Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående."— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013
Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass, en fast monterad reservkompass och ett ekolod. I upgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7o O. Uppgifterna är oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri ordning.

2 Uppgift 1. a. Du är på väg från nordost mot havsfyren Norrudd. När skall du befinna dig vid 4,5 m farledens begynnelsepunkt (63°57,35'N 25°44,90'O) då du planerar att anlända till havsfyren Norrudd klockan 11.20? Din fart är 7 knop. Distans=4,03M Fart=7,0 knop Körtid= = =34 min 4,03M 7,0 kn Framme kl - Körtid Start kl 4,03M b. Vilken är kompasskursen till Norrudd? K = ° m = (+)- 7° Km = 206° d = ° Kk = 206° K=213°

3 Uppgift 2. Du kör exakt i 3,0 m farleden mot linjen Stångklubb – Skomakaren. Reservkompassen visar 080°. Vad är reservkompassens deviation för den styrda kursen? d=Km - Kk K = 083o m =(+)-7o Km = 076o -Kk = 080o d = o K=083°

4 Uppgift 3. Du styr Kk=233° väster om havsfyren Viira. För att bestämma din exakta position pejlar du med en handpejlkompass havsfyren Viira i kompassbäring 098° samtidigt som Trehålsgrundets norra udde är tvärs om babord. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? Viira Bk = 098o d = - Bm= 098o m= o B = 105o 63°57,60’N 025°46,14’O Kk = 233° d= ° Km= 236° m = + 7° K = ° Bsv=090° B= ° B=105° K=243° B=153°

5 Uppgift 4. En av dina bekanta meddelar dig per telefon att bränslet har tagit slut. Hans position är 63°53,20'N 25°41,40'O. Själv befinner du dig i 3,0m farleden rakt norrut från linjetavlan på Skomakaren. Du kör för att hjälpa din bekanta. a) Vilken är kompasskuren till din bekantas position? K=010° K = 010° m =(+)-7° Km= 003° d=(-) +1° Kk = 004° 1,4M b) Hur lång är körtiden då din fart är 8 knop? Distans= 1,4 M Fart = 8 kn Tid= =10min 30s

6 Uppgift 5. Du anländer västerifrån till 3,0 m farleden. Din destination är bryggan i positionen 63°50,8'N 025°46,5'O. Rita in i examenssjökortet din planerade rutt och märk ut de linjer, säkerhetsgränser och girpunkter du använder för att tryggt komma fram. Markera med kryss () de faroställen som bör beaktas under färden. Över 3m djupangivelser på ekolodet

7 a) Vad mäter man med en logg och vad med ett ekolod?
Uppgift 6. a) Vad mäter man med en logg och vad med ett ekolod? Loggen mäter körd distans och båtens fart Ekolodet mäter vattendjupet b) Ett mötande fartyg visar bredvidstående signalfigur. Vad slags fartyg är det frågan om? Fartyg sysselsatt med fiske c) Hurudana ljus tänder du när du har ankrat för natten på en plats, där det kan röra sig andra fartyg? Ett runtljusande vitt ljus på plats där det syns bäst

8 Ja, segelfartyget väjer. (Sjöv.reg. 18 b 3).
Uppgift 7. a) Ett motorfartyg och ett segelfartyg möts stäv mot stäv. Segelfartyget visar en svart kon med spetsen nedåt. Vilketdera är, enligt sjövägsreglerna, skyldigt att ge väg? Båda är motorfartyg och skall väja till styrbord (höger), så att de passerar varandra babord mot babord (Sjöv.reg. 14 a.) b) Väjer ett segelfartyg för ett fartyg som är sysselsatt med fiske och som visar de signalfigurer som sjövägsreglerna föreskriver? Ja, segelfartyget väjer. (Sjöv.reg. 18 b 3). c) Två segelfartyg, med vinden in på olika sidor, närmar sig varandra så, att fara för sammanstötning uppstår. Vilket väjer? Det som har vinden in på babordssida. (Sjöv.reg 12 a 1)

9 a) Tre korta ljudsignaler? ( . . . )
Uppgift 8. Vad betyder: a) Tre korta ljudsignaler? ( ) Min propeller arbetar för back (backar). (Sjöv. reg. 34 a). b) Sjökortsymbolen? Kummel c) Bredvidstående sjötrafikmärke? Allmänt varningsmärke

10 Ange med kryss i rutan rätt alternativ: Rätt Fel
Uppgift 9. Ange med kryss i rutan rätt alternativ:   Rätt Fel a) I en fritidsbåt får användas en sk. klubbflagga som akterflagga.  b) Trafikverket är den ledande sjöräddningsmyndigheten. c) En 6 m lång segelbåt skall registreras. d) Enligt sjötrafikförordningens 2 § hör kompassen till farkostens basutrustning.

11 Nämn minst tre nödsignaler som kan användas av en fritidsbåtsförare.
Uppgift 10. Nämn minst tre nödsignaler som kan användas av en fritidsbåtsförare. Ex. Raketer eller bomber, som utkastar röda stjärnor, avskjutna en i sänder med korta mellantider. Raket med fallskärmsbloss eller handbloss, som visar rött sken. Röksignal, som avger orangefärgad rök. Upprepade sakta höjningar och sänkningar av armarna utsrträckta åt båda sidorna. Teckengruppen SOS ( …---…) enligt Morsesystemet givet med vilken kommunikationsmetod som helst. Med radiotelefoni (VHF) utsänd signal= MAYDAY Alarm som ges med digitalt selektivt anrop (DSC)

12 b) När anses, enligt sjövägsreglerna, fartyg vara i sikte av varandra?
Uppgift 10. b) När anses, enligt sjövägsreglerna, fartyg vara i sikte av varandra? Fartyg skall anses vara i sikte av varandra endast när det ena visuellt kan observeras från det andra. (Sjöv. reg. 3 k). c) Vad skall man enligt sjövägsreglerna undvika, när man väjer för ett fartyg som närmar sig från styrbord? Undvika att gå för om detta. (Sjöv. reg. 15). d) Ett fartyg närmar sig från styrbord så att styrbordsvinkeln till fartyget är 125°. Styrbordsvinkeln hålls oförändrad. Vilketdera fartyget är väjningsskyldigt? Det andra fartyget närmar sig från en riktning mer än 22,5° akter om tvärs och anses vara omkörande och därmed väjningsskyldig (Sjöv. reg. 13 b)


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående."

Liknande presentationer


Google-annonser