att den cirkulerar bortom sin ursprungliga språkliga och kulturella kontext – samt maktförhållanden mellan olika språkområden belyses, exemplifieras och diskuteras Spänningen mellan världslitteratur och nationallitteratur diskuteras

9 Konstellationer I Tar avstamp i Rosendahl Thomsens begrepp (Mapping World Literature, 2009) Tematiskt besläktade texter ur olika litterära traditioner studeras i översättning el. original Litteratur som källa till kulturell kompetens och som gränsöverskridare Pedagogisk arbetsform baserad på mångspråkighet och perspektivbrytning Lägger grund för delkursen ”kanon och kanondebatt” (termin 3)

10 Konstellationer II Litteratur och historieskrivning Utgår från historiefilosofiska och -grafiska teorier (White, Ricœur, Baumgartner m.fl.) Historia som resultat av en historisk diskurs, som här analyseras Litteraturhistoriska och litteraturteoretiska frågeställningar om hur litteraturhistorisk epoker (de)konstrueras

11 Kanon och kanondebatt Behandlas utifrån relationen mellan det egna och det främmande: Hur uppstår en nationell kärnkanon – det egna? Hur skapar denna kanon främmande kulturers kanon – det främmande? Vilka övriga kanon finns? Kanonbildande processer? Kanoninstanser? Vilken relevans har s.k. Tolkningskanon?

12 Konstellationer III Litterära rörelser (transitoriska): relationen mellan gränser och gränsöverskridningar (t ex Foucault, Görner) Berättarteoretiskt perspektiv: Olika former av metaforik (Ricoeur), fiktionalitet (Iser), dialogicitet (Gadamer) och intertextualitet (Lachmann) Genreteoretiska frågeställningar: reselitteratur, sammanhanget mellan migrationslitteratur och former av lifewriting och modern essäistik Analys av olika receptionsprocesser och hur dessa förmår spränga traditionella kulturgränser

13 Akademiskt skrivande Introduktion till vetenskapsprosa – retorik, stilistik, formalia, traditioner, konventioner och praxis Analys av språkliga och formella drag som kan anses typiska för respektive vetenskaps- område för att kunna presentera sin egen forskning både skriftligt och muntligt

14 Kommentarer och synpunkter!


Ladda ner ppt "Världslitteratur Program på avancerad nivå, 120 hp Språk och litteraturer."

Liknande presentationer


Google-annonser