Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 14.12.2012 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 14.12.2012 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående."— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 14.12.2012
Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell här intill) samt en fast monterad reservkompass. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7oO. Uppgifterna är fristående från varandra och kan således lösas i önskad ordning.

2 Uppg. 1. Klockan är din position 63°55,40'N 025°37,50' O. Härifrån kör du Kk 053° 4 M med 5,5 knops fart. Vilka är den inseglade ortens koordinater och när är du framme? Kk= 053° d = + 4° Km= 057° m = + 7° K = 064° 63°57,18’N 025°45,65’O Distans=4,0M Fart= 5,5 kn K=064° 4 M Körtid= = 43 min 38 s 4,0M 5,5 kn Framme kl

3 Uppg. 2. a) Du beslutar att kontrollera reservkompassens deviation. Du kör exakt så att Norrbådans känningsbåk och havsfyren Norrudd är i linje rätt förut. Reservkompassen visar 216°. Vad är reservkompassens deviation för den styrda kursen? d=Km-Kk K = 218o m =(+)-7o Km = 211o -Kk= 216o d = - 5o K = 218o

4 Fartyget är sysselsatt med fiske. Du är väjningsskyldig.
Uppg. 2b. På styrbords sida ser du ett fartyg som visar vidstående signalfigur. Vad är fartyget sysselsatt med och är du väjningsskyldig? Fartyget är sysselsatt med fiske. Du är väjningsskyldig.

5 Uppg. 3. Du befinner dig nordväst om Norrbådans känningsbåk.
För att kontrollera din exakta position pejlar du med handpejlkompassen Norrbådans känningsbåk i kompassbäring 099° och havsfyren Norrudd i kompassbäring 163°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? Norrbådan Bk = 099o d = - Bm= 099o m= + 7o B = 106o B=106° 63°56,14’N 25°39,15’O Norrudd Bk = 163o d= - Bm = 163o m = + 7o B = 170o B=170°

6 a) Vilka är dina koordinater då?
Uppg. 4. Du anländer till 4,5 m norra ände. Du kör in i farleden och fortsätter längs farleden söderut. Klockan är styrbordsvinkeln till Norrbådans känningsbåk 069°.  a) Vilka är dina koordinater då? 63°56,05’N 025°45,10’O B=K+svsb K = 177° svsb = +069° B = ° B=246° K=177° b) När anländer du till 4,5 m och 3 m farledernas korsning då farten är 5 knop? Distans= 2,67 M Fart= 5 kn Tid= ~ 32 m Framme kl

7 Uppg.5. Från 4,5 m och 3 m farledernas korsning beslutar du dig för att köra till norra ändan av Kaksoset (63°54,5'N 025°53,45O) för kaffepaus. Rita in i examenssjökortet din planerade rutt och märk ut de linjer, säkerhetsgränser och girpunkter du använder för att tryggt komma fram.

8 b) Ett fartyg visar vidstående signal- figur.
Uppg. 6. a) Du befinner dig i 5,2 m farleden och Laitakari sektorfyr är tvärs om babord. Du nollställer loggen och kör längs farleden tills havsfyren Viira är tvärs om babord. Nu visar loggen att du har färdats 3,9 M. Vilken är loggens korrektionsfaktor? Verklig distans Loggad distans Korr.faktor= 3,5 M 3,9 M = 0,9 3,5 M b) Ett fartyg visar vidstående signal- figur. Vad slags fartyg är det fråga om? Över 200 m långt bogser

9 Uppg. 6c. c) Ett fartyg avger fem (.....) korta ljudsignaler. Vad är det fråga om? Jag förstår inte dina avsikter (SVR regel 34 mom. d.) Alternativt: Svarssignal avgett av ett fartyg som befinner sig i en trång farled. (Regler för inre farvatten §14).

10 a) När anses ett fartyg vara ett omkörande fartyg?
Uppg. 7. a) När anses ett fartyg vara ett omkörande fartyg? Ett fartyg anses vara omkörande när det närmar sig ett fartyg från en riktning mer än 22,5o akter om tvärs. Fartyget befinner sig då i ett sådant läge, att på natten skulle endast den omkördas akterljus synas. 22,5o b) Hur kan man enligt sjövägsreglerna utröna att fara för sammanstötning föreligger? Om kompassbäringen till ett annat fartyg som närmar sig inte förändras föreligger fara för sammanstötning. c) Två segelfartyg, med vinden in på samma sida, närmar sig varandra så att fara för sammanstötning kan uppstå. Vilketdera skall hålla undan för det andra? Då fartygen har vinden in på samma sida väjer den som är i lovart.

11 Uppg. 8. Vad betyder följande signalfigurer? a) Fartyg för ankar Icke manöverfärdigt fartyg b) Fartyg på grund c)

12 Uppg. 9. Ange med kryss i rutan rätt alternativ:    Rätt Fel a) Ett motorfartyg väjer för ett omkörande segelfartyg. b) Den skala som anges i rubrikfältet på ett finskt sjökort gäller för hela sjökortsområdet.  c) En 16 åring får framföra en registrerad motorbåt

13 Uppg. 10. a) Kan fartygets förare dömas för fylleri i sjötrafik, även om blodets alkoholhalt inte överstiger den i lagen fastställda gränsen? Ja b) Vilket fartyg får enligt sjövägsreglerna inte hindra genomfarten för fartyg, som endast inom en trång farled kan framföras säkert? Fartyg under 20 m och segelfartyg får inte hindra genomfarten för ett fartyg som inte kan avvika från farleden. Fiskefartyg får inte hindra genomfarten för ett fartyg som inte kan avvika från farleden. c) Vad bestämmer sjövägsreglerna beträffande ett icke väjningsskyldigt fartygs åtgärder? 1. Icke väjningsskyldig skall hålla sin kurs och fart 2. Om det väjningsskyldiga fartyget inte vidtar tillräckliga åtgärder för att undvika sammanstötning, skall den icke väjningsskyldiga vidtaga åtgärder för att undvika sammanstötning.


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 14.12.2012 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående."

Liknande presentationer


Google-annonser