Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar Examen görs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar Examen görs."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad reservkompass, sjö- VHF, GPS och radar. Väderrapporten för sjöfarande 18.8 2004 kl 7.50. Utsikterna fram till i morgon bitti: Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 4-5 m/s. Mest god sikt. Missvisningen är 6  O om inte annat nämns i uppgiften.

2 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Frånseglad ort är 59°36,0’N 024°07,5’O. Du är på väg till positionen 59°42,0’N 023°23,5’O. a) Beräkna med bestickräkning kurs och distans Uppg. 1. Mlat= Utsegl.lat + Dlat 2 = 59 o 36,0’N + 6,0 2 = 59°92’N Tabell 2: m= 1,98 Utsegl.lat 59 o 36,0’NUtsegl.lon 024 o 07,5’O Insegl.lat 59° 42,0’N Insegl.lon 023 o 23,5’O Dlat + 6,0’ NDlon - 44,0’ V Dep= Dlon m = 44,0 1,98 = 22,22 M Dep Dlat = 22,22 6,0 =3,703  N75°V = 285° Tabell1: Distans = 23 M Kurs = 285° Distans= 23 M

3 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 b) Rita in rutten i sjökorten. Uppg. 2b. K=285°

4 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppg. 2 18.8.2004 kl. 09.00 är din position 59  38,5’N 023  31,0’O. Du planerar din rutt rakt till början av 13 m farleden som leder till Hangö. a) Vilken är tidvattenströmmens kurs och fart? HW 06553,0m MRs=4,0m LW 13140,4m MRn=2,4m Range = 2,6m (Neap) Tidsskillnad 2h After HW Fs(neap)=2,7kn Ks= 263 o b) Vilken är kompasskursen, om den av tidvattnet förorsakade strömmen antas förbli oförändrad under hela resan och den sydvästliga vinden förorsakar en avdrift på 6  ? Kgv= 295° A = (+)-6° K = 289 o m =(+)-6 o Km = 283 o d = (+)-8 o Kk = 275 o c) ) När anländer du till 13 m farleden då din fart är 8 knop? Dög=13,4M Fög=10,6kn Framme kl 10.16 Ks=263° Fs=2,9kn Fög=10,6kn Kgv=295°

5 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppg. 3 Bestickpunkten är 59  48,0’N 024  17,0’O. Havsfyren Porkkala pejlas 45  om babord klockan 11.05 och tvärs om babord klockan 11.35. Båtens kompasskurs är 041  och farten 6 knop. a) Vilken är din position klockan 11.35? Kk= 041 o d =+ 2 o Km= 043 o m = + 6 o K = 049 o +360° sv = -90 o B = 319 o Körtid = 30min Fart= 6kn Distans = 3,0M B=319° 3M 59 o 50,0’P 024°22,2’I K=049° BP

6 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 b) Du fortsätter din resa mot havsfyren Helsinki. Vilken är kompasskursen? K = 067 o m =(+)-6 o Km= 061 o d =(+)-4° Kk = 057 o K=067° Uppg. 3

7 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Bestickpunkten är 59  56,5’N 024  46,0’O. Du styr kompasskurs 045  och farten är 6 knop. Klockan 12.45 pejlar du havsfyren Helsinki i bogvinkel 30  om styrbord och klockan 13.15 pejlar du den i dubbel bogvinkel om styrbord. Vilken är din position klockan 13.15? Uppg. 4 Kk = 045° d = + 3° Km= 048° m = + 6° K = 054° sv=+060° B = 114° Körtid = 30min Fart= 6kn Distans = 3,0M 59 o 58,2’P 024°50,0’I B=114° 3M K=054° BP

8 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppg. 5 Din bestickpunkt är 60  00,0’N 025  04,7’O. Då du korsar 11 m farleden, vars ensfyrar befinner sig väster om Eestiluoto, pejlar du enslinjen med reservkompassen i kompassbäring 017 . Reservkompassen visar kompasskurs 120 . Vilken är reservkompassens deviation för den styrda kursen? d=Bm - Bk B = 026 o m=( +)-6 o Bm= 020 o -Bk= 017 o d = +3 o B=026° BP

9 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppg. 6 Bestickpunkten är 60  03,5’N 025  27,0’O. Du pejlar med huvudkompassen havsfyrarna Kalbådagrund i kompassbäring 130  och Porvoon Majakka i kompassbäring 040 . Du styr kompasskurs 049 . a) Bestäm observerad position! Kk = 049 o d = + 4 o Km= 053 o m = + 6 o K = 059 o tf =+ 10° Kalbådagrund Bk= 130° tf = +10° B = 140° Porvoo Bk= 040° tf = +10° B = 050° 60º 03,0’N 025º 29,5’O B=050° B=140° K=059° BP

10 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Uppg.6b Vad menas med radarns räckvidd? D jordytan Horisonten Med räckvidden menas det längsta avstånd på vilket radarn kan upptäcka ett visst föremål. Räckvidden är beroende av antennens och radarmålets höjd över vattenytan.

11 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 a)Vad är vattendjupet i Hangö hamn 19.8.2004 klockan 08.10, då djupet enligt sjökortet är 2,4 meter? b) Vad är djupmarginalen, om fartygets djupgående är 2,5 meter? c) Kan vi avgå från hamnen klockan 14.29? Uppg. 7. Hangö 19.8 kl 08.10 HW 08102,8 m Djup enl. sjökort2,4 m a. Djup 5,2 m Fartyget -2,5 m b. Marginal2,7 m LW 14290,7 m Djup enl. sjökort2,4 m Djup3,1m Fartyg -2,5 m Marginal +0,6m c) Ja, vi kan avgå! 19 01510,5 08102,8 TH14290,7 20482,6

12 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 a) Havsbottnens form påverkar inte vågornas egenskaper. b) Regnskurar och snöfall syns bra på radarskärmen. c) Våghöjden anges i meter. d) Landbrisen uppträder vanligtvis på dagen. Uppg. 8 Rätt Fel Ange med kryss i rutan vilket av följande påståenden är rätt och vilket fel.

13 Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 a)Vågorna har tre centrala egenskaper, vilka är de? b) Vad är EBL- och VRM- funktionerna på radarn? EBL är en elektronisk bäringslinje (mäter bäringar) VRM är en variabel avståndsring (mäter avstånd) c) På vilket sätt cirkulerar vinden i förhållande till högtryckets centrum på norra halvklotet? Medsols Uppg. 9


Ladda ner ppt "Copyright Suomen Navigaatioliitto ry 2009 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 14.12.2012, lösningar Examen görs."

Liknande presentationer


Google-annonser