Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Kustnavigationexamen 23.04.2010 examenslösningar Uppgifterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Kustnavigationexamen 23.04.2010 examenslösningar Uppgifterna."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Kustnavigationexamen 23.04.2010 examenslösningar Uppgifterna är lösta med Microsoft PowerPoint programmet. Sjökortsfragmenten är skannade bilder från övningsjökortet Carta Navigationis. Vid uppgiftslösningarna har en viss ordningsföljd använts. Med vänster musknapp stegar du framåt i presentationen. Diabilderna kan skrivas ut på overhead film eller så kan presentationen visas som sådan.

2 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Examensresan görs med en 13m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad styrkompass, sjö-VHF och radar. Den sydliga vinden är måttlig och sikten god om inget annat nämns i uppgiften. Missvisningen är 6  O om inte annat nämns i uppgiften.

3 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift 1 19.6 2004 kl 15.20 är din position 59 o 39,0’ N 022 o 29,0’O. Du planerar fortsätta din färd med 9 knops fart mot havsfyren på Osmussaar nodkust. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? Kgv=113 o Fgv=9kn Ks=270 o Fs=3,7kn HW 12213,2mMRs=4,0m LW 18300,3mMRn=2,4m Höjdskillnad =2,9m (Neap) Δh 3h afterHW FS neap=3,1kn Ks= 270 o Fs = 2,9/2,4 * 3,1=3,7kn b) Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbi oförändrad under hela resan? Fgv = 113 o a = - K = 113 o m =(+)-6 o Km = 107 o d =(-)+3 o Kk = 110 o c) När är du framme? Dög=34,2M Fög=6kn Framme klo 21.14 Fög=5,8kn Dög=34,2M

4 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Din utseglade ort är 59 o 26,0’ N 023 o 20,0’ O och inseglade ort 59 o 37,0’ N 024 o 11,0’ O. a. Räkna med bestickräkning kurs och distans. b. Rita in rutten i sjökorten. Dep/Dlat = 25,9/11= 2,353  N67 o O = 067 o (Tabell 3) Utseglad Lat 59 o 26,0’N Lon 023 o 20,0’O Inseglad Lat 59 o 37,0’N Lon 024 o 11,0’O Dlat +11,0’N Dlon + 51,0’O Mlat=59 o 26,0’N+11/2 =59 o 31,5’N≈ 59 o 30’N m=1,97 (Tabell 2) Dep= Dlon/m = 51’/1,97= 25,9M Distans =28M (Tabell 1) Lösning utan tabeller tan K = Dep / Dlat = Dlon * cos Mlat Dlat 51,0 * cos 59,53 o 11,0 = N67,0 o O = 067 o Distans= Dlon x cos Mlat sin K 51 x cos 59,53 o sin 67 o = 28,1M Uppgift 2,

5 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift. 3 Din bestickpunkt är 60 o 04,5’N 025 o 28,0’O. Då du korsar linjen Sitterkär - Barkholm pejlar du linjen med styrkompassen i kompassbäring 039 o. Din kompasskurs är 270 o. Vilken är styrkompassen deviation för den styrda kursen? d=Bm - Bk B= 040 o m= (+)-6 o Bm= 034 o Bk = 039 o - d = - 5 o (för styrd Kk=270 o ) Bp B=040 o

6 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift 4 a)Du befinner dig sydost om hafsfyren Helsinki. Kl 15.50 är styrbords sidvinkel till fyren 045 o och kl 16.20 är samma fyr tvärs om styrbord. Din kompasskurs är 250 o och farten10 knop. Vilken är din position kl 16.20? Kk = 250 o d =+ 6 o Km = 256 o m = + 6 o K = 262 o ssv=+90 o B = 352 o Körtid = 30min Fart = 10 kn Distans = 5M 5M 3M b) Du besluter dig för att fortsätta färden söder om havsfyren Porkkala, så att fyren blir på tre sjömils avstånd på styrbord sida. Vilken är din kompasskurs, då den sydliga vinden förorsakar en avdrift på 6 o ? 59 o 52,0’N 024 o 57,0’O Kgv= 262 o a =(+)-6 o K = 256 o m =(+)-6 o Km = 250 o d =(+)-5 o Kk =245 o Kgv=262 o B=352 o

7 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift. 5 Din bestickpunkt är 59 o 45,5’ N 025 o 05,0’ O. Klockan 11.10 pejlar du havsfyren Keri med huvudkompassen i kompassbäring 211 o och klockan12.10 pejlar du havsfyren Juminda i kompassbäring 139 o. Din kompasskurs är 100 o och farten 10 knop. Vilken är din position kl 12.10? Kk = 100 o d = -1 o Km = 099 o m = + 6 o K = 105 o tf = +5 o Keri Juminda Bm= 211 o Bk=139 o tf = + 5 o tf =+ 5 o K = 216 o K = 144 o Distans= 1h*10kn=10M Bp Lat 59 o 42,5’N Lon 025 o 25,4’O K=105 o B=144 o B=216 o 10M

8 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift 6 a) Du bestämmer dig för att kontrollera din position med radar och mäter radaravstånden till havsfyren Porvoon majakka 3M, till havsfyren Kalbådagrund 5M och till känningsbåken Söderskär 4,5M. Vilken är din position? 3M 5M 4,5M 60 o 03,6’N 025 o 31,5’O b) Vad betyder bildstabiliseringen North Up på radar? Fartygets långskeppslinje visas uppåt i radarskärmen.

9 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 a. Vad är vattendjupet i Hangö hamn 3.6.2004 klockan13.29, då sjökortsdjupet anges till 2,1meter? b. Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 3,1 meter? Uppgift 7. Hangö 3.6. kl 1329HW3,3 m Sjökortsdjupet2,1 m a. Vattendjupet5,4 m Djupgående -3,1 m b. djupmarginal 2,3 m

10 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 - En GPS-navigator kan ersätta en magnetkompass - I en fritidsbåt kan elektroniska sjökort helt ersätta pappersjökorten - En sjö-VHF behöver inte apparatlicens - Territorialhavet är en zon, som är omedelbart anslutet till det inre territorialvattnet Uppgift 8 Rätt Fel

11 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppgift 9 a.Hur påverkar ändringar i lufttrycket havsvattenståndet? b.Vad är en prognoskarta? Vid lågtryck är vattenståndet högt Vid högrtryck är vattenståndet lågt En 24 timmars prognos som uppgjorts föregånede dag. c.Vad betyder advektionsdimma? Advektionsdimma uppstår då varm och fuktig luft strömmar över ett kallt hav. Dimman kan vara långvarig,


Ladda ner ppt "Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Kustnavigationexamen 23.04.2010 examenslösningar Uppgifterna."

Liknande presentationer


Google-annonser