Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt."— Presentationens avskrift:

1 Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle. De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig, litterär och kulturell region vilket ger insikt i det som speciellt kännetecknar de olika nordiska samhällena. Språkkurserna ger de studerande kommunikativ kompetens inom de tre skandinaviska språken svenska, danska och norska så att de kan kommunicera säkert och adekvat i ett nordiskt sammanhang. Kurserna i litteratur och samhälle behandlar det komplexa och mångkulturella nordiska området och fokuseras på frågor kring såväl litteratur- och kulturmöten som på identifikations- och identitetsproblematik. Det avslutande examensarbetet består av en masteruppsats där ett komparativt perspektiv eftersträvas för att belysa den nordiska dimensionen. Undervisningsspråk Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och svenska. Kontor Hugvísindasvið Aðalbygging, 3. hæð v/ Suðurgötu 101 Reykjavík Webbsida https://vefir.hi.is/norma/ Fakultet Þórhildur Oddsdóttir thorhild@hi.is thorhild@hi.is Programansvar Gro-Tove Sandsmark grotove@hi.is@hi.is Ämnesråd Lars-Göran Johansson larsj@hi.is (sv)larsj@hi.is Pernille Folkman pf@hi.is (da)@hi.is Annemette Hejlsted annemett@hi.is (da)annemett@hi.is Gro-Tove Sandsmark grotove@hi.is (no)@hi.is

2 Programöversikt Masterstudierna omfattar 120 ECTS och beräknas slutföras på två år (4 terminer). Programmet består av 8 kurser på 10 ECTS och ett examensarbete på 40 ECTS. Utbildningens struktur Vit: Obligatoriska kurser Grå: Valkurser Mörk: Uppsats

3 Undervisningsspråk Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och svenska. Obligatoriska kurser 1. Ord i Nord(en)[10 ECTS] På kursen arbetar vi med de nordiska språkens ordförråd i ett komparativt perspektiv. Vi tar fasta på likheter och olikheter i språkens ordförråd och på ordförrådets utveckling. Kursens tre huvudmål handlar om det nordiska ordförrådet, internordisk språkförståelse och olika kommunikationsstrategier. 2. 1900: Historia och samhälle [10 ECTS] Kursen lägger särskild vikt vid att ge en bild av den nordiska välfärdsmodellens uppkomst och historia under 1900-talet. Dessutom presenteras områden som miljö, religion och den ”kvinnovänliga” välfärdsstaten. 3.Nordisk modernism [10 ECTS] Kursen anlägger ett tvärestetiskt perspektiv och fokuserar på konstarter som litteratur, bildkonst och performance. Likheter och skillnader inom de nationella avantgarde- scenerna belyses och kursens mål är att undersöka om man kan tala om en nordisk modernism och hur den i så fall ska definieras. 4. Kulturell kompetens [10 ECTS] Kursen undersöker kulturella och sociala värderingar och faktorer som skapar människors identitet och handlingar i Ett mångkulturellt samhälle. Förmågan att hantera kulturella olikheter i ett samhälle diskuteras och individers skilda kulturella referensramar belyses. 5. Modern nordisk litteratur [10 ECTS] Kursen fokuserar på olika genrer, tendenser och trender i modern nordisk litteratur. Här beaktas speciellt interkulturella dialoger mellan de olika länderna. 6. Internordisk kommunikation [ 10 ECTS] Kursen presenterar olika aspekter av de nordiska ländernas språkpolitik ur ett historiskt och komparativt perspektiv. Frågor ställs som exempelvis: Hur fungerar internordisk kommunikation idag?

4 Välkommen till Islands universitet Islands universitet (isl. Háskóli Íslands) grundades år 1911. Det är ett internationellt universitet med stort utbud av utbildningar på kandidat- (bachelor-), master- och Ph.D-nivå. Den Humanstiska fakulteten erbjuder en dynamisk studiemiljö med varierande undervisnings- och examensformer. Efter masterprogrammet finns goda möjligheter att fortsätta med Ph.D-utbildning. Arbetsliv Programmets inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle ger dig goda arbets- och karriärmöjligheter inom nordiskt samarbete, administration, kultur och politik i såväl nationella som internationella organisationer. Andra arbetsområden kan vara inom turism, tolkning och översättning, journalistik samt inom media och reklam. Behörighet Du som har avlagt Filosofie kandidatexamen/Bachelor- examen (180 ECTS ) vid ett nordiskt universitet eller med motsvarande utbildning vid utländsk universitet. Svenska, danska eller norska behärskas på hög nivå. Vid behov används språktest. Både utbytesstudenter (Erasmus/Nordplus) och andra studerande är välkomna att läsa enstaka kurser. Ansökan Frågor gällande utbildningen, ansökningsförfarande och intagning ställs till: Humanistiska fakulteten (Hugvísindasvið) Bernharð Antoniussen E-post: bernhard@hi.is Telefon: +354 525 4344


Ladda ner ppt "Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett kulturstudium med ett nordiskt."

Liknande presentationer


Google-annonser