Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDU-vuxen, Korsholm 7.4.2009 Validering på ÅLAND 2008-2010 Ålands landskapsregering Europeiska socialfonden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDU-vuxen, Korsholm 7.4.2009 Validering på ÅLAND 2008-2010 Ålands landskapsregering Europeiska socialfonden"— Presentationens avskrift:

1 EDU-vuxen, Korsholm 7.4.2009 Validering på ÅLAND 2008-2010 Ålands landskapsregering Europeiska socialfonden www.regeringen.ax/validering validering@regeringen.ax Projektledare Robert Jansson

2 Vad menar vi med VALIDERING? Ålands landskapsregerings definition: Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats.

3 Validering på ÅLAND Sektorer Utbildning Arbetsliv Tredje sektorn Process Kartläggning Bedömning Certifiering

4 Ålands SJÄLVSTYRELSE Egen lagstiftningsbehörighet inom följande områden Undervisning, kultur och fornminnen Hälso- och sjukvård, socialvård Miljöfrågor Näringslivet Kommunikationerna på Åland Kommunalförvaltning Polisväsendet Post, radio och TV

5 ArbetsMARKNADEN Låg arbetslöshet, 2,4% i mars 2009 262 lediga platser 336 arbetslösa Lediga platser i förhållande till öppet arbetslösa: 78%

6 ArbetsMARKNADEN Sektorer med brist på arbetskraft Hälsovård, socialt arbete Service Tekniskt, naturvetenskapligt och juridiskt arbete Kommersiellt arbete

7 Arbetsmarknaden – särdrag Litenhet Små företag, de flesta har 1-5 anställda Kompetensbrist Inga branschorganisationer Betydande arbetskraftsinvandring Ingen integrationsplan

8 Styrdokument för validering på ÅLAND Lagstiftning på EU-nivå Lagstiftning på nationell nivå Åländsk lagstiftning Rekommendationer och policydokument på EU-nivå Rekommendationer och policydokument på nationell nivå Åländska rekommendationer och policydokument

9 Validering på Åland Utbildning Effektiva behovsanpassade vuxenstudier på alla nivåer – en förutsättning för ett fungerande valideringssystem Handledning och rådgivning Vuxenutbildningsreform på gång

10 Validering på Åland Utbildning – gymnasialstadiet & yrkeshögskolan Erkännande av kunnande vid antagning och tillgodoräknande Gemensamma principer, metoder och rutiner för validering formuleras utgående från nationella och europeiska rekommendationer

11 Validering på Åland Utbildning – gymnasialstadiet & yrkeshögskolan Formulering av förväntat kunnande i samarbete med arbetslivet Pilotprojekt vid Ålands vårdinstitut & Ålands handelsläroverk med konkreta valideringsfall som utgångspunkt Högskolan på Åland Förslag till reglering

12 Validering på Åland Arbetsliv Kompetenskartläggning och yrkesbedömning som verktyg för: Matchning på arbetsmarknaden Kompetenshöjande åtgärder Rekrytering till bristyrken Motverkande/förebyggande av arbetslöshet Integration Yrkesvägledning, studierådgivning Övriga arbetskraftsåtgärder

13 Validering på Åland Arbetsliv - exempel Arbetsförmedlingen i Sverige inför Valideringsdelegationens modell för validering i sin ordinarie verksamhet

14 Delprocesser inom validering Hämtat från presentation av Arbetsförmedlingen Uppsala/Peter Klum & Tomas Hedberg, Mariehamn 27.1.2009

15 Validering på Åland Tredje sektorn & fria bildningen Metoder för kartläggning och dokumentation av lärande/kunnande Störst nytta för unga Frivillighet Gemensam modell och handledning för beskrivning av kompetenser

16 Validering på Åland Integration Integrationsutbildning vid Medborgarinstitutet Ingen integrationsplan Ingen integrationslag Reglering behövs

17 Validering på Åland Modeller och inspiration från öst och väst Finland Fristående yrkesexamina Yrkesprov inom yrkesutbildningar Läroavtal ELiA EDU-vuxen-projektet

18 Validering på Åland Modeller och inspiration från öst och väst Sverige Valideringsdelegationens förslag Arbetsförmedlingen Yrkesnämnderna Valideringskontoren

19 Validering på ÅLAND www.regeringen.ax/validering validering@regeringen.ax Projektledare Robert Jansson Tel. +358 18 25248


Ladda ner ppt "EDU-vuxen, Korsholm 7.4.2009 Validering på ÅLAND 2008-2010 Ålands landskapsregering Europeiska socialfonden"

Liknande presentationer


Google-annonser