Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett språk- och kulturstudium med ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett språk- och kulturstudium med ett."— Presentationens avskrift:

1 Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett språk- och kulturstudium med ett nordiskt perspektiv och med inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle. De studerande skaffar sig en bred kunskap om Norden som språklig, litterär och kulturell region och får en allsidig kompetens inom de tre skandinaviska språken danska, svenska och norska. Studierna ger också insikt i det som speciellt kännetecknar de olika samhällena i Norden. Utbildningen ger de studerande kommunikativ kompetens iså att de kan kommunicera säkert och adekvat i ett brett nordiskt sammanhang. Kurser i kommunikation, litteratur och samhälle behandlar detta komplexa, mångspråkiga och mångkulturella nordiska område. I kurserna fokuseras det på frågor kring språk-, litteratur- och kulturmöten samt på identifikations- och identitetsproblematik. Språkkurserna ger de studerande goda redskap att utveckla sina kommunikationsstrategier i nordiska samtal och till att använda sina kommunikativa kunskaper som nyckel till de skandinaviska grannspråken. Och på så sätt öka sin möjlighet att kommunicera inom den nordiska regionen. Det avslutande examensarbetet består av en masteruppsats där ett komparativt perspektiv eftersträvas för att belysa den nordiska dimensionen. Kontor Hugvísindasvið Aðalbygging, 3. hæð v/ Suðurgötu 101 Reykjavík Webbplats http://vefir.hi.is/norma/ Ansökan Ingibjörg Þórisdóttir ingibjth@hi.is Kontaktpersoner Ida Busk Pedersen ibp@hi.is (da)ibp@hi.is Tiril Myklebost ttm@hi.is (no)ttm@hi.is Lars-Göran Johansson larsj@hi.is (sv)larsj@hi.is Randi B. Brodersen rbb@hi.is (da)rbb@hi.is

2 Programöversikt Masterprogrammet omfattar 120 ECTS och beräknas slutföras på två år (4 terminer). Programmet består av 6 obligatoriska kurser, valkurser och ett examensarbete på 40 ECTS. Utbildningens struktur Vit: Obligatoriska kurser Grå: Valkurser Mörk: Uppsats

3 Undervisningsspråk Undervisningen ges i huvudsak på danska, norska och svenska. Obligatoriska kurser 1. Ord i Nord(en) [10 ECTS] På kursen arbetar vi med de nordiska språkens ordförråd i ett komparativt perspektiv. Vi tar fasta på likheter och olikheter i språkens ordförråd och på ordförrådets utveckling. Kursens tre huvudmål handlar om det nordiska ordförrådet, internordisk språkförståelse och olika kommunikationsstrategier. 2. 1900: Historia och samhälle [10 ECTS] Kursen lägger särskild vikt vid att ge en bild av den nordiska välfärdsmodellens uppkomst och historia under 1900-talet. Dessutom presenteras områden som miljö, religion och den ”kvinnovänliga” välfärdsstaten. 3.Nordisk modernism [10 ECTS] Kursen anlägger ett tvärestetiskt perspektiv och fokuserar på konstarter som litteratur, bildkonst och performance. Likheter och skillnader inom de nationella avantgarde- scenerna belyses och kursens mål är att undersöka om en nordisk modernism existerar idag och hur den i så fall ska definieras. 4. Kulturell kompetens [5 ECTS] Kursen undersöker kulturella och sociala värderingar och faktorer som skapar människors identitet och handlingar i ett mångkulturellt samhälle. Förmågan att hantera kulturella olikheter i ett samhälle diskuteras och individers skilda kulturella referensramar belyses. 5. Modern nordisk litteratur [10 ECTS] Kursen fokuserar på olika genrer, tendenser och trender i modern nordisk litteratur. Här beaktas speciellt interkulturella dialoger mellan de olika länderna. 6. Internordisk kommunikation [ 10 ECTS] Kursen presenterar olika aspekter av de nordiska ländernas språkpolitik ur ett historiskt och komparativt perspektiv. Frågor ställs som exempelvis: Hur fungerar internordisk kommunikation idag?

4 Välkommen till Islands universitet Islands universitet (Háskóli Íslands) grundades år 1911. Det är ett internationellt universitet med ett stort utbud av utbildningar och kurser på kandidat- (bachelor-), master- och Ph.D-nivå. Universitetet ligger på promenadavstånd till Reykjavíks centrum. Den Humanistiska Fakulteten erbjuder en dynamisk studiemiljö med varierande undervisnings- och examensformer. Efter masterprogrammet finns goda möjhligheter att fortsätta med Ph.D-utbildning. Arbetsliv Programmets inriktning mot kommunikation, litteratur och samhälle ger dig kunskaper och färdigheter inom ett brett arbetsområde i de nordiska länderna och i andra delar av världen. Du får goda arbets- och karriärmöjligheter inom nordiskt samarbete, administration, kultur och politik inom såväl nationella som internationella organisationer. Andra arbetsområden kan vara inom turism, tolkning och översättning, journalistik samt media och reklam. Behörighet Du som har avlagt Filosofie kandidatexamen/Bachelor- examen (180 ECTS ) vid ett nordiskt universitet eller med motsvarande utbildning vid utländsk universitet. Av alla krävs att svenska, danska eller norska behärskas på hög nivå. Vid behov används språktest. Både utbytesstuderande (Erasmus/Nordplus) och andra studerande är välkomna att ta en eller flera enstaka kurser. Ansökan Frågor gällande utbildningen och ansökningsförfarande ställs till: Humanistiska fakulteten Ingibjörg Þórisdóttir E-post: ingibjth@hi.isingibjth@hi.is Telefon: +354 525 4401.


Ladda ner ppt "Islands universitet Humanistiska fakulteten Nordisk master ( 120 ECTS ) Masterprogrammet (isl. Norðurlandafræði) är ett språk- och kulturstudium med ett."

Liknande presentationer


Google-annonser