Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen."— Presentationens avskrift:

1 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 19.4.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 19.7.2004 kl 7.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, västlig till sydvästlig vind 4-5 m/s. God sikt. Missvisningen är 6°O om inte annat nämns i uppgiften. 1

2 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 1.19.7.2004 kl. 12.20 är din position 59 ° 27,0’N 023 ° 31,0’O. Du planerar din rutt mot havsfyren Osmussaar. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? (2p) 19.7.2004 HW tid 09.23 Sökt tid 12.20 tidskillnad ≈ 3h efter HW HW 09.23 3,1 m MRs=4,0m LW 15.31 0,3 m MRn=2,4m Höjdskillnad 2,8 m (neap) Ks= 270 ° 2

3 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Kög = 209  Dög = 8 M Fög= 6,8 kn Framme kl. 13.31 c)När passerar du latituden 59  20,0’N? (1p) b)Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den västliga vinden förorsakar en avdrift på 5°? Din fart är 6 knop (3p). Kgv = 176  a = + 5  K = 181  m = -6  Km = 175  d = + 4  Kk = 179  Kög = 209  Ks = 270  Fs = 3,6kn Kgv = 176  Fgv = 6 kn Fög = 6,8 kn 3

4 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Utseglad ort: 59  40,0’N 024  16,5’O Inseglad ort: 59  25,0’N 023  34,5’O D.lat: - 15,0’ S D.lon: - 42,0’ V Tabell 2; m = 1,970 Tabell 1; kurs 55 , D.lat 14,9 och dep 21,3  Distans= 26M Tabell 3; dep/D.lat = 4 2.Frånseglad ort är 59°40,0’N 024°16,5’O. Du är på väg till positionen 59°25,0’N 023°34,5’O. a)Beräkna med bestickräkning kurs och distans! (2p) K = S 55  V  Kög = 180  + 55  = 235 

5 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi b)Rita in rutten i sjökorten. (1p) 59  25,0’N 023  34,5’O 59  40,0’N 024  16,5’O K = 235  26 M 5

6 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 3.Bestickpunkten är 59  39,7’N 024  55,0’O. Havsfyren Keri pejlas 45° om styrbord klockan 14.00 och tvärs om styrbord klockan 14.25. Båtens kompasskurs är 010° och farten 6 knop. a)Vilken är din position klockan 14.25? (1,5p) Kk = 010 o d = - 1 o Km = 009 o m = + 6 o K = 015 o Fart = 6kn Tid = 25 min K = 015  sv = + 90 o B = 105 o Bp 59°42,6’N 024°56,5’O B = 105 o K = 015 o 2,5M 6

7 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi b)Du fortsätter din resa mot havsfyren Tallinnamadal. Vilken är kompasskursen? (1,5p) K = 272  m = (+)-6  Km = 266  d = (+)-8  Kk = 258  7 59°42,6’N 024°56,5’O

8 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 4.Bestickpunkten är 59°43,5’N 024°37,5’O. Du styr kompasskurs 220° och farten är 6 knop. Klockan 15.05 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Tallinnamadal i kompassbäring 098° och klockan 15.40 havsfyren Naissaar N i kompassbäring 173 . Vilken är din position klockan 15.40? (3p) Kk = 220  d = + 1  Km = 221  m = + 6  K = 227  Tallinnamadal Bk = 098  d = + 1  Bm = 099  m = + 6  B = 105  Naissaar N Bk = 173  d = + 1  Bm= 174  m = + 6  B = 180  59°41,4’N 024°30,8’O B = 105  B = 180  8 Bp K = 227  Fart = 6kn Tid = 35 min 3,5M B = 105 

9 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 5.Bestickpunkten är 59°57,0’N 025°38,0’O. Du styr kompasskurs 270° och farten är 6 knop. Klockan 17.00 pejlar du med huvudkompassen havsfyren Kalbådagrund i kompassbäring 328° och klockan 17.30 pejlar du den i kompassbäring 033°. Vilken är din position klockan 17.30? (2p) Kk = 270  d = + 9  Km = 279  m = + 6  K = 285  Kl. 17.00 Bk = 328  d = +9  Bm= 337  m = + 6  B = 343  Bp 59°57,3’N 025°31,6’O B = 343 o B = 048  Fart = 6kn Tid = 30 min 3M 9 K = 285  3M Kl. 17.30 Bk = 033  d = +9  Bm = 042  m = + 6  B = 048  B = 343 

10 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 6.Din bestickpunkt är 60° 03,0’N 025°16,6’O. Då du korsar 9 m farleden, vars ensmärken befinner sig väster om Söderskär, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 028 °. Reservkompassen visar kompasskurs 220 °. a)Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? (2p) B = 040  m =(+) -6  Bm= 034  -Bk = 028  d = + 6  För kompasskursen 220° B = 040  10 b)Är Fluxgate-kompassen en magnetkompass?(1p) Ja!

11 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 7. HW 3,1 m Djup enligt sjökortet 2,4 m Totaldjup 5,5 m Djupgående - 2,1 m Djupmarginal 3,4 m a)Vad är vattendjupet i Hangö hamn 19.7.2004 klockan 09.23, då djupet enligt sjökortet är 2,4 meter? (1p) b)Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,1 meter (1p) c)Kan vi avgå från hamnen klockan 15.31? (1p) LW 0,3 m Djup enligt sjökortet 2,4 m Totaldjup 2,7 m Djupgående - 2,1 m Djupmariginal + 0,6 m Ja 11

12 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 8. Oikein Väärin a)Radarantennen är en reflektor, som har en vinkel i horisontalplanet (lobvinkel) på ca 2-7 grader. Ju bredare lobvinkel desto bättre kan radarn urskilja bredvid varandra stående föremål (1p) b)Radarn är en anläggning som utsänder radiofrekventa signaler (1p) c)Sjunkande lufttryck betyder att ett lågtryck närmar sig (1p) d)Gyrokompassen är beroende av jordens magnetfält! (1p) Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel. 12

13 Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi 9 a)Hur bildas advektionsdimma? (1p) Advektionsdimma uppstår då var och fuktig luft strömmar över ett kalt hav. Med fartygets radiostation menas alla sjöradiosändare och –mottagare ombord på fartyget, såsom sjö-VHF, radar och DSC-apparat (digital selektivanropsapparat) mm. c)Hur uppstår sjöbrisen? (1p) Sjöbrisen (havsbrisen) uppstår vid klart väder då solen värmer havet och landmassan. Landmassan värms fortare. Då landmassan värms upp, värms också den ovanförvarande luftmassan upp. Den varma luften stiger uppåt och det bildas ett luftunderskott. Luftunderskottet ersätts med kall luft från havet samtidigt som det övre, varma luftlagret rör sig från land mot hav. b) Förklara kort vad menas med fartygets radiostation? (1p) 13


Ladda ner ppt "Rannikkomerenkulkuoppi © Suomen Navigaatioliitto 2013RannikkomerenkulkuoppiRannikkomerenkulkuoppi Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen."

Liknande presentationer


Google-annonser