Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europeiska kommissionen Består av 26+1 kommissionärer, en från varje EU-land Har 24 000 tjänstemän till sin hjälp Finns i Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europeiska kommissionen Består av 26+1 kommissionärer, en från varje EU-land Har 24 000 tjänstemän till sin hjälp Finns i Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Europeiska kommissionen Består av 26+1 kommissionärer, en från varje EU-land Har 24 000 tjänstemän till sin hjälp Finns i Bryssel

2 Uppgifter Ger lagförslag till parlamentet/rådet Administrerar EU:s verksamhet och verkställer besluten Övervakar hur EU-lagarna tillämpas i medlemsländerna Representerar EU internationellt -För förhandlingar mellan EU och andra länder -För EU:s talan i organisationer (t.ex. WTO) -Gör internationella avtal, t.ex. Cotonouavtalet mellan EU och utvecklingsländer i bl.a. Afrika om handelsvillkor Ali Khan (AKDN) och Barrosso

3 Organisation EU- kommissionen är indelad i 36 avdelningar: Varje avdelning ansvarar för varsitt huvudområde Har underavdelningar som i sin tur är indelade i enheter Varje avdelning leds av en generaldirektör (underställd en kommissionär) Bereder de lagförslag som kommissionärerna sedan beslutar om i veckomötet (vanligtvis varje onsdag) i Bryssel Varje kommissionär förfogar över ett kabinett Rådgivarna i kabinettet väljs av kommissionären Rådgivarna är kommissionärens personliga politiska medarbetare

4 Utnämns ordföranden av Europeiska rådet efter röstning i Europaparlamentet Ordföranden avgör vilket delområde en kommissionär har ansvar för, kan omfördela uppgifter senare Kan kräva att en kommissionär befrias från sina uppgifter, dock efter diskussion med ledningen i kommissionärens land Kommissionens ordförande

5 Josè Manuel Barrosso Nuvarande ordförande för EU-kommissionen (den 11:e i ordningen) Efterföljde Romano Prodi Från Portugal Tidigare statsminister i Portugal

6 Kommissionären Varje stat föreslår en kommissionär. Valet måste stödas av de övriga staterna och valet godkänns slutligen av EU-parlamentet Kommissionären väljs för fem år och kan återväljas Den finska kommissionären föreslås av vår regeringen Parlamentet kan förkasta eller godkänna kommissionen som helhet Kommissionären arbetar för hela unionens bästa och får inte arbeta för egna nationella intressen

7 Olli Rehn Finländsk kommissionär sedan 2004 Ansvarsområde bland annat EU:s utvidgning Filosofie doktor Tidigare riksdagsman för centerpartiet


Ladda ner ppt "Europeiska kommissionen Består av 26+1 kommissionärer, en från varje EU-land Har 24 000 tjänstemän till sin hjälp Finns i Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser