Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppgifterna är lösta med Microsoft PowerPoint programmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppgifterna är lösta med Microsoft PowerPoint programmet"— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Kustnavigationexamen 23.04.2010 examenslösningar
Uppgifterna är lösta med Microsoft PowerPoint programmet. Sjökortsfragmenten är skannade bilder från övningsjökortet Carta Navigationis. Vid uppgiftslösningarna har en viss ordningsföljd använts. Med vänster musknapp stegar du framåt i presentationen. Diabilderna kan skrivas ut på overhead film eller så kan presentationen visas som sådan.

2 Examensresan görs med en 13m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad styrkompass, sjö-VHF och radar. Den sydliga vinden är måttlig och sikten god om inget annat nämns i uppgiften. Missvisningen är 6O om inte annat nämns i uppgiften.

3 a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart?
Uppgift 1 kl är din position 59o 39,0’ N 022o 29,0’O. Du planerar fortsätta din färd med 9 knops fart mot havsfyren på Osmussaar nodkust. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? HW ,2m MRs=4,0m LW ,3m MRn=2,4m Höjdskillnad =2,9m (Neap) Δh 3h afterHW FS neap=3,1kn Ks= 270o Fs = 2,9/2,4 * 3,1=3,7kn b) Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbi oförändrad under hela resan? Dög=34,2M Fgv = 113o a = - K = 113o m =(+)-6o Km = 107o d =(-)+3o Kk = 110o c) När är du framme? Dög=34,2M Fög=6kn Fgv=9kn Kgv=113o Fög=5,8kn Ks=270o Fs=3,7kn Framme klo 21.14

4 Dep/Dlat = 25,9/11= 2,353 N67oO = 067o (Tabell 3)
Uppgift 2, Din utseglade ort är 59o 26,0’ N 023o 20,0’ O och inseglade ort 59o 37,0’ N 024o 11,0’ O. a. Räkna med bestickräkning kurs och distans. b. Rita in rutten i sjökorten. Lösning utan tabeller tan K = Dep / Dlat = Dlon * cos Mlat Dlat 51,0 * cos 59,53o 11,0 = N67,0o O = 067o Distans= Dlon x cos Mlat sin K 51 x cos 59,53o sin 67o = 28,1M Utseglad Lat 59o26,0’N Lon o20,0’O Inseglad Lat 59o37,0’N Lon o11,0’O Dlat ,0’N Dlon ,0’O Mlat=59o26,0’N+11/2 =59o31,5’N≈ 59o30’N m=1,97 (Tabell 2) Dep= Dlon/m = 51’/1,97= 25,9M Dep/Dlat = 25,9/11= 2,353 N67oO = 067o (Tabell 3) Distans =28M (Tabell 1)

5 Vilken är styrkompassen deviation för den styrda kursen?
Uppgift. 3 Din bestickpunkt är 60o04,5’N 025o28,0’O. Då du korsar linjen Sitterkär - Barkholm pejlar du linjen med styrkompassen i kompassbäring 039o. Din kompasskurs är 270o. Vilken är styrkompassen deviation för den styrda kursen? d=Bm - Bk B= o m= (+)-6o Bm= 034o Bk = 039o - d = - 5o (för styrd Kk=270o) B=040o Bp

6 Vilken är din position kl 16.20?
Uppgift 4 Du befinner dig sydost om hafsfyren Helsinki. Kl är styrbords sidvinkel till fyren 045o och kl är samma fyr tvärs om styrbord. Din kompasskurs är 250o och farten10 knop. Vilken är din position kl 16.20? Kk = 250o d =+ 6o Km = 256o m = + 6o K = 262o K = 262o ssv=+90o B = 352o Körtid = 30min Fart = 10 kn Distans = 5M b) Du besluter dig för att fortsätta färden söder om havsfyren Porkkala, så att fyren blir på tre sjömils avstånd på styrbord sida. Vilken är din kompasskurs, då den sydliga vinden förorsakar en avdrift på 6o? B=352o Kgv= 262o a =(+)-6o K = 256o m =(+)-6o Km = 250o d =(+)-5o Kk =245o 5M 59o52,0’N 024o57,0’O 3M Kgv=262o

7 Uppgift. 5 Din bestickpunkt är 59o45,5’ N 025o05,0’ O. Klockan pejlar du havsfyren Keri med huvudkompassen i kompassbäring 211o och klockan12.10 pejlar du havsfyren Juminda i kompassbäring 139o. Din kompasskurs är 100o och farten 10 knop. Vilken är din position kl 12.10? Kk = 100o d = o Km = 099o m = + 6o K = 105o Keri Juminda Bm= 211o Bk=139o tf = + 5o tf =+ 5o K = 216o K = 144o tf = +5o Distans= 1h*10kn=10M Bp Lat 59o42,5’N Lon 025o25,4’O 10M B=216o K=105o B=144o

8 b) Vad betyder bildstabiliseringen North Up på radar? 3M
Uppgift 6 a) Du bestämmer dig för att kontrollera din position med radar och mäter radaravstånden till havsfyren Porvoon majakka 3M, till havsfyren Kalbådagrund 5M och till känningsbåken Söderskär 4,5M. Vilken är din position? b) Vad betyder bildstabiliseringen North Up på radar? 3M 4,5M Fartygets långskeppslinje visas uppåt i radarskärmen. 5M 60o03,6’N 025o31,5’O

9 Uppgift 7. a. Vad är vattendjupet i Hangö hamn klockan13.29, då sjökortsdjupet anges till 2,1meter? b. Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 3,1 meter? Hangö 3.6. kl 1329 HW 3,3 m Sjökortsdjupet 2,1 m a. Vattendjupet 5,4 m Djupgående -3,1 m b. djupmarginal 2,3 m

10 - En GPS-navigator kan ersätta en magnetkompass
Uppgift 8 Rätt Fel - En GPS-navigator kan ersätta en magnetkompass - I en fritidsbåt kan elektroniska sjökort helt ersätta pappersjökorten - En sjö-VHF behöver inte apparatlicens - Territorialhavet är en zon, som är omedelbart anslutet till det inre territorialvattnet

11 Hur påverkar ändringar i lufttrycket havsvattenståndet?
Uppgift 9 Hur påverkar ändringar i lufttrycket havsvattenståndet? Vid lågtryck är vattenståndet högt Vid högrtryck är vattenståndet lågt Vad är en prognoskarta? En 24 timmars prognos som uppgjorts föregånede dag. Vad betyder advektionsdimma? Advektionsdimma uppstår då varm och fuktig luft strömmar över ett kallt hav. Dimman kan vara långvarig,


Ladda ner ppt "Uppgifterna är lösta med Microsoft PowerPoint programmet"

Liknande presentationer


Google-annonser